İSKİ'de Kaçağı Vatandaşa Yükledi

İSKİ’nin bilinmeyen hilelerini SAYIŞTAY ortaya çıkardı: İSKİ Vatandaş’a suyu pahalı veriyor, hemde kaçak kullanım bedelini kurala uyan aboneden tahsil ediyor! Yine, tarife içinde yer alması gereken tutarlar, bakım bedeli adı altında tekrar tahsil ediliyor! Yani İSKİ, KAÇAK KULLANIM BEDELİNİ KURALA UYAN ABONEDEN TAHSİL ETTİ!

İSKİ'de Kaçağı Vatandaşa Yükledi
16 Kasım 2018 - 10:17 - Güncelleme: 16 Kasım 2018 - 10:20
İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İSKİ ve İBB Bürokratlarında hazır bulunduğu 2018 yılı Kasım ayı Meclis toplantılarının 14 Kası Çarşamba günkü birleşiminde İBB Meclisi CHP Üyesi Ülkü Koçar 2019 yılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bütçesi hakkında görüş, öneri ve eleştirilerini CHP Grubu adına Meclis kürsüsünde gerçekleştirdi ve şu cümlelere dikkat çekti: Hedefler vizyon-misyon, gerçekler ise; Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bulgulara göre, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, gibi birçok ciddi suça ilişkin şüphelere işaret ediliyor, yani kısaca kamu kaynaklarımız yağmalanmaktadır. 

İSKİ'nin 598 milyon zararının olduğu suya her ay periyodik zam yapıldığını bu yetkinin yasal dayanağının olmamasına karşın yanlışta ısrara edildiğini ifade ediliyor sayıştay raporlarında. Görevden alınan Sayıştay Üyelerini görevlerini yaptıkları için bir alkışlayalım mı,(CHP meclis üyeleri alkışladı, AKP’li meclis üyeleri sessiz kaldı) CHP iktidarında göreve dönecekler merak etmesinler. Su Fiyatları Doğru Tespit Edilmemektedir, İSKİ su fiyatlandırmasına ait tarifeleri gerçekçi ve şeffaf bir biçimde tespit etmemektedir. Tarife içinde yer alması gereken tutarlar bakım bedeli adı altında tekrar tahsil edilmekte, kaçak su kullanımı da tarife içine sokularak, kaçak kullanılan su bedelleri kurallara uyan abonelerden alınmaktadır. Böylece vatandaşa su pahalı verilmektedir. 

Yani İSKİ, KAÇAK KULLANIM BEDELİNİ KURALA UYAN ABONEDEN TAHSİL ETTİ! 

Kamu kaynaklarını yandaş şirket ve vakıflara peşkeş çeken AKP zihniyetinin İstanbul’u yönetemediği ortadadır, Sayıştay raporlarında belgelenen bir çok olumsuz nedenlerden dolayı CHP Grubu İSKİ’nin 2019 yılı bütçesine red oyu verecektir. İstanbulu biz yöneteceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB)Meclisi 2018 yılı Kasım ayı Meclis toplantılarında İSKİ Bütçesi hakkında CHP Grubu adına görüş, öneri ve eleştirilerini sıralayan Kadıköy Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Mimar Ülkü Koçar’ın konuşma metni şöyle:

Sayın başkan değerli meclis üyeleri İSKİ bütçesi nedeniyle CHP grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

İSKİ'nin 2016 - 2020 Stratejik Planını sunarken o zamanki sayın başkan şöyle demişti; 5 yıllık süreçte su ve atık su alanlarında yıllara sari planlanan proje ve yatırımları detaylı biçimde inceleyebilir ve ödemiş oldukları su bedellerinin karşılığını idarecilerimizin hizmet taahhütlerini şeffaflık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde gözlemleyebilirler demişti.

İSKİ’nin görevinin Su ve Atık Su Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek” vizyonu ile Çevreye Duyarlı İnsan Odaklı Etik Değerlere Bağlı Güvenilir Yenilikçi Katılımcı Şeffaflık ilke ve değerleri ile paydaşlarına hizmet sağlamak olarak görüyoruz.

Hedefler vizyon, misyon, gerçekler ise; Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bulgulara göre, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, gibi birçok ciddi suça ilişkin şüphelere işaret ediliyor yani kısaca kamu kaynaklarımız yağmalanmaktadır. İSKİ'nin 598 milyon zararının olduğu suya her ay periyodik zam yapıldığını bu yetkinin yasal dayanağının olmamasına karşın yanlışta ısrara edildiğini ifade etmekteler. Sayıştay üyelerini görevlerini yaptıkları için bir alkışlayalım mı, CHP iktidarında göreve dönecekler merak etmesinler.

İl başkanımızla birlikte suç duyurusunda bulunduğumuz noktaları da sizinle paylaşmak isterim;

1-İSKİ kendisine ait taşınmazların muhasebe kayıtlarını ve envanterini doğru dürüst tutamamaktadır. Kurum adına tescilli 11.000’den fazla taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmazların yönetimi ve idaresi gerek maddi kayıpları önlemek gerekse de Kanun’la İdareye yüklenen ödevleri yerine getirmek açısından çok büyük önem arz etmektedir. Taşınmazlarının listesine hakim olamamak açık bir yönetim zafiyetidir.

