1600 Yıllık Boukoleon Sarayı Yok Oluyor

Bizans'ın Büyük İmparatorluk Sarayı kompleksi içinde yer alan Bukoleon Sarayı, zaman içinde büyük tahribata uğradı. İBB Tarafından Koruma Kurulu’na önerilen Restorasyon Projesinde, Boukoleon Sarayı, Açık Hava Müzesi olarak fonksiyonlandırıldı.

1600 Yıllık Boukoleon Sarayı Yok Oluyor
12 Kasım 2019 - 21:10 - Güncelleme: 12 Kasım 2019 - 21:16
Bizans'ın Büyük İmparatorluk Sarayı  Doğrudan Marmara deniz surları üzerinde inşa edilmiş olan sarayın balkon kısmı bitki örtüsüyle kaplandı.

Eğer restorasyon çalışması yapılmazsa saray yakında tamamen yok olacak

İlgisizlikten viraneye dönen binanın ayakta kalan bölümleri de burayı mesken tutan uyuşturucu madde bağımlıları tarafından yakıldı. Uzmanların acil bakımdan geçmezse yok olacağını belirttiği Bukoleon Sarayı, Marmara Denizi kıyısında bugünkü Cankurtaran ile Kumkapı arasındaki Çatladıkapı mevkisinde bulunuyor.

1610 yaşındaki Boukoleon Sarayı, adım adım İstanbul’un tarihi dokusu içindeki yerini almaya hazırlanıyor.**İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulan Restorasyon Projesi’nin onayını müteakip, Bizans Sarayı’nın Restorasyonuna başlanacak.

**Restorasyon Projeleri İBB-Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan Restorasyon Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek.

**Koruma Kurulu’na önerilen Restorasyon Projesi’nde, Boukoleon Sarayı, Açık Hava Müzesi olarak fonksiyonlandırıldı.

Boukoleon Sarayı; İstanbul'da, Tarihî Yarımadanın Marmara Denizi kıyısında, Fatih-Küçük Ayasofya Mahallesi’nde, Küçük Ayasofya'nın hemen doğusunda /Çatladıkapı Mevkii’nde, 86 Ada, 37 Parselde bulunan, Orta Bizans Dönemi’ne (9. yüzyıl ortası- 13. yüzyıl başı) ait, İmparator II. Theodosios (408-450) tarafından yaptırılan ve bazı bölümleri de İmparator Teofilos zamanında (829-842) eklenmiş, günümüze yalnızca kalıntıları ulaşmış bir Bizans sahil sarayıdır. Latince ismi Buccoleonis Majus Palatium’dur.Boukoleon Sarayı; Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, 10 Eylül 1982 tarihli kararıyla, tescil edilmiştir.

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bizans Sarayı’nın Restorasyonu için, Fatih Belediyesi’ne muvafakat verilmiş ve Fatih Belediyesi de, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca sağlanan ödenek ile “Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, 86 Ada 37 Parselde Bulunan Bukoleon Sarayı'nın Rölöve, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon, İnşaat, Elektrik, Makine Projeleri ve Çevre Düzenleme Projesi İşi’ni ihale etmiştir.Fatih (Tarihi Yarımada) Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan Boukoleon Sarayı ile ilgili her türlü fiziki inşai uygulama için Koruma Kurul Kararı gerekmektedir. Bu sebeple; Boukoleon Sarayı’nın Rölöve Projelerinin hazırlanabilmesi için, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, Arkeoloji Müze Müdürlüğü denetiminde yüzey temizliğinin yapılabileceği kararı alınmış, 29 Mart 2017 tarihli İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü yazısı ile de yüzey temizliği çalışmalarının gerçekleştirildiği kayıt altına alınmıştır.Fatih Belediyesi’nce hazırlanan Rölöve ve Restitüsyon Projeleri, 27 Haziran 2018 tarihli Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı ile onaylanmıştır.

Alanda yapılan, zemin etüdü çalışmaları ve jeo-radar raporu verileri neticesinde hazırlanan, Restorasyon Projesi de, mülkiyet sahibi kurumumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı-Kültür Varlıkları Projeler Dairesi Başkanlığı-Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından incelenerek muvafakat verilmiş ve bu uygun görüşü ile, Boukoleon Sarayı Restorasyon Projesi, 25 Temmuz 2018 tarihinde (önceki gün), İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiştir.İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulan Restorasyon Projesi’nin onayını müteakip, Bizans Sarayı’nın Restorasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi –Yapı İşleri Müdürlüğü’nce yapılacaktır..Koruma Kurulu’na önerilen Restorasyon Projesi’nde, Boukoleon Sarayı, Açık Hava Müzesi olarak fonksiyonlandırıldı.

1600 Yıllık Bukoleon Sarayı Yok Oluyor

İmparator II. Theodosios'un MS.V. yüzyılda Marmara Denizi kıyısında yaptırdığı Bukoleon Sarayı kalıntıları/1850

Bu haber 3732 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 1 Yorum
 • FAZIL UĞUR SOYLU DİLEKÇESİ
  1 yıl önce

  Konu: Boukoleon Sahil Sarayı                                                                          03.09.2018

  Bakımsızlıktan harabe haline dönen UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan 1650 yıllık Bizans Sahil Sarayı BOUKOLEON, defineciler tarafından köstebek Yuvasına dönüştürülmüş olup, acil tedbirler alınmaz ise tamamen yok almak üzeredir. Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 86 ada, 37 parselde yer alan, 1,347.50m2 yüzölçümlü, Boukoleon Sahil Sarayının içler açısı durumu ile ilgili 12/07/2018 tarihinde İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yazılı olarak bilgi istedik.

  Kurul’un verdiği bilgi;
  İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 86 ada, 37 parselde yer alan, 1,347.50m2 yüzölçümlü, tapu vasfı “Kale Mahalli” olan, mülkiyeti İstanbul Belediyesine ait, Boukoleon Sarayı olarak bilinen tarihi yapı kalıntıları İstanbul deniz surları güzergâhı üzerinde olup Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.09.1982 tarih ve 14051 sayılı genel kararıyla aynen korunması gerekli eski eserlerden olduğuna karar verilmiştir. Kalıntılar Kurul kararları ile belirlenen Tarihi Yarımada Kentsel Arkeolojik Sit Alanında, Dünya Miras Alanı ve I. Derece Koruma Bölgesi sınırları içerisinde, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kararıyla uygun bulunan, 04.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 1/ 1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır.
  Söz konusu kalıntıların korunmasına yönelik proje çalışmaları Fatih Belediye Başkanlığınca sürdürülmekte olup İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2018 tarih ve 6317 sayılı kararı ile “…Fatih Belediye Başkanlığı Etüt ve Proje Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve 60705025-755.01.01-4499/E.90852 sayılı yazısı ekinde iletilen rölöve, hasar analizi paftası, malzeme ve devşirme analizi paftası ile dönem analizi ve özgünlük analizi paftasının uygun olduğuna, restitüsyon çalışmasının belge olarak kabulüne, mevcut yapının statik performansını değerlendirmeye yönelik olarak kagir yapı uzmanı inşaat mühendisi, malzeme uzmanı ve restoratör mimar tarafından hazırlanacak rapor ile restorasyon projesinin mülkiyet sahibi kurumun uygun görüşüyle iletilmesine…” karar verilmiştir.