Sosyal medya

Sosyal medya

SOSYAL MEDYADAN
sicakyuva@gmail.com

1929 İMO diploması ve ders programı

15 Haziran 2021 - 11:45

İmam Hatip diploması.
1928-1929 eğitim yılına âit olan bu diplomayı almaya hak kazanmak için görülmesi ve başarılı olunması gereken dersler.


Kısaca Atatürk Türkiye'sinin İmam Hatip müfredâtı:
Kur'ânı Kerîm ma Tecvid, Tefsir, Hadis, İlmü Tevhid, Arapça, Din dersleri, Rûhiyat Ahlâk, Terbiye, İçtimâiyat, Malûmatı Vataniye, Türkçe, Hüsnühat, Türk Edebiyâtı, Hitâbet ve İnşat Tarih, Coğrafya, Riyâziyat, Hesap, Hendese Cebir, Resim Hattı, Ülûmu Tâbîiyye, Hayvanat, Nebatat, Arziyat, Fizik, Kimyâ, Hıfzıssıhha Usûlü Tedris, Malûmatı Kânuniye, Fransızca, Terbiyeî Bedeniye, Musıkî.

İmam falan değil bu, bildiğimiz bilim insanı. Dinsizlikle, ayyaşlıkla suçlanan, kâfir ilân edilen, Kur'an'ı ve dînî yasakladı denilen Atatürk'ün din adamlarının yetişmesinde gösterdiği hassasiyete bakınız.

Türkçeyi konuşmaktan âciz ve Atatürk'e lânet okuyarak makam sahibi olan imamlara mı, yoksa okuduğu dersleri telaffuz ederken bile saygı gösterilmesi icâp ettiği su götürmez bir gerçek olan, makâmına lâyık olanlara mı güveneceksiniz?
Erhan Okay

Bu yazı 250 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum