Reklam

Milletin vekilleri ne kadar Vekil!

Siyasi partilerin yönetimlerince tercih edilip halkın beğenisine sunulan adaylar Kimin vekili? Ülkede siyasi partiler hegemonyası var, Vekil olarak seçilenler seçmenlerinden çok daha fazla parti yöneticilerinin emri altında görev yapıyor.

Milletin vekilleri ne kadar Vekil!
28 Mart 2023 - 14:39

Mesela İstanbul sözleşmesini bütün meclis oy birliği ile kabul etti, (Avrupa birliği üyesi birçok ülkenin bazı maddelerine şerh koyduğunu biliyoruz, bizde tamamı tereddütsüz kabul edildi) Şimdi sözleşmeden çıktık diyenler bile sözleşme gereği yapılan 6284 sayılı kanunu kaldıramıyor, İçeriğindeki evrensel hukuka uygun olmayan dayatmalarını iptal edemiyorlar, Başta AKP, CHP, İP, sözleşmeyi açıkça kırmızı çizgimiz diyebiliyorlar)

Sonradan öğreniyoruz ki 10 sayfalık 6284 sayılı kanunu okuyan yok,  44 sayfalık sözleşmeyi okuyan yok! İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TÜRKÇE
Herkes bilmiyorduk havalarında Bu nedenle sistem değişmeli ? vekiller mi değişmeli bilemiyoruz. Kimse kazandığı gücü toplumsal fedakarlık adına kullanmıyor, Parti içi dayatmalara baş kaldıranlar dışlanarak pasifize ediliyorlar. İstanbul sözleşmesi video ları

PARTİLERİN MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARINI SEÇMELERİNE DAİR

Seçim dönemi içinde olduğumuz şu günlerde, siyasi partiler milletvekili adaylarını belirleyecekler ve YSK’ya bildirecekler.  Seçim Güvenliği Platformu olarak, belirlenecek adayların niteliklerinin son derece önemli olduğunu düşünüyor ve mevcut parlamento bileşimine ilişkin bilgileri paylaşmak istiyoruz. Ayrıca seçilecek adayların nitelikleri ile ilgili birkaç hususu vurgulamak istiyoruz.

Anayasa Madde 80’e göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.” Belirlenecek olan milletvekili adaylarının bu anayasal kritere uygun olması sağlanmalıdır.

TBMM’nin gençlere kapalı olduğunu görmekteyiz. Ülke nüfusunun yüzde 30’u 30 yaşından gençken, YSK verilerine göre Mecliste 30 yaş altında sadece sekiz vekil bulunuyor (1). Meclisin genç oranı yüzde 1,25’tir.

Keza, TBMM’nin kadınlara tanıdığı siyaset hakkı sınırlıdır. 27. Yasama Yılının sandalye dağılımı dikkate alındığında TBMM’de;

14 partinin 7’sinde hiç kadın vekil olmadığını,
Mecliste her 100 vekilin sadece 17,33’ünün kadın olduğunu,

TBMM üyelerinin Meclis Genel Kurul toplantılarına gereken ilgiyi göstermediği görülmektedir. Sadece bir yasama yılında (27. dönemin 5. yasama yılında) iki vekilden biri oylamalara katılırken iktidar dışı partilerde katılım dört vekilde bir ortalamaya denk gelmektedir (3). Toplumsal meseleleri içeren bir meclis için toplumsal meseleleri dert edinenlerin yer aldığı, meclisi halka açan bir çabanın olduğu, gençlerin, kadınların temsil edildiği, bununla da yetinmeyip topluma güven veren, bölgesinde tanınan, yeni Türkiye’nin inşasında sorumluluk almaya hazır, liyakat sahibi, sivil topluma emek vermiş, çevreye duyarlı, yaşantısı ve faaliyetlerinde şeffaf adaylara ve vekillere ihtiyaç olduğu açıktır. Ayrıca bu vekillerin geçen seçimde olduğu gibi (4) seçilemeyecek yerlerden değil, seçilecek yerlerden aday gösterilmeleri gerekmektedir.

TBMM’de kadınların, gençlerin, ülkemizin her bölgesinin sorunlarını dert edinenlerin milletvekili olması parlamentonun bileşimini kuvvetlendirecek, toplumun güvenini artıracaktır.

Siyasi partilerin milletvekili seçimlerine, gereken önemi, hassasiyeti ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını gözeterek karar vermelerini talep ediyoruz. 28 Mart 2023

Yararlanılan kaynaklar:


YORUMLAR

  • 0 Yorum