Prof. Dr. Nevzat Gözaydın

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın

EDEBİYAT DEFTERİ DÜNYAMIZIN HALLERİ
ngozaydin@fatihhaber.com

26 Eylül Türk Dili Bayramı,

02 Ekim 2016 - 03:59


26 Eylül Türk Dili Bayramı, Türkçeyi severek yücelten herkese kutlu olsun.

 

Gerçekleri bilin öğrenin öğretin anlatın yaygınlaştırın n'olur, dilimizi geliştirip güzelleştirelim..

 

Türkçenin ilk sözlüğünü 1070/1074 arasında yazan K.Mahmud devrinde İngilizce, Fransızca, Almanca öyle kapsamlı sözlük var mıydı, behey yabancı dil hayranları??? Daha 728/736 yıllarındaki Orhon yazıtlarından, Kültekin, Tonyukuk Türkçesinden söz etmedik

O asırlarda Avrupa barbar diliyle kesip biçiyordu. Ey ille de yb. dil diye çocukları ordan oraya sürükleyenler! Önce Türkçeyi sevdirin öğretin anlatın!!!

 

"Kat'i olarak bilinmelidir ki, Türk Milletinin millî dili ve millî benliği bütün hayatında hâkim ve esas olacaktır."/"Millî his ile dil arasındaki bağ, çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî hislerin gelişmesinde başlıca etkendir. 

Ülkesini, bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır."...

Haydi Türkçe Haftasında biraz daha bilinçle bu sözleri gerçekleştirelim

 

Türkçe haftasının 4. sözü: 

"Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mânâ çıkarabilmek, zekayı terbiye etmektir." 

M.K.ATATÜRK. 

 

ÖYLEYSE TÜRKÇE OKUYALIM, YAZALIM, ANLATALIM, ANLAYALIM.

  

Türkçe Haftasının 5. gün sözü: 

"Milliyetin en bâriz vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel be behemahal Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan, Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz." 

M.K. ATATÜRK. 

 

Öyleyse TÜRKÇE KONUŞACAĞIZ, YAZACAĞIZ, ANLATACAĞIZ, ANLAYACAĞIZ. Anlamadığınız cümleleri kafaları aşağı yukarı sallaya sallaya ezberleyip boşuna çocuklara gençlere zaman kaybettirmeyin.

 

Türkçe haftasının 6. sözü: 

"Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır."- 

M.K. ATATÜRK....

 

Öyleyse hepimiz sözlerimizi kullanırken İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça yerine kendi dilimizi bilinçli bir biçimde ve öncelikle işleyeceğiz. Taaa Karamanoğlu Mehmet Bey'den yüce Başöğretmenimize uzanan bir buyruktur bu. Uymamız gerek...

 

Türkçe Haftasının 7. ve son gün sözü: 

"Türk milleti demek, Türk dili demektir. Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyinin d i l i sayesinde muhafaza olduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir."-

M.K.ATATÜRK. .... 

 

Öyleyse hepimiz Türkçemizi diğer yabancı dillerden daha fazla, doğru, iyi ve güzel kullanmayı yeğleyerek, çocuklarımıza, gençlerimize sevdirerek öğretmek, anlatmak, açıklamak için bütün çabamızı ortaya koymalıyız. / Bir hafta boyunca izleyen ve uygulayanlara teşekkür ederim. Saygılarımla.

  

DİPNOTLAR:

Ibrahim Yalçıner 

hocam, içimizde bazı kişilikleri barındırıyoruz maalesef. bunlar doğrulardan, gerçeklerden uzak durarak hayat bulan mahlukattır. illa yalan, uydurma, iftira (türk kültürüne, töresine aykırı olsunda yeterki) üreterek mesut olurlar. bu zümreye temizi veya hakikati kabul ettiremezsiniz. öğrenmeye karşı direnç geliştirmiş bir tolulukla muhatabız. işimiz çok zor...

 

Nevzat Gözaydın

 Bunlar Türkçe konuşur küfür eder rüyasında Türkçe duyar anlar ama gerçekte ille de ing, fr, Arapça , Almanca öğretmeye çabalar. 

Be hey densiz herifler/karılar! Türkçeyi doğru bilmezsen ASLA yabancı bir dili doğru konuşamazsın, yazamazsın, anlatamazsın! Yıllarını paranı har vurur harman savurursun da yine akıllanamazsın. Çocuğa da işkence etme bari!

 

---