M. Şevket Atalay

M. Şevket Atalay

İnsanca Yaşamak için
sevketatalay@gmail.com

ONLAR İÇİN DE

27 Mayıs 2023 - 15:33

Kanal İstanbul Projesi tekrar ısıtılmaya çalışılıyor. Niyetleri bir yandan gündemi oyalayıp bir yandan da arazi rantı elde edebilmek. Arazi rantı elde edebilmek için atmayacakları takla yok.

Ama artık kolay değil. Biliyorsunuz, Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun iptali için dava açanlardan biriyim. Açtığımız davalara Bilirkişi atamışlar, Bilirkişilerle birlikte arazide keşif yapmış ve sizlere de gelişmeleri yazmıştım.

Bilirkişi Raporu nihayet Mahkemeye ulaşmış, bana da gönderdiler. ÇED Raporu ve eklerinin tamamını okuduğum gibi 370 sayfalık Bilirkişi Raporunun da tamamını okudum. Bakın, Bilirkişiler "projenin sahibiyim" diyerek övünen kişinin hilafına proje için neler yazmışlar. Ancak çok azını buraya alıntılıya biliyorum.


- Yeraltı suyu modeline dair görüşlerin değerlendirildiği sonuç kısımdaki ifadeler şekilde sunulan verilerle tutarsızdır. (sayfa:27)  

- Bu basit hatalar, raporun anlaşılmasında zorluklar çıkarabilecek niteliktedir. (sayfa:42)

- Raporda azami taş savrulma mesafesi 51,83m. olarak bulunmuştur. Bu değer yanlış hesaplanmış olup doğrusu 600m. olmalıdır. (sayfa:48)

- Kanal İstanbul'un Tsunami hasar görebilirliği yüksek düzeydedir. (sayfa:116)

- Nakliye işlemlerine ait emisyon faktörünün kullanılmaması bilgisizlik nedeni ile değilse kasıtlı olarak kullanılmamış olması dolayısı ile ciddi bir hatadır. (sayfa:196)

- Bu büyük bir eksikliktir. (sayfa:212)

- ÇED Raporunda Koruma Kurulu'nun Kararı uygulanmamış ve ilgili mevzuat çerçevesinde hatalı bir yaklaşım sergilenmiştir. (sayfa:221)  

- Mevcut durumun eksikli anlatımı (sayfa:222)

- Şeklindeki iddianın bilimsel bir dayanağı belirtilmemiştir. (sayfa:287)

- Belirlenememesi kabul edilemez bir durumdur. (sayfa:287)

- Son derece yetersiz kalmaktadır. (sayfa:288)

- Bilimsel olarak kabul edilebilir bir şey değildir. (sayfa:288-289)

- Bölümler alakasız bilgiler ile doldurulmuştur. (sayfa:290)

YORUMLAR

  • 0 Yorum