Tahir Bulut

Tahir Bulut

Gönül Defterimden
tahirbulut@hotmail.com

BU YAZI BÜTÜN DOĞU KARADENIZ HALKINI İLGİLENDIRIYOR

19 Mart 2024 - 14:06

ASLINDA İŞ 2.B'ye KALMADAN 2011 YILINDA GELEN KADASTRO ZAMANINDA HALLEDİLMELİYDİ.
O ZAMANKİ İDARECİLER BASİRETSİZ DAVRANDI.
ÇÜNKÜ ZABIT(YANGIN) GÖREN ARAZİLERDE VE ORMANLA MAHKEME GÖRMÜŞ ARAZİLERDE YASA GEREĞI 2.B UYGULANAMAZ VE NE YAZIK Kİ BİZİM MAHALLENİN ORMANLA İTİLAFLI ARAZİLERİNİN %90'I ÖYLE...
BU KONUYU DAHA DETAYLI BİR HALDE SN. ORMAN BAKANIMIZA SUNMUŞTUM.
Bu akşam saatlerinde TBMM'i dinledim; gündem "2B" yasası idi.
İktidarı-muhalefeti konuyu tartıştı lakin gördüm ki hiç biri konuya tam manasıyla vakıf değil.
Muhalefetin tek doğru bilip söylediği şu idi:
"Evet; 60 ilde orman arazileri artmış lakin 16 ilde azalmış. Azalan illerin başında İstanbul geliyor. Diğer azalan iller ise Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerindeki iller.
Bu da gösteriyor ki Anayasanın 170. Maddesinde belirtilen; "Devlet ormanının sınırlarını genişletir, daraltamaz". Yasası formüliźe ediliyor.
İşte; zengine 10 satıyorsanız fakirden 100 alıp ıstatistikleri dengeliyorsunuz. Hatta artıya geçiyorsunuz."
Bu konuda dersime iyi çalıştığımdan daha önce aşağıdaki yazıyı yazıp paylaşmıştım. İstenilirse daha kapsamlı bir şekilde yazabilirim , incelenip değerlendirilmesi için meclise sunabilirim.
Lakin öyle anlaşılıyor ki; bunların niyeti üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.!
2B yasası ve Doğu Karadeniz.
Son yıllarda zuhur eden ve Doğu Karadeniz'de amirinden memuruna ormancılarla vatandaşı karşı karşıya getiren önemli bir toplumsal yara.
Bu yaranın müsebbibi son yıllarda uygulanmaya konulan kadastro çalışması ve bu uygulama sonucu bilhassa bölgede vatandaşın elindeki tapulu veya zilliyetli arazilerin zorla vatandaşın elinden alınıp orman kadastrosuna geçirilmesi.
Önce 2B nedir ona bakalım: 6831 sayılı orman kanununun 2. maddesinin B bendi olan maddede kısaca şunu anlatır: Orman vasfını kaybetmiş araziler orman kadastrosundan çıkarılıp hazineye devredilir.
Bu yasa Anadolu'nun diğer bütün yöreleri,hatta Marmara-İstanbul için geçerli olsa da Doğu Karadeniz için geçerli değildir. Çünkü yöredeki durum tam tersidir;bahsedilen yöredeki araziler orman vasfını kaybetmiş araziler değil;tarım alanı vasfını kaybedip ormana dönüşmüş arazilerdir.
Bu araziler son kadastro çalışmaları öncesine kadar tapu veya zilliyet ile sabitlenmiş vatandaşın arazileri idi.
1789 Fransız İhtilali sonrası yazılıp dünyaya ilan edilen,1948 yılında altına imza attığımız ''İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi''nin akidine uymayıp devlet eliyle vatandaştan arazileri zorla alınmıştır. Oysa ki,altında devlet imzası olan bu akitte ''mülkiyet hakkı'' temel hak ve hürriyetlerin başında gelir.
Çalışkanlığıyla bilinen yöre insanı,geçimini daha müreffeh bir seviyeye çıkarmak için ülkenin ve dünyanın çeşitli yerlerine gurbete gitmiş,bu arada ekip biçtiği veya otlak olarak kullandığı arazilerini doğal olarak ihmal etmiştir. Çok yağış alan yöre iklimi bu arada boş durmamış,ekip-biçilen yerleri birkaç yılda ormana dönüştürmüştür.
Yörede yağmurlar yağmurları getirmiş,ardından orman her tarafı kaplamış, bir ağaç kesildiğinde dibinden en az on filiz fışkırmıştır.
Gurbette belli bir gelir seviyesine ulaşan yöre halkı asli vatana döndüğünde bu haksız durumla karşılaşmış,örgütlenmeyi bilmediğinden feveranını fevri yapıp orman muhafaza memurlarıyla ve orman mahkemeleriyle sıkıntıya kalmış,haklı konusunda haksız duruma düşüp adeta canından bezmiştir.
Bu durum çok ciddi bir kanayan yaradır ve bütün yöre halkı mustarip durumdadır.
Yöre halkı sadece istatistik bilgiye kurban gittiğini sanmaktadır.Şöyle ki; Ülkemiz 780 000 km2 dir ve faraza bunun % 20 si ormandır. Herhangi bir hükumet iktidarı devraldığında bu % 20 rakamını bir puan artırıp % 21 yapmışsa Onun için ''başarı'' demektir.
İşte yöre halkının elinden alınan araziler bu istatistik rakamı yukarı çekmektedir. Öte yandan değerli arazilerin olduğu İstanbul,İzmir,Antalya ve diğer orman olan ege şehirlerinde, ormana kıyısından-köşesinden girilip yerleşim alanları yapıldığı,siyasi kaygı yüzünden buralara göz yumulup daha sonra bir şekilde 2B yasasıyla yapanlara satıldığı görülmüştür. İşte bu satılan orman arazilerinin yerine yöre halkının mülkiyetindeki araziler ikame ettirilip istatistik dengeler sağlanmaktadır.
Yarin bir gün hesap vermek zorunda kalındığında, bu değerler baz alınıp hesap verilecektir.
Şimdi tüm siyasi partilere sesleniyorum.!
Bu yörede vatandaş 5 yıl arazisine uğramaz ise arazisini tanıyamaz.
On yıl uğramaz ise anne-babasının mezarını bulamaz.
Gelin,bu kanayan yarayı siyasi polemik konusu yapmayın.! Kendi aranızda konsensüs sağlayıp lokal bir yasa çıkarın,böylece parmak basın bu yaraya...
Dünya devletlerindeki birçok hükumetin temel politikalarından birisi de büyük şehirlere göçü önleyip yerinde istihdam ile insanların yaşamlarını yerinde idame ettirmelerini temindir.
Meclisteki bütün siyasiler;size sesleniyorum.!
Gelin.! Ellerinde Tapu gibi T.C Tapu Seneti veya zilliyet olan bu insanların kazanılmış haklarını ve mülkiyet haklarını ellerinden almayın.!
Arazilerinin tamamı ellerinde bulunan yöre halkı buna rağmen geçinemezken, şimdi % 25 ile nasıl geçinsin?
Gelin.! Köylerine,mahallelerine ve topraklarına dişiyle,tırnağıyla tutunmaya çalışan bu insanları yörelerinden söküp atmayın.!
Tecrübeyle sabittir:
Bu insanlar düşküne yardım etmesini,vergi vermesini,askere gitmesini, gerektiğinde gözünü kırpmadan vatanı için ölmesini de bilir.! .'
Bu yazı bir arzuhal olup yöredeki bütün muhtarlar adına, dolayısıyla yöre halkı adına tarafımdan yazılmıştır...
Ahmet Temel Bulut
(Tahir)
Fındıkoba mah. Eski Muhtarı
Of muh.derneği eski Başkanı

YORUMLAR

  • 0 Yorum