Tahir Bulut

Tahir Bulut

Gönül Defterimden
tahirbulut@hotmail.com

M Ü NÂ CÂ T

19 Eylül 2023 - 13:13

Yalnız Ondan dilerim, Onda bulurum necat
Yazdığım her kelime Allah'ıma münâcât
...................................
Ey Rabb'im, ey Halik'im, Kâinat'ın sahibi
Sen duyan ve görensin, Sen bilensin gaibi
Sana imanım olsun gönlümün kopmaz ipi
Ol İlâhi gözünden beni düçar eyleme
*****
Batını yaratan Sen, zahiri yaratan Sen
Geceyi yaratan sen, seheri yaratan sen
Halli yaratan Sensin, değeri yaratan Sen
Hal bilmez değer bilmez kullara hor eyleme
*****
Murat ettiğin olur, o halde Rabbiyesir
Kalan ömrüm belli ki birkaç yıldan münhasır
Bu kısa zaman için nefsime yapma esir
Kerem eyle, lütfeyle, şeytana yâr eyleme
*****
Senden almıştır emri yutar ecel hunisi
Devrandır, konan göçer, gelir daha yenisi
İlimlerin banisi, işte dünya fanisi
Lütfünü esirgeyip kabrini dar eyleme
*****
Kullar var tek amacı kazanmaktır cenneti
Oysa bu kemter kulun senin için zahmeti
Huzura getirecek bu şiirdir zinneti
Cemalini arzular göster ağyar eyleme
*****
Biz aciz kulların hiç, hiçten Var'a göç Sen'sin
Beytullah sen Hac Sen'sin, Hüvelbaki dinç Sen'sin
İrade sen, güç Sen'sin, başımıza taç Sen'sin
Yak cümle günahını Tahir'i nâr eyleme
Tahir Bulut
Münâcât: Allah'a yakarış
Necat: Kurtuluş
Gaip: Bilinmeyen
Düçar: Düşme
Batın: Görünmeyen, iç yüz
Zahir: görünen
Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayır: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim bu işi hayırla tamamla!
Münhasır: Sınırlı
Bani: bina eden, kuran
Fani: Ölümlü
Kemter: Kötünün kötüsü
Hüvelbaki: Sonsuz olan Allah

YORUMLAR

  • 0 Yorum