Kıbrısiden Akıl Almaz iddia

Biliyorum ki Müslümanlar bu iddiayı ret ederek "Saçma" diyorlar. Aslında Kıbrısi Ömrünün son günlerinde, doğru bir ifşaatta bulundu. Biliyoruz ki İngiltere kraliyet ailesi İngiliz değil Almanya kökenli Yuhudi bir aileye mensuptur. Bu konuda itiraz olmadığını biliyorum. Lügatten: Samiler; Arap, İbrani, Süryani (Arami, Keldani, Asuri), Akad gibi halkların mensup olduğu etnik grup.

Kıbrısiden Akıl Almaz iddia
06 Ocak 2021 - 10:16 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 - 14:44
Buradan yola çıktığımızda Yahudiler, Süryaniler, Araplar Köken olarak Sami ırkına mensupturlar. Bu gerçekten yola çıktığımızda Kraliçenin Araplarla aynı soydan geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

DERVİŞLİK YAPIP, NAMAZ KILDIRAN İNGİLİZ AJANININ HATIRALARI...

Önce Türkçe öğrendi, sonra dinini, kılığını ve adını değiştirdi.

Adı Arminius Vambery idi, Türklerin arasına Reşid Paşa adıyla karıştı. Devletin en üst makamlarının arasına karıştı. Sultan Abdulhamidle dostluk kurdu.  Güvenini kazandı.

Anadolu ve Ortaasya seyahatine çıktı.

Artık o bir derviş idi...

Tam 4 yıl Osmanlı topraklarında kaldı. Osmanlıcayı mükemmel denebilecek kadar iyi konuşuyordu.

Hiç kimse ondan kuşkulanmadı.

Herkes tarafından büyük saygı ve ilgi gördü.

Ta ki, yıllar sonra Londra'ya döndükten sonra anılarını yazınca deşifre oldu.

İngiliz casusu idi!...

Anılarında şunları yazıyordu.

"Derviş kimliğiyle aralarına girdim"

- Eğer hakiki hüviyetim meydana çıkmış olsaydı, değil burada, Osmanlı Sefarethanesi'nin has itibarlı misafiri olabilmem, hayatım dahi tehlikede kalırdı.

- Ben Reşid Efendi, sefirin has misafiri ve dostu olarak, bu Türk hacıları nezdinde gün geçtikçe itibar sahibi oluyordum.

- Öyle saf ve mert insanlardı ki, kendi hayatlarında yalan söylemedikleri için, hiç kimsenin, ne sebeple olursa olsun yalan söyleyebileceğine, hele, hakiki hüviyetini saklayacağına asla ihtimal vermiyorlardı.

- Türkler en mert, saf ve güvenilir insanlardır. Muhataplarını da kendileri gibi bilirler ve her söylenene itimat ederler. Bilhassa dini ve manevi bahislerde kimsenin yalan söyleyeceğine asla ihtimal vermezler.

- Benim tam bir derviş hüviyet ve şekli içinde ve alıştıkları üslup ve hususiyetlerle aralarına girdiğim Türkmenler, kısa zamanda öylesine bağlandılar ve inandılar ki, kazancımı tarif edemem.

- Birçok hastalar benden iyi nefes istiyor, bazısı hekim olduğumu zannederek tedavilerinin yollarını araştırıyorlar, bazısı ilaç yapmamı rica ediyorlardı.

- Ve, ancak sorulan suallere cevap verdim.

- Binlerce kadın, çoluk çocuk, kız, ihtiyar, genç etrafımızı aldılar. Birbirinin üstüne yığılmış bizi görmek, sevap olur diye ellerini üstümüze sürmek, ellerindeki testilerinden bizlere birer yudum içirdikten sonra bu suyu her derde şifa olarak saklamak, hayır duamızı almak için rahat nefes aldırmaz olmuşlardı.

- Türkmenlerin hepsi İslam'dır. Yalnız  dinini de hakki manasıyla bilmezler. Birkaç kelime din konuşan başlarına imam olur. Ben de onu yaptım.

Kaynak: İngiliz casusu "Vambery'nin Günlükleri"

DİPNOT: Sâmî (Semitic) terimi başta Arabistan, Suriye, Irak ve Afrika’nın bazı bölgeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada benzer özelliklere sahip diller konuşan Akkadlar, Bâbilliler, Asurîler, Amurîler (Amurrular), Ârâmîler, Süryânîler, Ken‘ânîler, Nabatîler, Fenikeliler, İbrânîler, Araplar ve Habeşler gibi kavimleri kapsar. Günümüzde dünyadaki en kalabalık Sâmî kavmi Araplar’dır

Bu haber 3841 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum