Misafir Yazar

Misafir Yazar

Alıntı makaleler
fatihten@gmail.com

KÜLTÜR Mu KÜLTÜR EROZYONU Mu?

07 Temmuz 2024 - 17:34

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY'un Dikkatine

Kültür Yolu Festivali Etkinliklerine İstinaden

Tarihte var olmuş olan ve halen devam eden birçok medeniyetin ve kültürün oluşumunu tarihi ve coğrafi şartların yanı sıra her devirde dinler sağlamıştır. Batı düşüncesi ve medeniyetinin temelinde Hristiyanlık olduğu gibi İslam düşüncesi ve kültürünün temelinde de İslam vardır.

İslam düşüncesi ve kültürü en genel anlamıyla ele alındığında bu düşünce ve kültürün kapsamına İslam dünyasında ortaya çıkan felsefe, kelam, tasavvuf, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, iktisat felsefesi, tarih felsefesi, bilim felsefesi ve dil felsefesi gibi birçok disiplin girer.
Bu disiplinlerden hangisi kültür yolu denen festivalde konu oldu?

Alman doğa bilimcisi F.  Rosenthal  " Knowledge Triumphant" adlı eserinde dediği gibi İslam düşüncesi, İslam Kültür ve medeniyetinin bir ilim medeniyeti olmasını sağlamıştır. Batılıların kendi tarihleri için "Karanlık Devir ve Orta Çağ" dedikleri bir devirde İslam dünyası, İslam düşünce ve medeniyeti ile  "Aydınlık" devrini yaşamıştır. 

İslam düşüncesi ve kültürünün oluşumundaki esas kaynaklar İslam'ın temelini teşkil eden Kur'an ve sünnettir. Bilindiği gibi Kur'an sadece inanç ve ibadete dair bilgi veren bir din kitabı değildir. Bu hususlarla birlikte hatta onlardan daha çok olarak insana, insan yönetimine, topluma, beşeri münasebetlere, doğaya ve insanlık tarihine dair doğru bilgi veren ilahi bir kitaptır. Bu bilgilerin anlatımından tutun onları ifade için kullanılan temel kavramlara kadar Kur'an'daki her mesele Müslümanları düşünmeye sevk eder. Ayrıca Kur'an'da insana düşünmesini emreden sayısız ayetler vardır. 
 KÜLTÜR Mu?
EROZYON Mu?
Şimdi bizler de tam burada soralım ve düşünelim. Birçok yabancı kültüre kaynaklık etmiş, müntesibi olmakla iftihar ettiğimiz böylesi özgün İslam Kültür ve medeniyetine sahipken Türkiye'nin birçok ilinde ve Trabzon'da yapılan kültür yolu festivalleri bizim kadim kültürümüz olan İslam'la, İslam düşüncesi ile, İslam inancı ile ne kadar bağdaşıyor? İnancımıza, kültürümüze tamamen aykırı ve zıt bu eğlence programları ve görselleri acaba hangi düşüncenin, hangi aklın ürünü olarak yapılır? Doğrusu bir mana veremiyorum. Bunlar ne yazık ki Batı kültürünü özendirici, bizim kültürümüzü erozyona uğratan ifsad edici çalışmalardır. 

Unutmamalıyız ki bir milletin diğer Milletler arasındaki farkındalığın en önemli ana unsuru o milletin kendi dini inancı, milli, manevi, dini değerlere bağlılığı ve kültürüdür. Bizim kültürümüzün referans kaynağı hiç şüphesiz ki islam'dır. Bir millet kendi milli, manevi ve dini değerlerini koruyup geliştirdiği sürece ancak tarih sahnesindeki yerini korur ve tarihte kendisi olarak kalabilir. Onun içindir ki herhangi bir iş ve sanat faaliyeti yaparken kime hangi kültüre hizmet ettiğimizi çok ama çok ince hesap etmek durumundayız. Sanat, insanın hayata bakışını, iman konusunda ki tavrını ve benimsediği ahlak anlayışını yansıtan, onun etik ve estetik değerlerini kendine mal ettiği, müştereken ortaya koyduğu bir ifade aracıdır. Şimdi tekrar soralım, kültür yolu festivali denen etkinliklerde İslam Kültür ve medeniyetini oluşturan hangi disiplinler gündem olmuştur?

Yabancı Edebiyat eleştirmeninin kültür tanımıyla ilgil şu ifadesine dikkatlerimizi çekmek isterim;
“● Kültür aslında herhangi bir toplumun dininin vücut bulmuş şeklidir. (Thomas Stearns Eliot)

Yüce Allah insanın bütün yapıp ettiklerinin kayda geçirildiğini bildirir. Dolayısıyla insanın dünya hayatındaki varlığını anlamlandırabilmesi ve her adımını varlık sebebine uygun bir bilinç içinde atması gerekir. Yasin suresi 12 ayette yüce Allah "Onların yaptıkları her işi ve geriye bıraktıkları her eseri yazarız." buyurarak bizleri yaptığımız her iş için onun rızasını gözetmemizi istemektedir. 

Müstefit olunması duası ile Allah'a emanet olunuz
Din Görevlisi Yaşar Ayazoğlu 
Baki Selamlar

------------
Selam ve muhabbetimle;
Emri bilmaruf vecibesi gereği haber olarak yayınlamanız İstemi’yle gönderdim. Umulurki hep beraber hayırlara vesile oluruz niyetiyle Allah için 
gönderiyorum.

” Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter”
 Nisa 85 Ayeti kerimenin hükmü gereği sizlerde Fatihten haber Gazetesi olarak objektif gazetecilik vasfınıza istınaden inşaEllah hayırlara vesile olursunuz
Baki Selamlar

YORUMLAR

  • 0 Yorum