2. İhale Kanununa Aykırı İşlemler Yapılmaktadır. Bağımsız ihale edilmesi gereken bazı yapım işleri başka bir iş yapan yüklenicilere iş artışı yapılmak suretiyle yaptırılmaktadır. Örneğin; Kapalı Çarşı’nın içme suyu hatlarının yenileme işleri İstanbul’un Asya bölgesinde bir kısım işlerin yükleniciliğini yapan bir firmaya, atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi ve bakımı işleri ise Avrupa yakasında bir kısım işlerin yükleniciliğini yapmakta olan başka bir firmaya yaptırılmıştır. Kurum cevabında aynı bölgede olması denirken, Kapalı Çarşı Asya yakasına taşındı da haberimiz mi olmadı acaba, düşünmekteyiz.

3-Tarihi mirasımız olan Yerebatan Sarnıcı bile ihale mevzuatına aykırı olarak kiralanmıştır ve kültürel değerine aykırı bir kullanıma sunulmuştur.

4-İSKİ ’nin çok sayıdaki taşınmazı birer özel şirket olan elektrik dağıtım şirketlerine bedelsiz tahsis edilmiştir.

5- İSKİ’ye ait Kağıthane, İkitelli ve Taşoluk içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik, düşük tutarlı olan “sanayi” tarifesi yerine daha yüksek tutarlı olan “ticarethane” tarifesi üzerinden faturalandırılmış, özel elektrik dağıtım şirketlerine 2017’de fazladan 5 milyon TL ödenerek kamu zarara uğratılmıştır.

6-2017 yılında İSKİ’nin özel elektrik dağıtım şirketlerine aslında ödemekle yükümlü olmadığı yaklaşık 2,5 milyon TL tutarında Elektrik ve Havagazı Vergisi ödediği, yani haksız kaynak aktardığı tespit edilmiştir.

7- Su Fiyatları Doğru Tespit Edilmemektedir, İSKİ su fiyatlandırmasına ait tarifeleri gerçekçi ve şeffaf bir biçimde tespit etmemektedir. Tarife içinde yer alması gereken tutarlar bakım bedeli adı altında tekrar tahsil edilmekte, kaçak su kullanımı da tarife içine sokularak, kaçak kullanılan su bedelleri kurallara uyan abonelerden alınmaktadır. Böylece vatandaşa su pahalı verilmektedir. 

Yani İSKİ, KAÇAK KULLANIM BEDELİNİ KURALA UYAN ABONEDEN TAHSİL ETTİ!

8- İSKİ Kaynakları açıkça yağmalanmaktadır. Yandaş vakıf ve derneklere indirimli ve ücretsiz su verilmektedir.

İSKİ'nin tarife rejiminde hukuka aykırı değişiklik yaparak ve 'özel grup' adı altında bir gruba 2011-2018 arasında indirim uygulanmış. Bu indirimden, FETÖ'nün okulları, yurtları, faydalandı mı faydalanmadı mı? Bunların içinde Türgev Ensar gibi vakıflar bulunmakta mıdır?

Bu ayrıcalıkların karşısında ise İstanbul'da su faturasını ödemeyen 581 bin hanenin suyunun kesildiği basında yer alıyor.

9-Yurt dışı gezilerde bol keseden haksız harcırahlar ödenmiştir.

10-Araçlarda takip sistemi yoktur; daha az sayıda araca sahip olan kurumlar bile bunu yaparken çok sayıda araca sahip İSKİ’nin araç takip sisteminin olmaması bu araçların kimler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığı konusu düşündürücüdür.

11-Yakıt tüketimi had safhadadır. Birçok binek ve hafif ticari aracın yakıt tüketimi de israfın olduğunu göstermektedir. Listelerde bulunmayan araçlar da yakıtlarını İSKİ üzerinden almaktadır. Kişisel ve parti araçlarının yakıtları da buradan mı sağlanmaktadır.

12-İSKİ yönetimine bir bankadan piyasa değeri 900 bin TL lüks araç temin edildiği görülmektedir.Bu aracı kim ne amaçla kullanmaktadır?

13- Sayıştay İlamları Tahsil Edilmemektedir. İSKİ’de Sayıştay'ın kesinleşmiş ilamlarının ilgililerden tahsil edilmesi gerekirken, bu tahsilatlar yapılmamakta, açıkça suç işlenmektedir.

14- Liyakat Bozulmakta, Çalışanlara Haksızlık Yapılmaktadır. İSKİ’de yasa gereği görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız doğrudan atama yapılmakta; yandaşlara haksız kadrolar verilmektedir.

15-İSKİ’de görev yapan kadrolu işçilerin ücretli yıllık izinleri düzenli olarak kullandırılmamaktadır. İSKİ işçi ve memurları başka kurum ve belediyelerde uzun süreli görevlendirilmektedir.

16-İSKİ’de birçok yapım işi ihalesinde iş sağlığı ve güvenliğine dair görevlendirmeler ya geç yapılmakta veya hiç yapılmamaktadır. İstanbul’daki iş cinayetlerinin nedenleri de burada açıkça ortaya çıkmaktadır.

Bu kadar savurganlığa karşın Kadıköy İlçemde Kurbağaların artık öteceği, balıkların yaşayacağı söylenen Kurbağalıderede işler yine durdu etrafa kötü koku ve sağlığa zararlı gaz salınımı başladı, sebep “para yok, bitmiş ödenek verilmiyor” deniliyor. Kamu kaynaklarını yandaş şirket ve vakıflara peşkeş çeken AKP zihniyetinin İstanbul’u yönetemediği ortadadır, Sayıştay raporlarında belgelenen bir çok olumsuz nedenlerden dolayı CHP Grubu İSKİ’nin 2019 yılı bütçesine red oyu verecektir. 

 Ülkü Koçar

Bu haber 1405 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum