TÜRK VE MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI

En önemli Müslüman Bilim Adamları. Aralarında Türk'lerin de olduğu, İbni Sina'dan Biruni'ye pek çok müslüman mucidi taniyin.
1 - Akşemseddin Mikrobun mucidi.
2 - Ali Kuşçu Ayın şekillerinin anlatıldığı kitabı yazmış.
3 - Ebul-Vefa Tanjant ve sekant fonksiyonlarının tanımlanması.
4 - Biruni Dünyanın dönüşünü ve çapını hesaplamış.
5 - Ebu Ma Şer Med cezir olayını keşfeden alim.
6 - Battani Dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresini tespit etmiş.
7 - Cabir Bin Hayyan Atom bombasından ilk bahseden kişi.
8 - Cezeri Sibernetiğin kurucusu. Bilgisayarın babası.
9 - Farabi Ses olayının fiziki yönden açıklanması.
10 - Gıyasüddin Cemşid Matematikte ondalık kesri bulmuşç
11 - İbn Cessar Cüzzam hastalığının tedavisi.
12 - İbn Firnas Wright kardeşlerden 1000 sene önce uçtu.
13 - İbni Sina Eserleri 600 sene Avrupa'da okutuldu.
14 - Abbas Vesim Veremin sebebini tespit etmiş.
15 - Piri Reis Günümüzdekine çok yakın Dünya haritası.
16 - Ömer Hayyam Binom açılımını ilk kullanan kişi.
17 - Razi Çiçek hastalığının kızamıktan farklı olduğunu ispat etmiş.
18 - İbni Rüşd Retina tabasının işlevini açıklamıştır.
19 - Harezmi Matematikte 0 rakamını bulan alim.
20 - Ebu'l Kasım El-Zehravi Ameliyat aletlerinin mucidi.
21 - Sabit Bin Kurra Dünyanın yarı çapının hesaplanması.
22 - Musa kardeşler Dünyanın çevresinin hesaplanması.
23 - Fergani Güneşin hareketini keşfetmiş.
24 - İdrisi 12. yy'da Dünya haritası çizmiştir.
25 - İbnünnefis Küçük kan dolaşımı bulmuştur.
26 - İbni Heysem Kameraların temelini attı.
27 - Ammar İlk katarakt ameliyatı.
28 - Ali Bin Abbas İlk kanser ameliyatını yapan cerrah.
29 - Demiri Hayatül Hayavan kitabının yazarı.
30 - Kutbettin Şirazi Gök kuşağının açıklaması.
31 - Fatih Sultan Mehmed Havan topunun mucidi.
32 - İbni Battuta Gezgin.
33 - İbni Baytar İlk ecza kitabının yazarı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum