Behlül Dane

Behlül Dane

Bu Hayatı Neyleyim, Bana Seni Gerek Seni...
balatfener@gmail.com

Müslüman Ülkeler Düşmanlarını Potansiyel Müslüman olarak görmeli

10 Mart 2021 - 11:57

Bakara ﴾191﴿
 Onları yakaladığınız yerde öldürün; sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Harâm civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir!


Bakara ﴾192﴿
 Eğer onlar vazgeçerlerse, artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.
****************************
İslamiyet geldiğinde, insanlığı bu hâlde buldu. Harp hukukunun zaruri neticesi olan bu müesseseyi ıslah etti. Kölelerin hukukî ve sosyal vaziyetlerini düzeltti. Köleliğin kaldırılması için birtakım tedbirler getirdi. Köleliğin sebebini yalnızca harp olarak tespit etti. Böylece hem düşmanın muharip gücü zayıflamış oluyor; hem de savaşlarda fazla insanın öldürülmesi önlenmiş oluyordu.
Köleler, muhariplerden boşalan işgücünü dolduruyor; tarlalarda, atölyelerde çalışarak, İslam yurdunda istihsalin yavaşlamasına mani oluyordu. Ayrıca köleler, potansiyel Müslümanlar olarak görülüyordu. Harp dışında, Batı'da rastlandığı gibi, hür insanların nerede olursa olsun köle hâline getirilmesi ve İslam ülkesine getirilerek satılması meşru değildir.
Harp esirlerinin öldürüldüğü veya köleleştirildiği bir zamanda, Müslümanların esirleri köle yapmasından tabii bir şey olamaz. Zira milletlerarası münasebetler mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına dayanır. Bunun için "İslamiyet niye köleliği yasaklamadı" gibi bir sual abestir.

Düşman aldığı esiri köle yapmıyorsa, halife de esir aldıklarını köle yapmaz. Zira esirlerin statüsü, yani köle mi yapılacağı, yoksa fidye karşılığı serbest mi bırakılacağı, ancak halife tarafından tayin edilebilir. Fertler, bir düşmanı köle yapamaz.

Bu yazı 347 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum