Diyanet Balık fetvası ve Köpek Balıkları

70 Yıllık İstanbul Fatih'te yaşadığım hayatımda bir dönem İstanbul Balıkhalinde bulundum. Küçükpazar sebze hali yanındaki balıkhane yanınca Azapkapı sahilinde yeni hal inşa edildi, Burada kabzımal ofisboyluğu yaptığım yıllar oldu. Balıkhaneye gelen Köpek ve Yunus balıkları, Vatos balıkları yenmezdi. Köpek balıkları derileri omurgası alınıp dilim yapılır Eminönünde sandallarda satılan Izgara-Tava Balık-Ekmekçiler "Torik dilim" adı altında satardı, Vatos'u ise kalkan diye millete yedirilerdi.

Diyanet Balık fetvası ve Köpek Balıkları
30 Ağustos 2021 - 16:13 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 - 16:26
Yunusların avlanmasına kızılır, denize atılır, Sık sık sahile vurduğunu görürdük.

Evet Köpek-Vatos balığı herkes tarafından Haram olarak biliniyordu, Sebebi: avını parçalayarak yediği, Canavar sınıfına girdiği içindi.

Şimdi Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş Dip kabuklugillerin yenmesi haram fetvası verdi, Akşamcıların sözcüsü Basın kazan kaldırdı kıyamet koptu, Ali Erbaş için denmeyen kalmadı.

konu hakkında Ayet ve hadislerde pek ayrım görülmezken Hanefiler seçici davranınıyor. Şafi, Hambeli, Maliki (Birkaç istisna dışında) deniz ürünleri için pek kısıtlıyıcı değiller.

70 Yıldır bize köpek balığını yedirmeyen diyanet personeli şimdi yenir derken Bunca yıllık tiksintiyi nasıl görmezden geleceğiz, Sanıyorum ki Bundan sonrada Köpek balığı vatos yiyemeden bu fani dünyadan göçeceğiz.

Ne diyanet, Nede personeli namaz memurları İslamın haramları hakkında doğru bilgiye sahip değiller.
Şimdi böyle Toplumu ikna etmeyen gıdalara haram denirken Aynı Diyanet Kul hakkının, Görevi kötüye kullanan Yönetici ve memurların kazançlarının haram olduğunu neden beyan etmez?

İnsanı ebedi cehenneme götürecek olan Faiz gibi, Emanete ihanet, Görevi suistimal, Yolsuzluk, Zina, Fuhuş, Alkol-Uyuşturucu, Yalancılık ve hile gibi ameller hakkında topluma yaygın mesaj yayınlamazlar?
Mahşerde Diyanet personelinin işi çok zor kendileride biliyor herhalde, ama emeksiz ballı maaş gerçeğin gereğini yapmalarına engel oluyor.
Namaz kıldırmaları, Vaaz vermeleri aldıkları maaşı helal kılmaz çünkü Allah cc. Yasin 21: “Sizden bir ücret istemeyenlere (dünyalık bir beklenti gözetmeyenlere) tâbi olun (ve destekleyin!) Çünkü onlar hidayet (ve istikamet) üzeredirler.” demektedir.

DENİZ CANLILARI HAKKINDA AYET VE HADİSLER

Mâide Sûresi(5) 96. Ayet Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.

Fâtır Suresi 12. Ayet İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah’ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35).

Şafii mezhebinde, konu ile ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor veya sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve de ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir.

Ancak aslen suda yaşayan fakat karada yaşayabilme özelliğine de sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenilen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartı ile helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.)

İmam Şafii’nin bu fetvasının dayandığı delillerden biri de, “Denizin suyu temiz, ölüsü ise helaldir.” manasındaki hadistir. Bu hadis sahihtir. Bunu İmam Malik, İmam Şafii, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve daha başka alimler rivayet etmiştir. Tirmizi bu rivayetin “sahih” olduğunu bildirmiştir. (bk. Nevevi, el-Mecmu’, 1/82)

 Denizde yaşayan bütün canlıların balık gibi olup helal olduğu yorumu, Maliki, Şafii ve Hanbelilerin ortak görüşüdür.
Hanefiler, balığın dışındaki canlıları balık gibi helal saymıyorlar.
Her iki tarafın da ayet ve hadislerden delilleri vardır. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 4/323-324)
Bu haber 549 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum