Sosyal medya

Sosyal medya

SOSYAL MEDYADAN
sicakyuva@gmail.com

HADİ ORDAN SAHTEKÂR! HEM TÜRK DÜŞMANI HEM MÜSLÜMAN!

13 Eylül 2023 - 02:06

TC Orhan Kiliçoğlu

Türk milletinin övülen ve seçilen bir millet olduğunu anlattığınızda alaykâr bir şekilde ‘Türkler kutsal mı?’ sorusunu soranlara ve ‘’Türklüğü ayaklarımın altına aldım’’ diyen çapsızlara cevaptır.
MAİDE SURESİ AYET-54:
‘’Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu, kendisinin onları seveceği, onlarında kendisini seveceği bir kavim getirir ki; Onlar Allah yolunda savaşılar ve hiçbir kınayanın kınamasından çekinmezler. Bu Allah’ın lütfu inayetidir ki, onu kime dilerse ona verir. Allah ihsânı bol olan, en çok bilendir‘’
Birçok âlim ve Ulema ittifak halinde, Mâide- 54 de bahsi geçen milletin Türk milleti olduğunu söylemişlerdir.
Peygamber Efendimiz Miraca çıktığında Türkleri ilk defa Abdulkerim Satuk Buğrahanla karşılaştığında tanımış, Miraçtan döndüğünde ise 300 yıl sonra dünyaya gelecek Abdulkerim Satuk Buğra Hana verilmek üzere bir hediye hazırlamıştır. 300 yıl sonra bu hediye elden ele Buğra Han'a ulaşmıştır.
SULTAN SANCER:
‘’Allah bu dünyayı Türklerin tasarrufuna tevdi ve emânet etmiştir’’
HACI BEKTASİ VELİ:
‘’Türk milleti cihana hâkim olmak için yaratılmıştır’’
KAŞGARLI MAHMUD:
‘’Tanrı’nın, devlet güneşini Türk burçlarından doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde bütün teğremerini döndürmüş olduğunu gördüm’’
SEMAME İBN-İ EŞREF’ in ifadesiyle:
‘’Türklerin yürekleri temizdir, onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. Türklerin vücutları ve sesleri gibi konuştukları dil de azametlidir. Her Türk, kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan sayar’’
KAŞGARLI MAHMUD:
Yüce Allah buyurdu ki;
''Benim bir ordum vardır, onlara Türk adını verdim, doğuya yerleştirdim. Âleme düzen ve adâlet sağlamaya memur kıldım''
(Divanı Lûgat-it Türk. Sayfa 292, İstanbul 1333)
GAVUR DEDİKLERİNİZ KADAR DA ŞEREFİNİZ YOK SİZİN!
FRANSIZ İMPARATORU NAPOLYON BONAPARTE:
‘’İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır; Erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet daha vardır, icabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete fazlasıyla sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki, Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.’’
WİLLİAM PİTT, İNGİLİZ DEVLET ADAMI;
‘’Türklerin biricik sevdikleri şey, hak ve hakikattir. Hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır ‘’
ALBERT SOREL;
‘’Dünyada iki bilinmeyen vardır. biri kutuplar, diğeri Türkler ‘’
DECAMPS, ÜNLÜ FRANSIZ RESSAM;
‘’Türk ün güzel yüzünü, kuvvetli parıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini yağlı boya fırçasıyla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk’ün özünü göstermektir. Bu öz, ay ışığı gibi, görülür fakat gösterilemez. Buna hiçbir ressamın kabiliyeti yetmez ‘’
HAMMER;
‘’Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Türklerin elinden çıkma öyle eserler vardır ki, uygarlık için birer süs olmaktadır‘’
ANDREAS PİHİDİATES;
