Tahir Bulut

Tahir Bulut

Gönül Defterimden
tahirbulut@hotmail.com

Ağlamıyorum; gözüme HOHOL kaçtı.!

05 Haziran 2023 - 15:07

Ağlamıyorum; gözüme HOHOL kaçtı.!
"Ne haldesin" diye sorma arkadaş.!
Istibismeno çorba gibiyim.!
Zurzulis ediyoruz işte.
Bu çay yüzünden millet burduklos oldu
Suyu bile andikros etmeye fırsatları yok.
Çay alım yerlerinin önünü görseniz; insanlar hoholis olmuş durumda;
Herkes birbirine bacaris ediyor.
Geçen ben de gideyim dedim, taşa takildim, ayağım zarabadis etti
Can verirken ladaris ermesek bari
Baktım da, öyle oksobis yorumlar yazdınız ki, forfolos oldum.
Yüreğim farfadaris etti.!
Tahir Bulut
Burada size yabancı gelen kelimeler Doğu Karadeniz'de dilimize giren rumca kelimelerdir. Bazı köylerimizde bu dili ana dili gibi kullananlar olduğu halde bu dili hiç kullanmayanlar bile bu kelimeleri bilir. Aslında bu dil rumca değil Latince'dir. Dante "İlahi Komedya'yı Latince yazmıştır. Günümüzde birçok tıbbı terim Latince'dir(Kolo: popo demektir.Kolonoskopi, popodan giriş anlamı taşır. Gastroloji; mide bilimi. Gastro; mide demektir. Bunun gibi hemen hemen bütün tıp terim ve sözcükleri Latince dır).
Benim yedi sülalem yedi göbekten beri Latince bilmemesine rağmen dillerimize girmiş bu kelimelerden yüzlercesini kullanırız günlük konuşmalarımızda.
Bu yazıyı gören insanların okurken geçmişi hatırlamaları için yazdım.
Yazıda kullanılan ve insanların çoğunun anlamadığı Latince kelimeler:
HOHOL: Toz, kıymık.
İSTİBİSMENO: tam ekşimiş değil de ekşimeye yüz tutmuş yemek. Tam ekşimiş olanına "istibis etmiş" denir.
ZURZULİS ETMEK: Maksadına ulaşamamak. Boşa oyalanmak.
BURDUKLOS OLMAK: Çabuklamak yüzünden işi normal seyrinde yapamayıp çok efor sarfederek bir şey yapamamak; işin gereğini yapamamak.
ANDİKROS ETMEK: Çok sıcak su ile soğuk suyu karıştırıp ılık ve kullanmaya elverişli hale getirmek.
HOHOLİS OLMAK: Çözülemeyecek şekilde birbirine karışmak. (Bir iplik kukasını, iplik yumağını veya bir misinayı düşünün; çözülememesi ve bir daha kullanılır hale gelememesi anlamında bir deyim)
BACARİS ETMEK: Birisinin önüne istem dışı dikilerek iş yapmasını engellemek.
ZARABADİS: Düşme veya darbe sonucu vücudun bir organının incinmesi, kaslarda veya kıkırdaklarda , zedelenme.
Damar damar üstüne gelme durumu.
LADARİS ETMEK: Acıdan veya başka bir nedenle vücüdun her tarafını istem dışı oynatmak.
OKSOBİS(EKSEBİS): Aksi, ters.
FORFOLOS: Her hangi bir dış etken yüzünden aklın karışması, ne yapacağını bilememek.
FARFADARİS: Çarpıntı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum