Tahir Bulut

Tahir Bulut

Gönül Defterimden
tahirbulut@hotmail.com

İşte sizi yine iftara taşıyacak uzun lakin keyifli bir hasbihal.

13 Nisan 2023 - 22:28

Bölgemizin en önemli Ozanlarından Çaykaralı Mikdat Bal ile Of-Fındıkoba Mahallesinden Tahir Bulut'un Karadeniz usulü Efsane Atışması olan "Vay Beni, Vay Bana" adlı atışmayı siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.
Rabbi nasıl anardı?
Her ne kadar çınardı
Kuş nereye konardı
Eğer dal olmasaydı!. Mikdadi
Tükenmezdi mihneti
Kul bitmezdi zahmeti
Yaradan'ın rahmeti
Eğer bol olmasaydı!.. Tahir Bulut
Kül olup yanar idik
Belki de donar idi
Ne doyup kanar idik
Eğer çöl olmasaydı!... Mikdadi
Bütün buzlar erirdi
Nara dönüverirdi
Közler sönüverirdi
Eğer kül olmasaydı!.. Tahir Bulut
Herkes zehir solurdu
Bu düzen son bulurdu
Çöller orman olurdu
Eğer fil olmasaydı!.. Mikdadi
Bülbülü sevemezdik
Peşinden ivemezdik
Sesini övemezdik
Eğer gül olmasaydı!.. Tahir Bulut
Balıklar çoğalmazdı
Gelişip dağılmazdı
Bereket yığılmazdı
Eğer göl olmasaydı!.. Mikdadi
Yükü taşır mıydı at
Olsa da onca takat
Eza olurdu kat, kat
Eğer nal olmasaydı!.. Tahir Bulut
Yabancısıyız caz'ın
Kemençesi var
Laz'ın Sesi çıkmazdı sazın
Eğer tel olmasaydı!.. Mikdadi
Hanımlar seçmezlerdi
Salona geçmezlerdi
Kahveyi içmezlerdi
Eğer fal olmasaydı!.. Tahir Bulut
Terbiyecim mezardı
Yoksa dünya bozardı
Nefsim hepten azardı
Eğer zül olmasaydı!... Mikdadi
İnsanlığın ırkları
Zerrece yok farkları
Dönmez aygıt çarkları
Eğer mil olmasaydı!... Tahir Bulut
Nineler ip eğerdi
Onlar büyük değerdi
Dedemiz ne giyerdi
Eğer şal olmasaydı!.. Mikdadi
Zengin fakir olmazdı
Kimse bir şey almazdı
Arada fark kalmazdı
Eğer mal olmasaydı!... Tahir Bulut
Aşkı boşa sanandan
Can ayrılmaz canandan
Doğar mıydın anandan
Eğer döl olmasaydı!... Mikdadi
Tutamazdı kaşığı
Saçamazdı ışığı
Boş kalmazdı beşiği
Eğer dul olmasaydı!... Tahir Bulut
Alsın bakalım fehim
Neler doğurmuş rahim
Anılmazdı İbrahim
Eğer del` olmasaydı!.. Mikdadi
Koy ne varsa kasaya
Düşmeyesin pusuya
Tavuk yatmaz kosuya”
Eğer fol olmasaydı!.. Tahir Bulut
İşi vurup yokuşa
Yorma kendini boşa
Takke konmazdı başa
Eğer kel olmasaydı!... Mikdadi
Kolayı sokma zora
İşin aslını ara
Futbol etmez beş para
Eğer gol olmasaydı!... Tahir Bulut
Gelmezdi sana sefir
Ne Müslüman ne kafir
Bulamazdın misafir
Eğer kal olmasaydı!.. Mikdadi
Atsan dünya turunu
Harcasan tüm varını
Saramazdın yarını
Eğer kol olmasaydı!... Tahir Bulut
Böyleymiş kısır döngü
Kim yapardı bu cengi
O altınların rengi
Eğer çil olmasaydı!.. Mikdadi
İşler girince zora
Zarın gelir dubara
Jilet etmezdi para
Eğer kıl olmasaydı!... Tahir Bulut
O haşere böcekler
Buna ne diyecekler
Oynar mıydı köçekler
Eğer zil olmasaydı!.. Mikdadi
Tok mu idik tövbe de
Ne doldurduk sepete
Gidilmezdi gurbete
Eğer gel olmasaydı!... Tahir Bulut
Kalkar mıydı poposu
Neması ve reposu
Zenginlerin deposu
Eğer ful olmasaydı!... Mikdadi
Belli ki zengin baban
Altında var araban
Çıplak kalır gariban
Eğer çul olmasaydı!... Tahir Bulut
Ar namusun kaybı
Zamane acayibi
örtemezdi ayıbı
Eğer tül olmasaydı!... Mikdadi
Para girince cebe
Yanaklar pembe, pembe
Şişmezdi o işkembe
Eğer yal olmasaydı!.. Tahir Bulut
Eşeğin yok eyeri
Yük değildir semeri
Kim bilirdi kemeri
Eğer bel olmasaydı!.. Mikdadi
Milyar yılın küsuru
Toprak suyun esiri
Kim sulardı Mısır`ı
Eğer Nil olmasaydı!.. Tahir Bulut
Fetva buyursa katı
Dergiye alıp atı
Geçemezdik Fırat`ı
Eğer sal olmasaydı!... Mikdadi
Şur`u atma yabana
Kuvvet verip tabana
Gitmezdi Kırıkhan`a
Eğer sel olmasaydı!... Tahir Bulut
Onsuz baca tütmezdi
Bir metelik etmezdi
Toprakta ot bitmezdi
Eğer kil olmasaydı!... Mikdadi
Tarih hep zafer, yengi
Kazanamazdık cengi
Türk bayrağının rengi
Eğer al olmasaydı!... Tahir Bulut
Deme, sol muhalefet
O da olacak elbet
Sağa gelmezdi nöbet
Eğer sol olmasaydı!... Mikdadi
Yok sayılmaz gerçekler
Lakin sırayı bekler
Döllenmezdi çiçekler
Eğer yel olmasaydı!... Tahir Bulut
Ah canımın canları
Var Tahir`in anları
Yazar mıydı bunları
Eğer sil olmasaydı!... Mikdadi
Kimse kolay görmezdi
Böyle uzun sürmezdi
Atışma zevk vermezdi
Eğer Bal olmasaydı!... Tahir Bulut
Not: Keyif aldıysanız lütfen altına yazınız...

YORUMLAR

  • 0 Yorum