Ateist Prof. Dr. Celal Şengör ifade verdi

Prof. Dr. Şengör, Fatih Altaylının Teke Tek programında, Hz. Musa As. ve Hazreti İsa As. hakkında, Tarihte böyle bir şahsiyetler yoktur, Hiçbir tarihçi bunları yazmamıştır, İkisi de efsanedir, Menkıbelerde söz edilir şeklinde açıklama yapmıştı.

Ateist Prof. Dr. Celal Şengör ifade verdi
07 Eylül 2022 - 22:43

Aylar sonra Diyanet İşleri Başkanlığı C. Şengör hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Bu nedenle hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, 6.09.2022 Salı günü C. Şengör savcının çağrısına Avukatı ve Fatih Altaylı ile beraber gitmişler.
C. Şengör'ü ifadeye çağıran savcı Sedef Kabaş'ı tutuklayan savcıydı ve C. Şengör içinde tutuklama verilecek korkusu ile endişe yaşadılar.
Neyse ki daveti yapan savcı değil Başka bir savcı ifadesini almış, 

Prof. Dr. Celal Şengör savcıya verdiği savunmasında, Söz konusu iddiasını " Bilimsel gerekçelerini sıraladı, İnançla Bilimin zaman zaman çelişebileceğini, İnancın bilimsel olması gerekmediğini, tarihten örneklerle fikrini savundu.

Fatih Altaylı 07.09.2022 tarihli Teke tek programı başında yukarıdaki bilgileri verdi. Adliyede oldukça kibar karşılandığını, Kendilerine zorluk çıkarılmadığını, Tutuklama talebinin olmadığını beyan etti.

Şimdi gelelim olayın, Kullanılan ifadelerin toplumsal değerler arasında ilk sırada olan Din inancını aşağılayan, Değersizleştirmek istenen açıkmala neden yapılmıştır.
Her fırsatta kendisini "Ateist" inanca sahip olduğunu, Yani Allah'a, Bir yaratıcıya inanmadığını, Doğanın kendisine inandığını sık sık beyan eder.

Ey Celal Şengör İnanmadığın bir varlığı devamlı inkar etmenizin sebebi nedir?.
Bende "İnsana eşdeğer, akıllı" uzaylılara inanmıyorum. Ama zırt pırt çıkıp uzaylılara küfretmiyorum, İtirazlarımı bilimsel verilere dayanarak ortaya koymaya çalışıyorum. mevcut bilimin kainatı anlamada zorluk çektiğini görüyorum, Onlara da bir ufuk fikir vermeye çalışıyorum. Çünkü mevcut kainat Ateistlerin bilim ve ufkundan çok daha yükseklerdedir, Sallama rakamlarla kainatı ölçüp biçiyorlar tamamı yalan dolan bu iddiaları ortaya atmaları sanıyorum Ateist olmalarından değil Müslümanlığa düşman olmalarından kaynaklanmaktadır.

Çünkü Allah'ı bize tanıtan Kuranı kerim pekçok bilimsel gerçeklerle kendi varlığını bize bildiriyor, Dünya bilimi Kuranı kerimi 1400 yıl geriden takip bile edemiyor. Çünkü yaş ve kuru ne varsa Kuranı kerimde onun hakkında bir bilgi uyarıcı belge vardır.

İslam ve Bilimsel gerçekleri burada tekrarlamak istemiyoruz, Dileyen yorumlara yazsın altına cevabımızı yazarız hiç üşenmeden. Söz konusu bilim ise cevap vermek kolaydır.
Biz Allah'ı inkar edenlere aleni her fırsatta kafir Münafık gibi aşağılaştıran sözler sarfetmiyoruz, Zaten Sayın Şengör için kafir demek hakaret değil, Kendince bir safsatadır. 

Fakat Celal Şengör'ün Bilim etiketi altında Milyarlarca Hristiyanı, Museviyi rencide eden iddiaları bizce boş laf, Fakat Allahı inkar etmek ifade özgürlüğüne giren konular değildir. 

Biz inanıyoruz ve Ateistlere, Deistlere, şamanistlere, Putperestlere saygı ile davranıyor Gerektiğinde inancımızın sohbetini ediyoruz.
Ve  Ateistlerden, Deistlerden, Şamanistlerden, Putperestlerden beklentimiz Bir soruları varsa ahlak dairesinde hakaret içermeden sormalarıdır.
Kim kimin inancını aşağılamaya kalkarsa caydırıcı ceza verilmesini talep ediyoruz, Bir Müslümanın da diğer insanları inançalarından dolayı aşağılamasını kabul etmiyoruz

Çünkü dinimiz İslam : Onların ilahlarına sövmeyin diyor, Dinde "İslamda" zorlama yoktur diyor.
Dileriz söz konusu yargılamanın sonucu Birliğimizi beraberliğimizi tehdit eden kendinden olmayanı aşağılama suçunu işleyenleri vaz geçirecek bir yaptırımın sağlanmasıdır.
Bizlerden saygı bekleyenler Önce saygı gösterecekler vesselam.

Celal Şengör'ün İfadesinden bir parağraf:
"Din ve bilimin konularının birbirleriyle örtüşmediğini iddia etmek tarih cehaletinin bir sonucudur. Zaten öyle bir şey olsa binlerce yıllık sürtüşme olmazdı. 

Yaradılış efsanesinden tutun da Nuh Tufanı’na, dillerin ayrışmasından insanların mucizelerle hastalıklarından kurtarılmalarına, dünyanın şeklinden Ay ve Güneş’in yörüngelerine ve Güneş sisteminin geometrisine kadar pek çok konuda hem din hem de bilim ortaya görüşler atmışlardır. Bunların hepsi birbiriyle örtüşür ve çelişir. 

Bu çelişkilerin istisnasız hepsi bilim lehine çözülmüş, din her seferinde geri adım atmak zorunda kalmıştır." 
"BU DOĞRU DEĞİLDİR, Birçok İslami veriler, bilimin yeni bulduğu gerçeklerin bir kısmına bu gün ancak vakıf olmuştur"

Önemli bir yorum:

Celal Şengör gibi "Ateist-Deist" kişilerin ilk itirazları, Bazı kuran ayetlerinin İncil, Zebur ve Tevrattaki ayetlere benzediği için itiraz etmeleridir. Buradan yola çıkılarak Kuranı kerimin Hz. Muhammed as. tarafından eski kitaplardan kopyalandığını iddia ederler. (Bu iddialarını ispat edecek hiçbir bilgi belgeleri yoktur, Tamamen mesnetsiz iftiradır)
Çünkü Bütün kaynaklara göre Hz. Muhammed As. Ümmi idi (Okur-Yazar) değildi.

Ayrıca, Mesela Alâ süresi 18, 19. ayeti: Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır.

Allah'ın cc. hükmü Dünyamızda tebliğ görevi üstlenen 124.000 Peygamber-Nebi hep aynı emirleri tebliğ etmişlerdir. Fatiha suresi Adem As. dan beri var olduğu bilinmektedir.
İnsanlık geliştikçe yeni emirler ilave edilmiş Kuranı Kerimde dini islam tamamlanmıştır ve Kıyamete kadar bozulmadan muhafaza edilecektir.

Bakın günümüzde Kuran düşmanları, Suud ve Arap ülkeleri dahil  birçok İslam ülkesini ele geçirdiği, Hac'da defaatle sahte kuranlar dağıtıldığı halde başarılı olamadılar.
Çünkü Allah cc. Kuranı biz indirdik Biz koruyacağız demektedir.

Dünyada bu gün Kuranı kerimin zamanı aşan ayetleri vesilesi ile Müslüman olan binlerce ilim erbabı hristiyan yahudi var.
Bu satırları yazan ben dahi, Kalbimdeki bütün şüpheleri silmeme vesile olan Yasin 80 ayetini (1984 yılında OKU dergisinde Dr. Haluk Nurbaki'nin bir makalesinden öğrendim)  öğrendikten sonra "Elhamdulillah Şimdi iman ettim dedim

(Bakınız) Bir   İki  Üç YORUMLAR

  • 0 Yorum