FERDA AKGÜL

FERDA AKGÜL

Sabrın Hududu
akgulgida@hotmail.com

ÖĞRETEN BİLGE ADAM.

25 Kasım 2022 - 13:47

Topluma yön verip ufuk açmak için yaratıcı tarafından gönderilen peygamberlerin işi de öğretmek değil midir?
Bu bakış açısıyla düşününce öğretmenliğin peygamber görevi kadar kutsal olduğunu görürüz.

Mesleğini bakış açısıyla gören, başta kendi öğretmenlerim olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğilirken, eğitimde başarının düşmesinin bir nedenini de idealist öğretmenlerin sayısının azalmasına bağladığımı da belirtmek istiyorum.
Bir nedeni de öğretmen olacak bireylerin atanmayıp kolluk kuvveti olarak atanması olduğunu düşünmemek mümkün değil.
İnsanını eğiten toplumlarda iç güvenlik için kolluk kuvveti sayısı azalır ve en iyi maaşı da öğretmenlere verirsiniz.
Eğitime yatırım yapan, gençlerini eğiten toplumlar yarınlara başarıyla imza atacaktır.

Sevgili Gençler;
Lütfen "tatili bol” diyerek bu kutsal mesleği seçmediğiniz gibi, seçenlere de mâni olun.

Devleti idare edenler:
Öğretmenlerin önüne kolluk kuvvetleri çıkarmayın ve öğretmenlerle masaya oturun.
Unutmayın sizi de yetiştiren bir öğretmen.

Öğretmenlerim:
Öğrencilerinizi sevgiyle yetiştirin ki; yarın size saygısız olmasınlar.

HİLAFET.!!!

Hep tartışılan hilafet makamını bir cümle ile özetliyorum.
Önce söz Allah’ın!

İnsan Yeryüzünün Halifesidir ile ilgili ayetler
► Hani Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” demişti. Dediler ki: “Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi (halife) kılacaksın? Oysa bizler seni tüm eksiklerden tenzih ederek sana hamd etmekte ve seni takdis etmekteyiz.” (Allah) dedi ki: “Şüphesiz ki ben, sizin bilmediklerinizi biliyorum.” (Kur-an)

► Sizi yeryüzünün halifeleri yapan O’dur. Size verdiklerinde sizi sınamak için kiminizi kiminize derecelerle üstün kıldı. Şüphesiz ki Rabbin, cezası pek çabuk olandır. Şüphesiz ki O, (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr, (kullarına karşı merhametli olan) Rahîm’dir. (Kur-an)

► “İçinizden bir adama sizi uyarması için Rabbinizden bir zikir/hatırlatma gelmesine mi şaşırdınız?
Hatırlayın!
Hani (Allah) sizleri Nuh Kavmi'nden sonra halifeler kılmış ve (boy, pos, güç ve kuvvet vererek) yaratılışta genişlik ihsan etmişti. Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.” (Kur-an)

► “Hatırlayın! Hani (Allah) Âd Kavmi'nden sonra sizleri halifeler kılmış ve sizi yeryüzüne yerleştirmişti. Ovalarında saraylar inşa ediyor, dağlarından evler yontuyordunuz. Allah’ın nimetlerini hatırlayın ve bozgunculuk yaparak karışıklık/düzensizlik/taşkınlık çıkarmayın.”(Kur-an)

► Sonra, nasıl amel edeceğinizi görmek için, onların ardından sizleri yeryüzünün halifesi yaptık. (Kur-an)

► Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Onları (yeryüzünün) halifeleri kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Uyarılanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak! (Kur-an)

► (Onlar mı daha hayırlıdır yoksa) dua ettiğinde darda kalmışın duasına icabet eden, kötülüğü gideren ve sizleri yeryüzünün halifeleri kılan (Allah mı)? Allah’la beraber başka ilah mı?
Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. (Kur-an)

► Yeryüzünde sizleri halifeler kılan O’dur. Kim de küfre saparsa kendi aleyhine küfre sapmış olur. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında (Allah’ın) gazabından başkasını arttırmaz. Kâfirlerin küfrü (kendileri için) hüsrandan başka bir şeylerini arttırmaz. (Kur-an)

► Ey Davud! Seni yeryüzünde halife kıldık. (Öyleyse) insanlar arasında hak ile hükmet. Sakın hevaya/arzuya uyma, yoksa seni, Allah’ın yolundan saptırır. Hiç şüphesiz, Allah’ın yolundan sapanlara, Hesap Günü'nü unuttukları için çetin bir azap vardır. (Kur-an)
(Buradaki Davut sensin ve Davut olamadıysan sana acırım)

Tek cümle ile ey  insan:
ALLAH seni halife kıldı.
Hilafeti tek kişiye (lider gibi) veya tek zümreye (Osmanlı gibi) verirsen yanılırsın.
Halifeden ve halifenin hilafetinden ölene denk sorumlusun.

Diyorum ki:
Hilafeti bir kişiye veya zümreye verirsen, yer yüzünde kan dökenleri var edersin.!!!!
Kuranın devrimlerinden biri de lidere değil hukukun üstünlüğüne teslimiyettir.

Doğru yolda olana selam olsun.

YORUMLAR

  • 0 Yorum