YEREL DEMOKRASİ KONFERANSI TOPLANIYOR

YEREL DEMOKRASİ KONFERANSI TOPLANIYOR ÜLKEDE VE YERELDE SÖZ BİZİM KARAR BİZİM DEMOKRASİ YERELDEN YÜKSELİR Bütün demokratik hakların kısıtlandığı, yoksulluğun, hatta açlığın çoğunluk için olağan bir yaşam biçimi halini aldığı koşullarda yerel seçim sürecine girdik.

YEREL DEMOKRASİ KONFERANSI TOPLANIYOR
26 Ocak 2024 - 14:40
İktidar, bütün toplumsal itirazları bastırarak, arta kalan hukuki ve anayasal engelleri de yok ederek talan, yağma, rant ve savaş ekonomisini sürdürmek, kentleri, doğayı, tarım alanlarını yok etmek istiyor. Kendini yasalar ve anayasayla bağlı saymayan, her alanda seçilmişlerin yerine atanmışları geçiren aşırı merkeziyetçi yönetim tarzı bu tablonun ayrılmaz bir parçası.

Bu koşullarda çok sayıda hak örgütü, kent savunması, engelli, LGBTİ+, kadın örgütleri, ekoloji örgütü, Alevi kurumları, siyasi parti temsilcileri, yerel demokrasi alanındaki uzmanlar, belediye başkan ve eş başkanları, kent konseyi yöneticileri yerel demokrasi konferansı çalışmaları için bir araya geldi.

Katılımcı kurumların oluşturduğu hazırlık komisyonunun çağrısıyla oluşan atölyelerin raporları 11 Şubat 2024’te İstanbul’da yapılacak konferansta katılanların bilgisine sunulacak.

İstanbul Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde yapılacak konferansın açılış konuşmalarını Demokrasi İçin Birlik sözcüsü, geçmiş dönemler AİHM yargıcı, hukukçu Rıza Türmen ve Gezi Direnişinin simgelerinden Kent hakları savunucusu Mimar Mücella Yapıcı yapacak. Konferans çalışmaları için, “Yerel-Merkez İlişkisinin Demokratik Biçimde Yeniden Düzenlenmesi”, “Kent Hakkı”, “Ekolojik Yerel Yönetimler”, “Halkçı Toplumcu Yerel Yönetim”, “Herkesin Kenti” başlıklarını taşıyan beş atölye oluşturuldu.

Hazırlık toplantılarında:

Seçimlerden halkçı, toplumcu, demokratik yerel yönetimlerin sayısını artırarak çıkmanın, demokrasi güçleri ve halkın mücadele eden kesimleri için moral kaynağı olacağı,

ancak çok sayıda yerel yönetime kayyım atandığı düşünüldüğünde, demokrasi güçlerinin ortak stratejilerini, iktidarın halkın seçme ve seçilme hakkına yöneltebileceği saldırı ve hamlelere nasıl yanıt verileceğini de dikkate alarak oluşturması gerektiği tespiti yapıldı.

KAMU HİZMETLERİNİN PİYASALAŞMADIĞI EKOLOJİK, EŞİTLİKÇİ KENTLER

Atölyelere çağrı metninde ise şu ifadeler yer aldı:

Yaşam alanlarımız kamu hizmetlerinin piyasalaştırıldığı, kimsenin kendini ait ve güvende hissetmediği, bir arada yaşamayı değil gettolaşmayı yaratan, kimsenin eşit hizmet alamadığı,

her gün yeni bir kent hakkı ihlali ve kent suçuyla yıkıma uğrayan, dev tüketim ve atık yaratım merkezlerine, deprem ve diğer afetlerin kader haline geldiği plansız denetimsiz yerleşimlere dönüşmüştür.

Halkı bir yandan artırdığı baskı ve uygulamalarla, diğer yandan kendi seçtikleri yerel yöneticileri kayyımlarla ellerinden alarak ya da mali ve idari zorlamalarla iyice kısıtlayarak etkisizleştiren iktidar, halkın kendi yaşam alanları ve geleceği hakkında söz ve karar sahibi olmadığı bir sistemi zorla dayatmaya çalışmaktadır.

YAŞAM ALANI SAVUNULARI VE GEZİ DİRENİŞİ KONFERANSA YOL GÖSTERECEK

Bu saptamalarla yapılan hazırlık toplantılarında, atölye çalışmalarının,

*Halkı karar ve denetim süreçlerinden dışlayan, kayyım uygulamalarıyla yerinden yönetim ilkesini yerle bir eden, ülkeyle ve yaşam alanlarıyla ilgili her kararın tek bir merkezden verildiği bir yönetim sistemine karşı halkın söz ve karar sahibi ve özne olduğu, katılımcı demokratik bir sistemin hangi araçlarla yaratılabileceği konusunda yol açan,

*Gezi direnişinden başlayarak ülkenin dört bir yanında Karadeniz’den, Akbelen’den Dikmece’ye yaşam alanlarını savunmak için yapılan direnişlerden ve Fatsa gibi halkçı yerel yönetimlerden feyz alan bir perpektifle yapılmasını öngörüldü.

Yerel Demokrasi Konferansı’ndan halkçı, toplumcu, kamucu, eşitlikçi, barışçı, çoğulcu ekolojik bir yerel yönetimin temel ilkeleriyle birlikte yasal ve anayasal değişiklik önerileri ile iktidarın antidemokratik hukuksuz uygulamalarına, kayyım girişimlerine karşı bütün demokrasi güçlerini ortaklaştıracak bir zemin yaratmak amaçlanıyor.

Yerel Demokrasi Konferansı Hazırlık Komisyonu

İletişim: yereldemokrasikonferansi@gmail.com

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum