Tahir Bulut

Tahir Bulut

Gönül Defterimden
tahirbulut@hotmail.com

Takvim denen ağaçtan iğreti bir yaprak daha düştü

25 Ocak 2023 - 02:14

Tapuma geçirdim meyhaneleri
Lebalep doldurdum peymaneleri
Ünledim o eski mestaneleri
Ne Hayyam uğradı ne de Şarabi
Anladım ki,yaprak olan bizmişiz
Rüzgarın önünde gezip tozmuşuz
Sonsuzluk yolunda anlık izmişiz
Ne Kayyûm iğreti, ne de türabi
Tahir Bulut


Takvim denen ağaçtan iğreti bir yaprak daha düştü ve gün yine geldi perşembeye...
Geçen perşembeyi gören kaç insan bugünü görememiştir kim bilir;şükür gösterene...
Sağlıklı,mutlu ve bol edinimli; elbette edinimlerinizin şükrünü bilen bir haftanız olsun...

KAYYÛM NEDIR
Kayyûm:İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir. Kayyûm, yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan demektir.

Kayyum Nedir (Hukuki) Kayyum'un hukuki alanlarda kullanıldığı anlamı, bir metanın idaresi ve idamesi için vazifelendirilen kimsedir. Tıpkı vesayet organları gibi bir mahiyet taşıyan Kayyumluk, malın menfaatlerini gözeterek söz konusu malın üzerindeki tasarrufları kullanma yetkisine sahip olan kişi yada kurumu tanımlamak için kullanılmaktadır.
Örneğin yolsuzluk sebebi ile el koyulan bir işletmeye atanan geçici yönetici Kayyumluk sıfatı taşır.

Kayyum Nedir (Sosyal) Toplumsal anlamda Kayyumluk, bir malın ya da mülkün emanetçisi, koruyanı ve gözeteni sıfatını taşır. Örneğin caminin hademesi o cami'nin Kayyumu yani koruyucusu ve gözetenidir. Mahalle muhtarlarıda mahalli Kayyumlar olarak anılagelmiştir. Bir tarlanın intifa hakkına sahip kişi ve bir koyun sürüsünün çobanıda Kayyum sıfatı taşır ve bu şekilde isimlendirildiği sıkça görülmüştür.

Kayyum Nedir (Şer-i) Kayyum, Yüce yaratıcı Allah'ın sıfatlarından birisi olarak karşımıza çıkar. Örneğin Ayetül Kürsi'de geçen "Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum", "“varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten” demektir."
Kayyum, genel ifade anlamı itibariyle Koruyucu, gözetici ve üzerinde tasarruf selahiyeti olan kişileri betimleyen bir ifadedir...
Kısacası; kelime anlamı olarak kayıran,esirgeyen demektir ki,bu konuda en güvenilir yüce Mevla dır...

YORUMLAR

  • 0 Yorum