Misafir Yazar

Misafir Yazar

Alıntı makaleler
fatihten@gmail.com

MÜSLÜMAN VE MÜMİN FARKI

21 Ekim 2023 - 13:42

Mısırlı alim Şeyh Şaʿrâvî (rahimehullah) şöyle der:
Ben San Francisco’da iken, bir müsteşrik bana sordu:
- Sizin Kuran’ınızda bulunan şeylerin tamamı doğru mu?
Cevap verdim:
- Kesinlikle evet.
Tekrar sordu:
- O halde Allah niçin kâfirlerin Müminlere galip gelmesine imkân veriyor?
(Hâlbuki Kur’an diyor ki: “Allah kâfirlerin Müminlere galip gelmesine asla imkân vermez.” (Nisa: 141)
Dedim ki:
- Çünkü bizler Müslümanız, Mümin değiliz de ondan.
- Müminlerle Müslümanlar arasındaki fark nedir?
Şeyh Şaʿrâvî şöyle cevap verdi:
- Günümüzde Müslümanlar namaz, zekât, hac ve Ramazan orucu gibi İslam’ın ibadet cinsinden bütün vecibelerini yerine getiriyorlar. Fakat onlar tam bir sıkıntı ve yokluk içindedirler!
İlmi, iktisadi, sosyal ve askeri sıkıntılar… vs.
- Bu yokluk ve sıkıntıların sebebi nedir?
● Kuran’da geçen bir ayette şöyle denilir:
“Göçebe Araplar biz iman ettik, diyorlar. Onlara de ki: Siz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi.”
(Hucurat: 14)
Bana sordu: “O halde onlar niçin sıkıntı ve yokluk içindedirler?”
- Bunu Kur’an-ı Kerim açıklıyor. Çünkü Müslümanlar, Müminler merhalesine yükselemediler.
Şunları iyi düşün:
● Onlar gerçek Mümin olsalardı; Allah onlara mutlaka yardım ederdi.
Bunun delili Allah’ın şu ayetidir:
“Biz Müminlere yardım etmeyi üzerimize borç kıldık.” (Rum: 47)
● Eğer Mümin olsalardı diğer ümmetler ve halklar arasında daha önemli ve saygın bir konumda olurlardı.
Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir:
“Gevşemeyin / yılgınlık göstermeyin ve üzüntüye kapılmayın. Eğer (gerçekten) inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz.”
● Eğer Mümin olsalardı Allah Teâlâ diğer milletlerin onların üzerinde herhangi bir hâkimiyet kurmalarına izin vermezdi.
Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir:
“Allah kâfirlerin Müminlere galip gelmesine asla imkân vermez.”
(Nisa: 141)
● Eğer Mümin olsalardı, Allah Teâlâ onları bu hor ve hakir durumda bırakmazdı.
Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir:
“Allah Müminleri içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir.”
(Âli İmran: 189)
● Eğer Mümin olsalardı Allah Teâlâ her durumda onlarla beraber olurdu.
Bunun delili Allah Teâlâ’nın şu ayetidir:
“Muhakkak ki Allah Müminlerle beraberdir.” (Enfal: 19)
● Fakat onlar Müslümanlık aşamasında kaldılar, Müminlik aşamasına yükselemediler. Allah Teala buyuruyor ki:
“Onların çoğu mümin değildirler.”
● O halde Müminler kimlerdir?
Buna da Kur’an-ı Kerim şöyle cevap veriyor:
Onlar:
“Günahlarından uzaklaşan tövbekârlar, ibadetlerine devam eden âbidler, Allah’a hamd edenler, lezzetlerden uzaklaşarak oruç tutan zahitler, rükû ve secdeleriyle Rablerine boyun eğenler, iyiliği emredip, kötülüğü engelleyenler ve Allah’ın belirlediği sınırları aşmayanlardır.”
(Tevbe: 112)
Yani, Allah Teâlâ zaferi, galibiyeti, hâkimiyeti, yüksek ve gelişmiş bir durumda bulunmayı Müminlere vaat etmiştir, Müslümanlara değil!

Alıntı: sosyal medya (Allah razı Olsun)

YORUMLAR

  • 0 Yorum