Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

Bir Hukuk Mafyasının İftiraları ile 8 yıl

20 Kasım 2015 - 05:19


Namuslu, Hukuka ve İnsanlığa saygılı, Yaradılış hikmetlerine ve sorumluluklarına iman etmiş, Gereğini yapmaya azami gayret sarf eden biri olarak…

HAYATI YALAN ve HARAM OLAN, ÇEVRESİNDE İHANETLERİ İLE NEFRET EDİLEN, İFTİRA ve NEFRETİNİ HER FIRSATTA ORTAYA DÖKEN BİRİNİN ZÜLMÜ ALTINDA YAŞAMAK NEDİR BİLİRMİSİNİZ

Çevrenizde yüzlerce kişinin yakından tanıdığı, Şerrine şahit olduğu, maruz kaldığı biri azdıkça azıyor, İnsan öldürmekten büyük vebal olan Fitnesiz günü olmayan bu zalime dur diyen galiba bir tek ben varım, Elhamdulillah.

Çevresini sahip olduğu kirli para ile satın alan, Satın alamadıklarını “İftira” ile sindiren, Devletin en başındakinin adını pervasızca kullanmaktan çekinmeyen biri iftiralarına kesintisiz devam ediyor.Maruz kaldığım zulmü gören bilenlerin tamamı sus-pus En yakınımda olması gerekenler bile, Melunun şerrinden korkarak susma haklarını kullanıyorlar.

Bilmiyorlar ki zulmün karşısında susanların Allah indinde hükmü nedir?

Şükürler olsun ki Kendimi Firavun karşısındaki mazlumlar gibi görüyorum, Fitnesi nedeniyle Allah’ın azdırdığı zalimin Zulmüne göğüs germek, İbrahim’in as. Ateşine su taşıyan karınca azmindeyim. Bizler zaferle değil Seferle mükellefiz.

Çevremdeki bazı zavallıların “Hiçbir Şey Yapamazsın, Boş ver, Al avantanı hayatını yaşa” gibi nasihatleri üzülerek seyrediyorum.

Ya destek olamıyorsun, Bari köstek olma…

Hâlbuki göremiyorlar, Allah cc. Zalimi nasıl azdırıyor, azdırdıkça zulmü katlanıyor, Zulmü katlandıkça esfele Safilinde daha da derinlere doğru batıyor.

Allah’ın cc. Kahhar sıfatının tecellisini hak eden kullar, Zulümleri sayesinde nice mazluma şehadet, gazilik ve nihayetinde Cennet kazandırmaktadır. Elhamdulillah.

 

Zulüm, sevginin, şefkatin ve adaletin zıddıdır. Zulüm, haddi aşmak, kötü, kaba davranmak ve insanları sıkıntıya sokmak, eza cefa vermektir.

Zulüm, karanlık demektir, aydınlıktan mahrum kalmak demektir. Zulmü, Allah’ın gazabının ve lânetini celbetmek demektir.

İslâm, zulmü asla kabul etmez, haram kılmıştır.

İslâm’ın özü: sevgidir, şefkattir, merhamettir.

Kin, düşmanlık, nefret, kötülük… bunlar şeytani işlerdir.

İslâm’da sevgi de nefret de Allah içindir. Allah için gösterilmelidir.

Kuran’ın ifadesiyle:

–  “Allah’ın lâneti, O’nun yolundan alıkoyan zalimleredir. Düşmanlık ancak ve ancak zalimlere yöneltilmelidir.” (A’raf:44-45, Bakara:193)

– “Bir topluluğa olan nefretiniz sizi adaletsizliğe yöneltmesin. Adil olun, zira adalet, Allah’ın rızasına daha yakındır.”(Maide:8)

“Allah’ın lâneti, zalimlerin üzerine olsun“ buyrularak zalime lânet okunmuştur. (A’raf:44)

 “Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez.” (Bakara:258)

“Resulüm! Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak Allah onları cezalandırmayı, korkudan dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim:42)

"Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size zafer versin ve mü'minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın." (Tevbe, 9/14)

Hatta bunun da ötesinde haklarını arayanların yanında yer almak, zulüm karşısında sessiz kalmamak gerekir. Çünkü hepimizin de bildiği üzere Resûlullah (s.a.s.) haksızlık karşısında susanın dilsiz şeytan olduğunu bildirmiştir.

 

Bir husus da: İslâm’da öç alma yoktur. Allah’a havale edilecektir. Cezalandırma yetkisi ve hakkı kula ait değildir.

BU BAĞLAMDA KONUYU BİLENLER DÜŞÜNSÜN; Allah Zalimi ne hale çevirmiş

Yuvası yıkılmış, çocuklarını görmekten mahrum, Şaşırdıkça şaşırmış Tamamı adi suç kapsamında hakkında 18 suç dosyası oluşmuş, Çevresinde sadece akrepler yaşıyor, Menfaatleri bittiği an saldırıya uğrayacağı kesin, Seveni yok, Sevdiğini Allah cc. Sınırsız veriyor (Para, Makam, Saltanat) Bunları kullanarak zulmüne zulüm katıyor.

Ne Mutlu bu zaliminin zulmüne maruz kalanlara, Amelleri mübarek olsun