Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

Devleti yönetenlerden şikayet edebilir miyiz?

23 Mart 2021 - 06:57

Kimse başındaki yöneticinin Zalimliğinden, Hainliğinden, Yolsuzluğundan, Yalancılığından, İsrafından, Cimriliğinden, İhanetinden.
ŞİKÂYET ETMESİN, HAK EDİYORUZ Kİ ALLAH BÖYLELERİNİ BAŞIMIZA GETİRİYOR

İsra ﴾16﴿ "İnkârlarından dolayı" Bir ülkeyi helâk etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine (iyiye yönlendirici) emirler veririz; onlar ise orada günah işlemeye devam ederler, sonuçta o ülke helâke müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz.
*************
EN”AM SURESİ AYET 165
 “ Sizi Yeryüzünde İmtihan etmek için, Sizi Yeryüzünün Halifeleri,
( Devlet Başkanları, Devlet İdarecileri olarak, ) Kiminizi Kiminizden,
( Seçmiş ve Seçilmiş olmakla ) Yetkili kılan Allahtır “ der.
*************
“Davud! Biz seni ülkede hükümdar yaptık, sen de insanlar arasında adaletle hükmet, keyfine / nefsinin hevesine uyma ki, seni Allah yolundan saptırmasın.” (Sad, 38/26).
*************
“Resulüm! Eğer hüküm verirsen, aralarında adâletle hüküm ver. Şüphesiz Allah, adâletli davrananları sever.” (Maide, 5/42).
*************
“Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder. Allah bununla ne de güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi iştendir, her şeyi görendir.” (Nisa, 4/58).
*************
"Hasılı, başlangıçta Mûsâ’ya, kendi kavminden, genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavun’un ve yöneticilerin, kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi." (Yunus, 10/83)
*************
“Ey iman edenler! Allah’a itâat edin, peygambere ve sizden olan idarecilere / yöneticilere de itâat edin! Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve âhiret gününe (gerçekten) inanıyorsanız, onu Allah’a ve Resûl’üne götürün. Bu -sizin için- daha hayırlıdır ve sonuç bakımından da daha güzeldir.” (Nisa, 4/59).
************
HAC SURESİ AYET 41
“ Onları, yani Hak ve Adalete uyan, ayrımcılık dahi yapmayan, Namazını Kılan, Zekatını veren,
İyiliği Emreden, Kötülüklerden Fenalıktan Sakındıran, Yasak eden Müslümanlardan doğru adamları Seçerseniz
İktidara getirirseniz, İyi olan, Güzel olan İşleri yaparlar ve Emrederler,
Zararlı ve Faydasız olan işlerden vazgeçirmeye çalışırlar “ der.
*************

MİNHAC US SADIKİN HADİS No: Cilt 2, Sayfa. 373
Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem
" İşleriniz, kendi aranızda Şura ile, Birbiriniz danışma ile olursa,
yeryüzü içindeki bütün güzellikleri sizin için ortaya çı­karır,
O zaman, iyileriniz, zenginleriniz, en cö­mertleriniz, Yöneticileriniz olur,
  İşleriniz, kendi aranızda şura ile olmazsa, en kötüleriniz, zenginle­riniz, en cimrileriniz Yöneticileriniz olacaktır,
O Zamanda Yerin altı sizler için Yerin üzerinden daha hayırlı olacaktır,” dedi der,

YORUMLAR

  • 0 Yorum