Tahir Bulut

Tahir Bulut

Gönül Defterimden
tahirbulut@hotmail.com

'Y A Ş A M A K''

26 Aralık 2023 - 04:19

''Yaşamak'' denilen bendeki sevda
Ne yıllara küstü, ne yıllar küstü
Serde deli rüzgar aynı kılavda
Ne yellere küstü,ne yeller küstü
Düşünmeden zararını kârını
Vakfetti hasrete bütün varını
Apardı elinden nazlı yarını
Ne yollara küstü ne yolar küstü
Şeyda bülbül sırt çevirdi ahtına
Baykuşlar tünedi gönül tahtına
Tüm fallarda kara çıktı bahtına
Ne fallara küstü,ne fallar küstü
Seyretti dalların allı morunu
Bir de baktı dal yitirmiş varını
Anladı ki dalın kendi sorunu
Ne dallara küstü,ne dallar küstü
Kuru bühtanlarla düşüp dillere
Döndü göz yaşları coşkun sellere
Eş olup Mecnun'a sardı çöllere
Ne çöllere küstü,ne çöller küstü
Nihayetsiz uyku çöker gözlere
İnişler yokuşlar erer düzlere
Varsa hakkı helal olsun sizlere
Ne kullara küstü,ne kullar küstü...

YORUMLAR

  • 0 Yorum