Yeni tebligat yasası herkesi mağdur ediyor.

Resmi evrak dağıtımında yeni sistem hem tebliğ sahibini hem Postacıları hem Muhtarları mağdur ediyor.. Resmiyette işler hızlansın diye kötü niyetli olmayan vatandaşlar mağdur ediliyor. Tebliğ adresinde kesinlikle bulunmayan kişilerin evrakı muhtarlığa bırakılmasın, Gönderen kuruma gönderilsin, Adrese dayalı sisteme sahte evrak verenler hakkında yasal işlem başlatılsın, Bu kaosa son verilsin

Yeni tebligat yasası herkesi mağdur ediyor.
25 Temmuz 2017 - 10:52 - Güncelleme: 25 Temmuz 2017 - 11:13
Geçmişte resmi evrak muhatabının eline imza karşılığı teslim edilene kadar tebliğ edilmiş sayılmıyordu.

Şimdiki uygulama resmi kurumlara sınırsız kolaylık sağlarken, Tebliğ sahibini genelde mağdur ediyor.

Öncelikle tebligat yayınlayan varsa kişinin telefonunu teslimatın üzerine yazmalı, postacılar öncelikle evrak sahibine telefon ile bilgi vermeli.
Bunun imkanı olmadığı hallerde Mahalle muhtarına bırakılan evreğı en fazla 48 saat içinde muhtar sahibine ulaştırma yükümlülüğü getirilmelidir. ve Muhtarlara burada bir işlem ücreti sağlanmalıdır.

Şimdiki uygulamada sorumluluk sahibi yok gibi, Postacı kapıya tebligat yapıştırdım diyor (Kaybolabiliyor) ve Muhtar tebliğ sahibine kesinlikle ulaşmıyor, Her gün muhtara gidip tebligat varmı diye sormanın ne derece müşkül bir durum olduğunu yazmamıza gerek var mı?

Denetimli serbestlik gibi birşey bu, Denetimde imza vermek halbuki hafta bir kere. Öyleki bazı tebliğlere itiraz süresi bir hafta, gelde işin içinden çık.

Bu konuda sosyal medyada bile yoğun şikayet var.

Biz bu konuları bazı savcılarla konuştuk, Başka çaresi yok dediler, Eski tebliğ esasına göre bir dosya onlarca yıl bekletilebiliyordu, şimdi bu sistemle dosyalar çabucak karara bağlanabiliyor dediler.

Bu konuda toplum olarak tepkimizi koyarak siyasilere bu konuda yeni uygulamalar getirmeleri için baskı kurmalıyız.

Öncelikle Postacılar muhatabı telefonla aramalı, Olmadığı hallerde Muhtar kişiye mutlaka ulaşmalı, Ulaşamadığı hallerde beyan edilen adresteki kişilere tebliği imza karşılığı bırakmalı. Söz konusu adreste kişi ikamet etmiyorsa evrak geldiği yere geri gönderilerek, adrese dayalı sistemdeki adresin yanlış olduğu beyan edilmeli.

MUHTARLARDA MAĞDUR OLDUKLARINI BEYAN EDİYORLAR

Adreslerine teslim edilemeyen tebligat yığınlarıyla baş başa kalan muhtarlar postacıya döndü. Kendilerine günde bazen 30 ve bazen de 50’ye yakın evrak geldiğini belirten muhtarlar vatandaşlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Zaman zaman mahkemelik olduklarına da dikkat çeken muhtarlar yasaların güncellenmesi gerektiğini söyledi.Tebligatlardan tüm kurumların ücret aldığına değinen muhtarlar: “Tebligat konusunu biz defalarca yetkili mercilere dile getirdik. Tebligat yasasına baktığımızda önceden 21. maddede kamu görevlileri zabıta amiri, memur ve muhtar sıralaması yer alıyordu. Tebligat yasasının ilk çıkışında muhtarlar en sondaydı. Daha sonra bizi başa aldılar, iş bize kaldı. Biz seçilmiş insanlarız. Bürokrasinin birimlerinin olduğu bir yerde bu iş bizim işimiz olamaz. 

Emniyeti (karakol), zabıtası, PTT’si, kamu kuruluşları var.Oysa muhtarın bunların olmadığı yerde devreye girmesi gerekir. O da köylerde olur. Köyde tebligat yapılmasında sıkıntı olmaz. Bizim mahallede binlerce insan var. Yasanın çıktığı dönemde mahalleler bugünkü gibi büyük değildi. Mahallede binlerce insan var. Binlerce nüfusa sahip mahallede tebligatı tek tek nasıl takip edelim. Akıl alır yanı yok.

MEVCUT UYGULAMA BÖYLE

Postacı Tarafından Muhtara Bırakılan Tebligat Geçerli Sayılır mı ?

Günlük hayatta zaman zaman herkes kapısına posta dağıtıcısı tarafından yapıştırılmış haber verme kağıdı ile karşılaşabilmektedir.

Bu durum genelde mahkeme veya savcılıklar, icra müdürlükleri, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen tebligatlarda, trafik cezalarında söz konusu olmakta, belirtilen adreste dağıtım esnasında kimsenin olmaması veya adreste bulunan kişinin tebliğ etmekten imtina etmesi halinde, posta dağıtıcısı tarafından kapıya haber verme kağıdı yapıştırılmakta, tebliğ edilmesi gereken evrak ise mahalle muhtarına bırakılmaktadır.

Ancak 7201 sayılı Tebligat Kanunu 21 inci madde uyarınca, haber verme kağıdının kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilmektedir. 

Çünkü söz konusu maddede;

– Kendisine tebligat yapılacak kimse veya tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbirinin gösterilen adreste bulunmaması veya tebellüğden imtina etmesi (çekinmesi) halinde, tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine ya da zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracağı, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildireceği, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin tebliğ tarihi sayılacağı,

– Gösterilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olması halinde, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine ya da zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracağı, bu durumda da ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin tebliğ tarihi sayılacağı,

– Muhtarın, ihtiyar heyeti azalarının, zabıta amir ve memurlarının yukarıdaki belirtildiği şekilde kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecbur oldukları, belirtilmiştir.

Dolayısıyla mahkeme ve savcılıklar, icra müdürlükleri, emniyet (trafik), diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen tebligatların, adreste o an kimsenin bulunmaması veya tebliğden kaçınılması nedeniyle tebliğ edilememesi halinde kapıya haber verme kağıdının yapıştırılması ve evrakın muhtarlığa bırakılması halinde, o gün itibariyle ilgili kişiye tebligat yapılmış sayılmakta, ilgili kişinin haber verme kağıdını görmemiş olması dahi sonucu değiştirmemektedir.

Dolayısıyla ilgili tebligatta herhangi bir süre öngörülmüşse, kapıya haber verme kağıdının yapıştırıldığı günden sonraki gün verilen süre işlemeye başlar.

Bu nedenle de nüfusta gerçek adresin kayıtlı olmasının büyük önem taşıdığı daha önce Nüfusta Gerçek Adresiniz Kayıtlı Değilse Başınıza Ağrıyabilir başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Kaynak: isvesosyalguvenlik.comBU KONUDA MUHTARLARLA YAPILAN SÖYLEŞİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber 7127 defa okunmuştur.