Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

İslam kölelere fena muamelede bulunmayı yasakladı.

10 Mart 2021 - 12:04

İSLAM, SAVAŞ DIŞINDA ÖZGÜR İNSANLARIN KÖLELEŞTİRİLMESİNİ YASAKLAMIŞTIR

Savaşta esir alınan kişilerin haklarınıda önemseyerek korumuştur, Kölenizde olsa o'nun insan olduğunu unutmamayı emretmektedir.

Kölelik, şer'î hukukta sadece hukuki ehliyeti tahdit eden bir hâldir. İslamiyet, ilk defa kölenin insan olduğunu ve Allah huzurunda bütün insanların eşitliği prensibini getirdi. Dolayısıyla kölelere fena muamelede bulunmak yasaklandı.
Efendiye kölesine kendi yediğinden yedirme, ayrıca elbise ve mesken ihtiyacını karşılama; okuma, yazma ve diğer lüzumlu ilimleri öğretme; ona kendi ev halkının bir ferdi olarak muamele etme mükellefiyeti yüklendi. Kur'ân-ı kerim, bir yandan "Elinizin altındakilere iyilik edin" buyururken, öte yandan onları evlendirmeyi tavsiye etmiştir.
Kölelerin vaziyeti o kadar iyileştirilmişti ki, azat edilen köleler, efendilerinin yanından ayrılmayı istemediler. Resûlullah'ın azatlı kölesi ve ilk Müslümanlardan Hazreti Zeyd, anne ve babası kendisini bulup götürmek istediklerinde, gidip gitmemekte serbest bırakıldığı hâlde, onlarla gitmeyi reddedip eski efendisinin yanında kalmayı tercih etti.

Peygamberimizin 'Oğlum' diye hitap ettiği bu kölesini, kendi halasının kızıyla evlendirmiş; ordu kumandanı olarak gittiği Mute'de şehit olmuştu. Kur'ân-ı Kerim'de ismi geçen tek sahabi budur. Hazreti Zeyd'in çok sevdiği oğlu Üsâme'yi de ordu kumandanı yapmıştı.

Bu yazı 493 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • KÖLENİN HAKLARINI UNUTMAYIN
  8 ay önce
  Halife Ömer bin Abdülaziz, akşam işlerini kendisi görürdü. Köleniz yapsın diyenlere "Gün boyu yorulmuştur; dinlensin" buyurdu. Ebû Süleyman Dârânî'yi ekmek pişirirken gördüler. "Kölemi bir yere göndermiştim; iki işi birden vermeye gönlüm razı olmadı" buyurdu.
 • KÖLENİ AZAT ET
  8 ay önce
  Peygamber Efendimiz aleyhisselam "Eliniz altındakilerden dolayı Allah'tan korkun! Kölelerinize yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin. Onlara kölem demeyin; oğlum veya kızım deyin. Yapamayacağı işi yüklemeyin. Bir iş verince de yardım edin. Beğeniyorsanız yanınızda tutun; beğenmiyorsanız satın. Allah dilese, sizi onların emri altına verirdi" buyurdu. Kölesinin kabahatlerinden şikâyet eden birine, "Her gün yetmiş kere affet" cevabını verdi. Bir gün bir kölenin "Allah için vurma!" dediğini işitti. Kurtarmaya gitti. Sahibi Resûlullah'ı görünce dövmekten vazgeçti. "Beni görünce vazgeçtin; hâlbuki Allah görüyor" buyurdu. Sahibi pişman olup köleyi azatladı. Kölesini döven birine "Onların suçu ile sizin cezanız tartılır; sizinki ağır gelirse, haklarını alırlar. İşlemediği suçtan dolayı kölesini dövenin cezası, onu azatlamasıdır" buyurdu. Bir kimse kölesine haksız yere kötü muamelede bulunursa, döver veya işkence ederse, köle azatlanmış sayılır.