Kanal İstanbul'un iptali için dava açıldı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve birliğe bağlı odalar tartışmalı Kanal İstanbul projesi için İstanbul’un anayasası sayılan çevre düzeni planının delinmesine karşı dava açtı. İstanbul çevre düzeni planının şehri ve doğal hayatı korumak için hazırlandığına dikkat çeken odalar projenin su havzaları ile tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açacağını vurguladı.

Kanal İstanbul'un iptali için dava açıldı
30 Eylül 2020 - 09:09 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 - 09:33
Başta İBB ve birçok kuruluşun rapor yayınladığı Kanal İstanbul projesinin İstanbul boğazına alternatif olamayacağı, 20,5 Mt. derinlikteki bu kanaldan 200 Metrelik tankerlerin dahi geçemiyeceği, Günümüzde 450 metreye kadar olan tankerlerin zorunlu olarak gene istanbul boğazını kullanacağını, Böyle dar ve sığ bir kanalda oluşacak 6-9 mil hızındaki akıntının gemilerin dümen tutmasına imkan vermeyeceğini, Zemin beton olduğu için çapa tutmayacağını.

ABD merkezli El Rayyan emlak firmasının bu havzada 2015 yılından beri gökdelenler villalardan oluşan yeni bir Kanal İstanbul projesi pazarladığını gördükten sonra bu projenin İstanbul boğazına alternatif bir kanal olmaktan çok bölgede yapımı planlanan yeni kanal İstanbul emlak projesi olduğu görünümünde.

Bölgenin ekolojik sistemini, Su ve Tarım kaynaklarını olumsuz etkileyeceği açık olan projenin iptali için TMMOB dava açtı. Odanın yaptığı basın duyurusu aşağıda

TMMOB DAHA DA REZİL HALE GETİRİLMİŞ KANAL İSTANBUL YENİ PLANINA DA DAVA AÇTI

Kanal İstanbul Projesi için hali hazırda açılan dava sürerken askı sürecinde plana yapılan itirazların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin 22 Haziran 2020 tarihinde onanarak askıya çıkarılması üzerine; TMMOB afet risklerini arttırarak kent güvenliğini daha da zayıflatan Değişikliğe de dava açtı.

Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ve 23 Aralık 2019 tarihinde onanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 30 Aralık 2019 tarihinde askıya çıkmış; ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik, ilke ve esasları ve kamu yararına aykırılık taşıyan plan değişikliğinin iptali istemiyle TMMOB ve Odalar tarafından  dava açılmıştı.

Açılan dava sürerken askı sürecinde plana yapılan itirazların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 22 Haziran 2020 tarihinde onanarak askıya çıkarıldı.

Esasa ilişkin gerek TMMOB ve Odalar gerekse de bilimsel ve akademik çevreler tarafından sunulan hiçbir itirazı karşılamayan; doğal ve yapay çevreye büyük yükler bindiren; afet risklerini arttırarak kent güvenliğini zayıflatan; İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesinin tüm ekosistemlerini baskılayan; su havzaları ile tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan; İstanbul’u ve tüm Trakya bölgesini gıda ve su hakkından mahrum bırakan hususlara ilişkin herhangi değişiklik içermeyen; aksine bizatihi kendi amacına aykırılık içeren; yetki yönünden hukuka uyarlık taşımayan; Üst Ölçeği Olan 30 Aralık 2014 onanlı İstanbul Bölge Planı’na ve 2009 onanlı İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın birçok ilke, hedef ve kararına aykırılık barındıran; Plan Değişikliği Raporunda benimsenen ilkelere aykırılık teşkil eden; Uluslararası Anlaşmalar başta olmak üzere Anayasal ve yasal hükümlere, kamu yararına, bilimsel gereklere aykırılıklar taşıyan; planlama tekniklerine, şehircilik ilke ve esaslarına, planlama mevzuatına aykırı 22 Haziran 2020 tarihinde onanan İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin de iptali istemiyle TMMOB ve Odalar tarafından dava açılmıştır.  

29.09.2020KANAL İSTANBUL KONUT YENİ ŞEHİR PROJELERİNİN TANITIM VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL İSTANBULUN POLİTİK TARİHİ


Bu haber 8649 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum