FERDA AKGÜL

FERDA AKGÜL

Sabrın Hududu
akgulgida@hotmail.com

En fazla cumhuriyeti bu sene kutlamak zorundayız.

25 Ekim 2023 - 19:15

CUMHURİYET!
En fazla cumhuriyeti bu sene kutlamak zorundayız.
Neden mi?
Ezilmiş halklar, çaresiz milletler, emperyalizmin sömürgesi altında kalmış çaresizlik içersinde kendine çare arayanlar, çözüm arayanlar,  “şimdi ben ne yapacağım” diye düşünenler, ordu yok, silah yok, cephane yok, millet dağılmış, çaresizlik ve fakirlik
 içersinde istiklal ve istikbal düşünmek zorunda kalanlar, emperyalizme yani sömürgeye, birkaç mutlu azınlığın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yemesine izin vermemeye, milletimiz cumhuriyet sayesinde örnek olmuştur.
(Ancak hür aklı ve özgür düşünceyi seçmezsek Cumhuriyet bile oligarşi olur.)

Biz başardıksa dünyada başarmalıdır.
Ancak milletler, kurdukları cumhuriyetin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ücreti karşılığında çok uluslu şirketlere yani emperyalizme satmamalıdır…
Biz o hataya düştük.

Dünyadaki bütün çaresiz halklar, bireyler ve milletler bu anlayışı idrak etmek zorundadır.
İşte bu nedenle, en çok Cumhuriyet Bayramını kutlamamız gereken sene bu senedir.

Eğer yetkililer bu fırsatı heba ederlerse…
Ey milletim:
Biz bu fırsatı heba etmeyelim.

En azından evinize bir Türk bayrağı asın.
Asın ki, herkes Cumhuriyet’e sahip çıktığımızı görsün.
Cumhuriyeti yüksek sosyeteden ve balolardan kurtarılıp halka indirirsek bayram olur.

HİLAFET.!!!

Hep tartışılan hilafet makamını bir cümle ile özetliyorum.
Önce söz Allah’ın!

İnsan Yeryüzünün Halifesidir ile ilgili ayetler
► Hani Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” demişti. Dediler ki: “Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi (halife) kılacaksın? Oysa bizler seni tüm eksiklerden tenzih ederek sana hamd etmekte ve seni takdis etmekteyiz.” (Allah) dedi ki: “Şüphesiz ki ben, sizin bilmediklerinizi biliyorum.” (Kur-an)

► Sizi yeryüzünün halifeleri yapan O’dur. Size verdiklerinde sizi sınamak için kiminizi kiminize derecelerle üstün kıldı. Şüphesiz ki Rabbin, cezası pek çabuk olandır. Şüphesiz ki O, (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr, (kullarına karşı merhametli olan) Rahîm’dir. (Kur-an)

► “İçinizden bir adama sizi uyarması için Rabbinizden bir zikir/hatırlatma gelmesine mi şaşırdınız?
Hatırlayın!
Hani (Allah) sizleri Nuh Kavmi'nden sonra halifeler kılmış ve (boy, pos, güç ve kuvvet vererek) yaratılışta genişlik ihsan etmişti. Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.” (Kur-an)

► “Hatırlayın! Hani (Allah) Âd Kavmi'nden sonra sizleri halifeler kılmış ve sizi yeryüzüne yerleştirmişti. Ovalarında saraylar inşa ediyor, dağlarından evler yontuyordunuz. Allah’ın nimetlerini hatırlayın ve bozgunculuk yaparak karışıklık/düzensizlik/taşkınlık çıkarmayın.”(Kur-an)

► Sonra, nasıl amel edeceğinizi görmek için, onların ardından sizleri yeryüzünün halifesi yaptık. (Kur-an)

► Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Onları (yeryüzünün) halifeleri kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Uyarılanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak! (Kur-an)

► (Onlar mı daha hayırlıdır yoksa) dua ettiğinde darda kalmışın duasına icabet eden, kötülüğü gideren ve sizleri yeryüzünün halifeleri kılan (Allah mı)? Allah’la beraber başka ilah mı?! Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. (Kur-an)

► Yeryüzünde sizleri halifeler kılan O’dur. Kim de küfre saparsa kendi aleyhine küfre sapmış olur. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında (Allah’ın) gazabından başkasını arttırmaz. Kâfirlerin küfrü (kendileri için) hüsrandan başka bir şeylerini arttırmaz. (Kur-an)

► Ey Davud! Seni yeryüzünde halife kıldık. (Öyleyse) insanlar arasında hak ile hükmet. Sakın hevaya/arzuya uyma, yoksa seni, Allah’ın yolundan saptırır. Hiç şüphesiz, Allah’ın yolundan sapanlara, Hesap Günü'nü unuttukları için çetin bir azap vardır. (Kur-an)
(Buradaki Davut sensin ve Davut olamadıysan sana acırım)

Tek cümle ile ey insan:
ALLAH seni halife kıldı.
Hilafeti tek kişiye (lider gibi) veya tek zümreye (Osmanlı gibi) verirsen yanılırsın.
Halifeden ve halifenin hilafetinden ölene denk sorumlusun.

Diyorum ki:
Hilafeti bir kişiye veya zümreye verirsen, yer yüzünde kan dökenleri var edersin.!!!!

Doğru yolda olana selam olsun.

YORUMLAR

  • 0 Yorum