Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere
simavi48@gmail.com

Bazılarımız :

16 Mart 2016 - 18:32


Bazılarımız :

“Müslümanım elhamdülillah,

mezhebe ne gerek var ki?” deriz. 

Oysa bir yerde, bir dinde metin varsa, orada yorumlar da vardır, olmalıdır da.

Yeter ki, bu yorumlar işin uzmanları tarafından iyi niyetle yapılmış olsun.

Art niyetlerle, konuyu sulandırmak için yapılmamış olsun.

 

Bu fakir, mezhep kurucularını, bize Kur’an ve sünneti öğreten öğretmenlere benzetir.

Her öğretmenin ders anlatımı 

Elindeki belge ve bilgilere göre diğer meslektaşından farklı olabilir.

Yeter ki öğretmenler liyakatli ve  İyi niyetli olsunlar..

Bu bağlamda iki varyantlı tarihsel bir anekdotu paylaşmak istedim.

 

Hz. Ali, Abbas oğlu Abdullah’ı Hâricîler ile  müzakereye göndeririyor ve diyor ki:

“ Sakın ola ki, onlarla (Hâricîlerle) tartışırken Kur’an’dan delil getirme.

 

Çünkü Kur’an,

çok çeşitli anlamlara elverişlidir. 

Sen bir manadan söz ederken onlar diğer/farklı bir anlamı öne sürerler.

Ama onlarla sünnet üzerinden tartış.

Çünkü onlar sünnet karşısında kaçış imkânı bulamazlar.”

Mezheplerimizin (yolumuzun), yorumlarımızın doğru ve sağlıklı olması;

sapkın haricilerden uzak kalmamız  dilek ve temennilerimizle.

Şerif Simavi