Reklam

Fatih Camiindeki kabe Tablosu Sahtemi?

Fatih camii müezzin mahfilindeki Kâbe tablosu bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Asırlık tablonun bir benzeri Diyanet işleri başkanı Mehmet Görmezin makamında çıktı. Söz konusu tabloyu daha önce Başkan Mehmet Görmez makamına asmış asılması gereken Fatih camiindeki yerine göndermemişti, Tesadüfen durumu öğrenince resmi ve haber yollarını deneyerek tablonun fatih camiine dönüşünü bir yıl sonra sağlamıştık. ŞİMDİ BİR BAŞKA SERÜVEN BAŞLADI, BUNUN İÇİNDEN NASIL ÇIKILIR BİLMİYORUZ

Fatih Camiindeki kabe Tablosu Sahtemi?
01 Eylül 2023 - 21:34
Fatih camiindeki Kabe tablosu Cum. Bşk. Abdullah Gül tarafından restorasyona alınmış, Restorasyonu bittikten sonra Diyanet işleri başkanlığına teslim edilerek İstanbul Fatih camiine götürülerek camideki yerine asılması istenmiş.
Aradan bir yıldan fazla zaman geçti, Restorasyona gidişi gibi akıbeti de sessizlik içinde oldu.
Ankaradan tablo gelmiyordu, Cami görevlilerinden bilgi alamıyorduk
Taki Vatikan başkanı Papa Ankaraya gelip Diyanet işleri başkanı Mehmet Görmez'in misafiri oluncaya kadar. 

Papanın ağırlandığı salonun baş köşesinde Fatih camii tablosu asılmıştı, Durumu bu şekilde öğrenerek haberler yaptık, Bazı arkadaşlar Bimere dilekçe yazmaya başladı. Bir kaç ay içinde tablo getirilip camideki yerine asıldı

Aradan on yıl geçti, Tabloyu haramilerden kurtardık derken Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş'ın kabul makamında aynı tablonun halâ asılı olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadım. Bire bir aynısı olan tabloların hangisi sahte?

Şimdi yetkililerden açıklama bekliyoruz, Bu tabloların Hangisi Replika (Reprodüksiyon Tablo) Yani Sahte?


Fatih Camii'ndeki Kabe Tablosunu Mimarzâde Mehmed Ali Bey 1905 yapmış, Kayın pederi Şeyhul islam Mustafa Sabri beye hediye etmiştir.

Saltanatın kaldırılıp haneden hakkında sınır dışı kararı çıkarılınca hanedan gibi Mustafa Sabrî Efendî'de Mısıra hicret etmek mecbûriyetinde kaldı.  

Konağın eşyaları yağmalanmış Bu tabloda birinin eline geçmiş, O yağmada bu resmi kapan kişi ithaf ibaresini karalayarak seneler sonra tabloyu Malta'da satışa çıkarmış. Eseri satın alan şahıs resmi tanıyan birinin “bu resim Mustafa Sabri Efendi'nin evinden çalındı. Gelin bunu evinize götürmeyin, Fatih Camii'nin bir köşesine asın” fikrini kabul etmiş. Resim böylece camide kendine yer bulmuş.

RESSAMIN HAYAT HİKAYESİ
“Beş senelik Bolu İdadisi'nin 1. Sınıfında resim dersine “Cüce oğlu Mehmet Ali Efendi ” gelirdi. 
Mehmet Ali Efendi Karaçayır Mahallesi’nden, memleketin varlığıyla cidden iftihar edebileceği yüksek ruhlu evlâdındandı. Babaları taşçı ustası olduğu için kendileri “mimarzade” olarak tanınmıştı.

Mimarzade Mehmet Efendi sarıklı, medrese tahsiliyle mektep bilgisini şahsında toplamıştı. Yüksek ressam ve yüksek hattat idi. Maharetini bütün yazı çeşitlerinde eserleriyle göstermişti. 
İnce ve hassas bir sanatkârdı. Bolu'daki camilerimizden Büyük Camii ( Yıldırım Bayezıd) ile İmaret Camiinin duvarlarını süsleyen levhalar, hadis-i şerifler Mimarzade'nin eseriydi. Merhumun taklit edilmez tabloları İstanbul'un büyük ve selâtin camilerini de canlandırmaktadır. 
Hele Fatih Camii'nde, müezzin mahfilinde bulunan eşsiz tablosu çok büyük ve derin manalar taşıyan şaheserlerindendir.

Tabloda, sağ tarafında saray methaliyle bir cami göze çarpar. Semasında yıldızlar, Yıldız Camii ile Sarayına işaret olduğunu bildiriyor. Sarayın bir halifeye ait bulunduğu, sağ göz ufkunda “Medine” sol gözünün görüş sahasında “Mekke” şehirlerinin bulunuşuyla açıklanabilir.
Bu nefis tablonun alt tarafına pek zarif olarak yerleştirilmiş Talik yazı örneği tabloya ayrı bir letâfet vermektedir. Yazının anlamı şudur; Fi: 27. Ramazanül mübarek. (8-21 Kasım 1321/1905) Meşihati Ulya mektubi Kalemi hulefasından Mimarzade Mehmet Ali...

Mimarzade Mehmet Ali, yalnız Bolu tarihinde değil, aynı zamanda sanat tarihinde de mühim yer almaktadır.
Son vazifesi İstanbul Evkaf-ı İslamiye Müzesi müdürlüğüydü. Mısır'da bir tramvay kazasında öldüğü rivayet edilmektedir.

 1905 tarihli yağlıboya tablo 2. Abdülhamid dönemine ait.
Eserde Osmanlı'yı temsil eden Yıldız Sarayı, Yıldız Hamidiye Camii, Hicaz Demiryolu ve Topkapı Sarayı ile İslam'ı temsil eden Mekke, Medine ve rahle üzerinde Kur'an-ı Kerim'le çok boyutlu algılanabilecek bir evren kompozisyonu bulunuyor. Sol üst köşesinde Kufi hatla "Allahu latifun bi idadihi" (Allah kulları için lütuf sahibidir, Şura,19) yazılı tabloda; aynı anda hem Yıldız'da hem Kâbe'de görüldüğü rivayet edilen Abdülhamit'in bu özelliğinin anlatılmış olabileceği belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLERİMİZDEN 
Oku1   Oku 2  Oku3


YORUMLAR

  • 0 Yorum