Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

Bilerek mi Türk/Türkiye düşmanlığı yapıyorsunuz? KAHROLUN

29 Mart 2021 - 12:58

1791'de Mozart besteledi bir marşa "Türk Marşı" adını vermişti. Çünkü 19. yy. Sonlarına kadar Devletimizin adı Devlet-i Aliye idi, Batıda aynı zamanda "İslam" anlamına gelen "Türk" milleti kimliği ile tanınıyorduk.
Osmanlı tabiri (Çoğunluğu gayrimüslim olan) İttihatçıların Padişahlığı aşağılamak, Toplum içinde küçük düşürüp "Sizi temsil etmiyor" Bu bir aile algısı için yapılmıştır.
Zaten 1. ve 2. meşrutiyetlerde gördüğümüz gibi "Meclisi Mebusan'ın" çoğunluğu hep hain/nankör azınlıklardan oluyordu, Batı devletlerinin maddi manevi desteği ile ülkemizi içten altını oyuyorlardı.
Zaten çoğunluğu 1. Dünya savaşında savaşmamış, Cumhuriyet kurulduğunda yurt dışın kaçmak zorunda kalmışlardır.

TÜRK MARŞIOsmanlı ve Osmanlıca sözü Cumhuriyet döneminde Türk sözünü bastırmak için kasıtlı olarak öne çıkarılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde millet adı Türk, dil de Türkçedir. Osmanlı sözünün aslı Osmanoğulları olup, milletin değil, devleti kuran ve yöneten, devlete adını veren Hanedanlığın adıdır.
1876 ve 1908 tarihli Osmanlı İmparatorluğu anayasalarında da resmi dilin TÜRKÇE olduğu tescillenmiştir.
Hanedan adları hakim oldukları dönemde öne çıkar, hanedanlık iktidarı kaybetti mi önemini kaybeder.
Tarihte dönemin Türk devletlerine adlarını veren Şeybaniler, Gazneliler, Karahanlılar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Babürlüler, Sefeviler, Afşarlar, Kaçarlar, Selçuklular ve Osmanlılar tarihe karışmışlardır. Ancak Türk Milleti, TÜRK adı yok olmamış yaşamaktadır.
Bu hanedanlıkların hepsi bize ait tarihi değerlerdir. Ancak millet adı ile hanedanlık adlarını karıştırmayın. Asl olan millet adıdır. Milletimizin adı TÜRK, dili de TÜRKÇEDİR.

Bu yazı 985 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum