Şerif Simavi

Şerif Simavi

Gönülden Gönüllere
simavi48@gmail.com

İBRETLİK HAYATLAR

07 Mart 2024 - 02:04

Bu fani dünyada, 
düne dair ilginç
ve ibretlik hayatlar vardır. 
Kimileri, önce alkışlanmış,
sonra da taşlanmışlardır.
Kimileri de, önce taşlanıp 
sonra alkışlanmıştır.
Kimileri yüzyıllar sonra hayırla, 
sevgi ve saygıyla anılmış; 
kimileri ise nefretle…
Kimileri kısacık bir ömrüne
çok şeyler sığdırmıştır.
Mesela, “Büyük İskender” vardır.
Hani şu, MÖ.356 yılında dünyaya
“merhaba” diyen İskender.
O, Kral Philip ve Olympias Hanım’ın 
evliliğinden dünyaya gelmişti.
Aristo’nun rahleyi tedrisinde yetişmişti. 
Çocukluğunda munis, uyumlu biriydi,
Ama tahta geçtikten sonra,
“eli kıran, baş kesen adam” olmuştu.
33 yıl süren kısacık ömrüne 
Neler neler sığdırmamıştı ki?
Meselâ mı? Mesela; 
Balkanlardan Orta Asya’ya kadar 
uzanan dev bir Pers 
imparatorluğunu yıkıp geçti. 
45 bin kişilik orduyla yola çıktı.
Çanakkale Boğazı’nı aşıp,
Antakya yakınlarına geldi.
Orada Pers imparatoru Darius’un
100 bin kişilik ordusunu mağlup etti. 
Sonra Mısıra geçti ve orada
kurtarıcı olarak karşılandı.
‘20’li yaşlarda, kendisine 
Firavun gibi perestij edildi.
İskenderiye başta olmak üzere,
Orta Asya, Orta doğu ve Hindistan’da, 
Helen kültürünü yansıtan 
20’ye yakın şehir kurdu.
Henüz 26 yaşında iken, 
Pers İmparatorluğunun
Başkenti Persepolis’i
yağma ve talan etti.
Deli gibi sevdiği 
Hephaistion’a rağmen
Asyalı bir kabile reisinin kızı 
Roxanne ile evlendi.
MÖ.327 yılında Hindistan’daydı.
Burası, yola çıktığı Makedonya’dan
12.000 km. uzakta olan Hindistan’dı. 
O, efsanevi bir okyanus arayışındayken;
Askerleri de bu yolculuktan bıkmışlar;
artık evlerine dönmek istiyordu.
Ve askerlerini Makedonya’ya gönderdi.
O, dev bir imparatorluk için
sayısız ülkeleri fethetti; 
ama yakalandığı “sıtma”
hastalığını fethedemedi.
Ve ölüm meleği Sevgil Azrail,
MÖ.323 yılının 10 Haziranında
onun karşısına ansızın dikiliverdi…

YORUMLAR

  • 0 Yorum