Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ KAFİRLERDEN KENDİNİ KORU

22 Kasım 2020 - 06:02

HZ. MUHAMMED AS. İÇİN O SADECE KURANI TEBLİĞ İÇİN GÖNDERİLMİŞ POSTACIDIR

İSLAMI SADECE KURANI KERİMDEN ÖĞRENİRİZ Diyenler sapıktır, fasıktır, birçoğu da mürtettir.

 

Allah cc. Muhammed As. hayatını bilmeyi örnek almayı emrediyor.

Hadisi şerifler içinde fitne yalan dolan sokulmuştur.

Kuranı kerim Allah'ın korumasında olduğu için ilk günkü gibi sağlamdır.

Günümüzde kuranı inkar edemeyenler bir taraftan sahte meallerle Müslümanları ifsat ederken Bir şekilde hadis külliyatına sokulmuş Kuranı kerim ile ilgisi olmayan sahte hadisleri örnek göstererek hadislerin tümünün inkar edilmesi gerektiğini tavsiye ederler.

Müslüman aklını kullanmalı, Kuranı kerimi salt mealden değil Tefsir ve Nüzul sebepleri ile birlikte İlgili, hadisi şerifleri de bilerek okumalıdır.

Arapça en geniş ifadelerin olduğu bir dildir, Diğer diller Arapçanın yarısı bile değildir.

Allah cc. Hikmeti gereği Kuranı kerimi Arapça vahyetmiştir. Allah indinde lisanların fazla önemli yoktur Kuran her dile çevrilebilir, çevrilmelidir. Fakat bu kelime kelime mealle olacak iş değildir. Türkçe karşılığı olmayan kelimelerin açıklamasını bilmek zorundayız.

Dünyada hiçbir dil mealen birebir tercüme edilemiyor, Kuranı kerim nasıl edilecek. Lütfen aklımızı kullanalım Fitnenin oyuncağı olmayalım İnşaallah

 

RESULULLAHIN HAYATI İSLAMİ ÖRNEĞİMİZDİR MUTLAKA BİLMELİYİZ

 

“…Resûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının ve Allâh’tan korkun! Çünkü Allâh’ın azâbı şiddetlidir.” (el-Haşr, 7)

 

“Ey îmân edenler! Allâh’a itâat edin ve Peygamber’e itâat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed, 33)

 

“Kim Allâh’a ve Resûl’e itâat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle berâberdir. Onlar ne güzel dost(lar)dır.” (en-Nisâ, 69)

 

“(Ey Resûlüm!) De ki: Eğer Allâh’a muhabbet ediyorsanız (O’nu seviyorsanız), bana tâbî olunuz ki Allâh da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret buyursun. Allâh, Gafûr (ve) Rahîm’dir. (Yine ey Resûlüm!) De ki: Allâh’a ve Resûl’e itaat ediniz! Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allâh kafirleri sevmez!” (Âl-i İmrân, 31-32)

 

“Kim ki Allâh’a ve Resûlü’ne itâat eder ve Allâh’tan korkup O(nun azâbı)ndan ko­runursa, işte onlar, kurtuluşa erenlerdir.” (en-Nûr, 52)

 

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, birbirlerinin velîsidirler; iyiliği emreder, kö­tülükten meneder, namazı kılar, zekâtı verir ve Allâh ve Resûlü’ne itaat ederler. Allâh, işte onlara rahmet ve merhamet edecektir. Şüphesiz Allâh, Azîz (ve) Hakîm’dir.” (et-Tevbe, 71)

 

“Kim Resûl’e itaat ederse, Allâh’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, (Ey Resûlüm, bil ki) Biz Sen’i onlar üzerine bekçi göndermedik!” (en-Nisâ, 80)

 

“Bilmediler mi ki, kim Allâh’a ve Resûlü’ne karşı koymaya kalkarsa, ona içinde sü­rekli kalacağı Cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur.” (et-Tevbe, 63)

 

“Allâh’a ve Resûl’e itaat edin! Birbirinizle çekişmeyin! Yoksa korkuya (vehme) kapılırsınız da (güç, kuvvet, devlet ve sâhip olduğunuz nîmetler elinizden) gider. Sabredin; çünkü Allâh sabredenlerle berâberdir.” (el-Enfâl, 46)

Bu yazı 2018 defa okunmuştur.