‘’Artık Türklerle savaşmayın, onlar çok mert ve cesurdurlar. İsimlerinin geçtiği her yerde Türkler için kötü söz söylenmesine müsaade etmem. Türkler dünyanın en asil ve en merhametli insanlarıdır ‘’
LA MARTİN FRANSIZ YAZAR:
‘’Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenidir. Dini, Sosyal ve Örfi faziletleri, tarafsız ve ancak şerefli kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır. Türk milletinin aleyhinde konuşup, aşağılamaya çalışmak ancak insanlık şerefinden mahrumların işidir ‘’
WİLLİAM MARTİN:
‘’Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilemeyecek yalnız ve yalnız Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış bir Türk köyüne gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ve insanlığın ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.’’
TASSO, ÜNLÜ İTALYAN ŞAİRİ:
‘’Beyler! Türklerden bahsediyorum, düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında, insanı okşayan tatlı bir Seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan, huzur veren bu yeli yıldırma. Göz kamaştıran bu güzel gölü coşkun bir denize çevirmek, tabiatı da inciten bir gaflet olur ‘’
HAMMER:
‘’Türk tek başına bir kuvvettir ‘’
‘’Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Türklerin elinden çıkma öyle eserler vardır ki, uygarlık için birer süs olmaktadır‘’
VON DER GOLTZ;
‘’Türkler dünyanın en mert insanları, en iyi ve asil milletidirler’’
PİERRE LOTİ, DÜNYANIN TANIDIĞI FRANSIZ;
‘’Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir ‘
SİZİ GİDİ TÜRK DÜŞMANI MÜNAFIKLAR!
YAZACAKLARIM HENÜZ DAHA BİTMEDİ!
Kaşgarlı Mahmud, Divani Lügat-it Türk;
Buhara ve Nişaburlu Hadis İmamlarından rivayet ettiği Hadis-i Kutsi’de; ‘’Kostantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel askerdir‘’ (Kaşgarlı Mahmud Divan-i lügat-it Türk C.1,Shf.294)
Yukarıdaki Hadis-i Kutsi’nin kaynakları:
1- Buhari ( Et-Trah-ül Kebir )
2- Ahmed Bin Hanbel (Müsned 4/ 42,Kahire)
El- Hakim (El- Müstedrek 4/42-422, Haydarabat)
‘’Türk dilini öğreniniz, çünkü Türklerin çok uzun sürecek bir hakimiyetleri vardır ‘’ ( Kaşgarlı Mahmud, Divanu lügat-it Türk, C-1 Shf. 3, 1333 İstanbul basımı )
‘’Türkler size ilişmedikçe, siz de onlara ilişmeyiniz. Çünkü milletimin mülkünü ve Allah’ın ona olan ihsanını en evvel KANTURA (TÜRK) nesli alacaktır ‘’ (İmamı Taberani, Mu’cem’ül- Kebir ve Mu’cem’ül Evsat isimli eseri)
‘’Habeşliler sizinle uğraşmadıkça siz de onlarla uğraşmayınız. Hele Türkler size dokunmadığı sürece siz de Türkler ‘e (sakın) dokunmayın.( Ebu Davud, Sunnen-i Davut, 4.C, shf. 112 )
Yukarıda ki aynı Hadis-i Şerif Cüveydi tarafından aşağıda ki şekliyle nakledilmiştir;
‘’Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayınız. Zirâ onlar çok sert ve haşin tabiatlı kimselerdir. (Peygamber Efendimiz, Türklere dokunmayın demekle şunu anlatmak istiyor ‘’siz Türklere dokunmadıkça, Türkler’ den size zarar gelmez)
Böyle bir millete düşmanlık besleyebilmesi için o insanın alçak olması dâhi kâfi gelmez, daha başka menfi özelliklerinin de olması gerekir.
Alçaklığın da zeminden yukarı bir seviyesi vardır!
Bu gibi Türk düşmanı münafıklara ''ÇUKUR ADAM'' demek en isabetli olanıdır!
11 Eylül 2023
ORHAN KILIÇOĞLU

YORUMLAR

  • 0 Yorum