İstiklal marşına ilham veren Hz. Muhammed As.

İstiklal Marşı, ülkemizin milli marşıdır. Mehmet Akif Ersoy tarafından bir gecede yazılmıştır. 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "İstiklal Marşı" olarak kabul edilmiştir. Sözleri, Harf ve Hece sayıları sizleri hayrette bırakacak

İstiklal marşına ilham veren Hz. Muhammed As.
12 Ocak 2022 - 13:42
Kurtuluş Savaşı'nın ilk zamanları İstiklal Harbinin milli bir bilinçle ve ruhla beraber kazanılması düşünülmüş, 1921'de bir yarışma düzenlenmiştir. Bu yarışmaya toplam 724 şiir katılmış hiçbiri TBMM'inde kabul görmemiştir.

Yarışmaya para ödülü konulduğu için Mehmet Akif Ersoy katılmak istememiştir. Hamdullah Suphi ve Hasan Basri'nin ısrarı üzerine İstiklal Marşını yazmıştır. 
Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu eser 12 Mart 1921'de "İstiklal Marşı" olarak kabul edilmiştir.

İSTİKLAL MARŞININ SIRLARI

İstiklal Marşı'mız vaktin geçerli Hicri takvimi ve Osmanlıca harflerle hece ölçüsüyle değil aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

İstiklal Marşı, 571 hece ve 1453 kelimeden oluşur.
571: Hz. Muhammed'in doğum yılıdır.
1453 : Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği tarihtir.(Miladi takvim ve Latince harflerle yazıldığında İstiklal Marşı 606 hece 1455 harften oluşmaktadır.)

Bu gerçekten rahatsız olan bazı mahfiller, Olağan inkârcılıklarının gereği İstiklal marşının Arapça yazıldığını (Türkçenin Osmanlıca formu olduğunu bilmezler) "Harf ve hecelerinin 606 hece 1455 harften oluşmaktadır derler"    
****************************
İstiklal Marşı Neden Korkma diye başlar?

Bunun sırrı Hz. Muhammed As.'ın hicrete çıkışıyla ilintilidir.
Mekke putperestleri ve Ebu Cehil'in baskısıyla hicret etmeye zorlanan Peygamber Efendimiz, en yakın dostu Ebubekir Hazretleri ile Medineye yola çıkar. 
Putperestlerde peşlerindedir, Geceyi beklemek için Hira  mağarasına sığınırlar. 
Ebubekir Ra., korkuya kapılır. Yakalanacaklarından endişe eder. Peygamber Efendimiz, onun bu haline görünce, şöyle der: "Korkma ya Ebubekir. Allah bizimledir". 

İşte Milli Şairimiz Mehmet Akif, bunu düşünerek şiirine "Korkma!" diye başlar.
TBMM 1. Meclis Milli marş yazılmasnı kararlaştırır, Seçilecek esere 500 TL. ikramiye koyar, yarışmaya 724 şiir katılır, hiçbirisi yeterli beğeniye ulaşamaz.
M. Akif yarışmaya para ödülü olduğu gerekçesi ile katılmaz.

Hamdullah Suphi, Akif'in yakın arkadaşı Hasan Basri'ye --Bu marşı ancak Akif yazar, Söyle bizi uğraştırmasın yazsın şiiri der.
M. Akif ödül almamak kaydı ile yazabileceğini beyan ettikten sonra yazmaya karar verir.

Bir yazısında verilen sözü tutmamanın tek gerekçesinin ölüm olduğunu söyleyen Akif, Hasan Basri'ye verdiği söz üzerine İstiklal Marşı'nı bir gecede yazmıştır. 

İlk mısra Hasan Basri'nin evine çay içmeye gittikleri sırada, bir sağa bir sola giden Akif'in sonra boş bir odaya geçip içeriden bir çığlığıyla ortaya çıkmıştır. 
Hasan Basri odaya girdiğinde kâğıt olmadığı için duvara yazılmış "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesini görmüştür. 
Sonrasında Akif hızla oradan ayrılır ve kaldığı Tacettin Dergahı'nda insanın ruhunu zelzeleye tutuşturan şiiri yazar.

Mehmet Akif Ersoy ilk mısrayı yazdıran duyguyu Eşref Edip'e şöyle anlatmıştır: "Boş odaya girdiğimde benim bugünkü sıkışıklığımda bir Müslüman daha yaşadı mı diye düşündüm. Ülkenin her yanı düşmanla boğuşuyor diye düşünürken Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye yanında sadece Hz. Ebubekir ile Hicret'ini hatırladım. Ebu Cehil'in yanında binlerce insan vardı. Mağaraya sığındıklarında Ebubekir'in endişelendiğini fark edince "Korkma Ebubekir. Allah bizimledir" deyişini hatırladığım zaman Peygamberimizin daha büyük bir zorlukta teslim olmayışı aklıma geldi ve böylece ilk mısrayı yazdım." demiştir.

M. Akif TBMM'inde İstiklal Marşı okunurken gösterilen sevgi ve takdir gösterisine  dayanamaz meclisten dışarı çıkar, onun saflık ve çocuksu hamiyetini  gösterir. İstiklal Marşı saf ve temiz bir zihinden tezahür etmiştir, adeta ilhama mazhar bir şiirdir, onun gayret hamiyetine ödül olarak ilahi bir ilhamla ona yazdırılmıştır. DEVAMI 

YORUMLAR

  • 0 Yorum