Prof. Dr. Nevzat Gözaydın

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın

EDEBİYAT DEFTERİ DÜNYAMIZIN HALLERİ
ngozaydin@fatihhaber.com

Prof.Dr. Nevzat Gozaydin kimdir ?

12 Mart 2020 - 15:25

1938 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul

ve liseyi Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun

olduktan sonra, 1958 yılında A. Ü. Dil Tarih

Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümüne başladı. Mezun olunca Alanya Lisesinde

8 ay edebiyat öğretmeni olarak görev

yaptı. 1964’te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

üniversite öğretim elemanı yetiştirmek

üzere yurtdışına Almanya’ya gönderildi.

Mainz Üniversitesinde doktora öğrenimini

tamamladı. Prof. Dr. Johannes Benzing yö­

netiminde “Evliya Çelebi Seyahatnamesinde

Sivas Elbistan Gezisinin Folklorik İncelemesi”

isimli Almanca doktora tezini bitirerek

Türkiye’ye döndü. Ankara İktisadî ve Ticari

İlimler Akademisi’ne bağlı olan Gazetecilik ve

Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda Dr. Asistan

olarak göreve başlayarak, 1986’ya kadar,

Folklor ve Halk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı,

Türk Dili gibi dersler verdi. 1976-80 yıları

arasında Fırat Üniversitesinde halk edebiyatı

ve folklor dersleri verdi. 1987 yılında

Doçentlik unvanını alarak, DTCF, Türk Dili

ve Edebiyatı Bölümü, Halkbilimi Anabilim

Dalı’ndaki görevine başladı. Aynı fakültede

1993 yılındaTürkiye’deki ilk bağımsız Halkbilimi

Bölümünü kurdu ve Bölüm Başkanlığına

getirildi. 2003 yılında bu görevinden ayrılarak,

2005 yılında emekli oldu. 1983’ten beri

TDK’da sözlük, yazım kılavuzu, çeviri eserlerin

yayımlanması ile ilgili çeşitli komisyonlarda

görev yapmaktadır.