Bugun...


Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı Balat mahallesinde basın açıklaması yaptı.
Bütün fatihte olduğu gibi Fener-Balat-Ayvansaray halkı Fatih belediyesinin TOKİ ve KİPTAŞ’ın kensel dönüşüm projeleri tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor. Sulukule, Yedikule, Ayvansaray Türk mahallesi, şimdi Süleymaniye-Vefa-Küçükpazar sakinlerinin başına gelenler nedeniyle yarınlarını göremez oldular

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı Balat mahallesinde basın açıklaması yaptı.
+ -

İstanbul’un en nezih semtlerinden olan Süleymaniye bölgesi önce hanların işgaline uğradı, Bir bir yakılarak konaklar bitirildi, Güzelim tarihi semt Süleymaniye merdiven altı atölyelerin merkezi haline geldi. Halkın büyük bölümü bu nedenle semti terk etti.

Son 15 yıldır Süleymaniye çevresinde dönüşüm projeleri söz konusu olmaya başladı. Fatih belediyesi KİPTAŞ işbirliği ile parseller toplanmaya başladı, Semtte satın alınan binalar yıkılmayarak göçmelerin, teröristlerin, uyuşturucu tacirlerinin, Suriye ve Iraklı Muhacirlerin işgaline göz yumuldu. Bu tür insanların buralarda barınması için Belediyelerimiz azami sosyal destek verdi.

2011 yılından itibaren semtin tamamında çöplerden atık toplayanların merkezi haline getirildi, Bu uygulama semtin tamamen boşalması anlamına geliyordu. Şimdi Süleymaniye boşaldı ve parseller el değiştirdi, Sıra Küçükpazardaki parsellere geldi.
Parselini satmak istemeyen vatandaşlar hakkında yoğun davalar açılmaya başlandı, Mülk sahipleri mahkemelerde mücadele veriyor.

On yıldır parsellerin M2’si 2-3 bin liraya satın alınırken Şimdi bu bedel 13-18 bin liraya çıkarıldı. Genede bu bedel bu semtin zekâtı hükmünde değil. Benzer projelerde M2 daire fiyatları 25-50 bin dolar arasında satıldığını görüyoruz.

Bir oldu bitti ile Fatih belediyesi tarafından GAP inşaata Adeta satılan Fener-Balat-Ayvansaray dönüşüm projesini engellemek için STK’lar ve yerel basın olarak azami mücadele ettik, Projeyi dava ederek iptal ettirdikten sonra 2 defa acele kamulaştırma kararı çıkarıldı, Febayder olarak bu acele kamulaştırmaları da iptal ettirdik.

Fatih belediyesi devam eden birçok davayı bitirmek amacıyla mahallemizde yeniden 1/1000 ölçekli nazım imar planı yaptı, Bu şekilde devam eden bütün davalar akamete uğratıldı..

Şimdi bölgede parsel bazında yenileme yapmak isteyenlere gayri resmi söylemlerle “Burada Ada bazlı proje var” gerekçesi ile izin verilmiyor. Çalık Gurubuna ait GAP inşaatta sözde kazandığı ihaleden vaz geçmiyor.
Son yıllarda bazı kişiler proje alanında yüzlerce bina işyeri satın aldı, Satılık olmayanları 5 yıllığına peşin para ile kiraladılar ama boş tutularak semtin ticari cazibesi yok ediliyor.

Gene son yıllarda semtin dönüştürülerek Tarlabaşı projesi gibi modern binalar yapılacağı basında sık sık çıkmasıyla tarihi semt cazibe merkezi oldu, otantik semt kültürünün hala yok edilemediği semtte mantar gibi cafeler çoğalmaya başlandı, pek çoğu yasadışı gizlice restore edilen tarihi tescilli binalar cafe ve butik otel yapılmaya başlandı, Bu şeklide semtin eski mukimlerinin semti terk etmesi sağlanıyor.

Bu gibi olumsuzlukları gündeme taşımak için Saadet partisi Fatih ilçe teşkilatı ve Eski bir Balat’lı olan ilçe başkanı Muzaffer Serenli Teşkilat olarak Tahtaminare camii önünde bir basın açıklaması yaptı.
 

Söz konusu basın açıklaması Haber metni:

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığından Fener-Balat Çıkışı!

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı, Fener-Balat-Ayvansaray semtlerinde yaşanan değişimi gündeme taşıdı.

Son yıllarda Fener-Balat-Ayvansaray semtlerinde yaşanmakta olan gözle görülür değişim, Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı’nın gözünden kaçmadı.
Halkla yaptıkları görüşmeler neticesinde bölgede hızla yayılmakta olan kafe, otel ve içkili mekânların mahalle halkını rahatsız ettiğini tespit ettiklerini söyleyen parti yöneticileri, ayrıca Belediye tarafından bazı esnafın kaldırımları işgal etmesine göz yumulmasına, belediyenin zaman zaman bazı sokakları trafiğe kapatmasına ve araçlarını park etmesini önleyecek şekilde kaldırım kenarlarına engeller konulmasına mahalle halkının karşı olduklarını belirtti.

Halkın tepki ve taleplerini merkezi ve yerel yöneticilere duyurmak adına düzenledikleri imza kampanyasına semt sakinlerinin büyük bir ilgiyle katıldıklarını ve binden fazla imza topladıklarını belirten parti yetkilileri, mahallelinin sesini kamuoyuna duyurmak amacıyla bir basın açıklaması düzenledi.

Balat’ta bulunan Tahtaminare Camii önünde yapılan basın açıklaması İlçe Başkanı Muzaffer Serenli tarafından gerçekleştirilirken, mahalle halkı da basın açıklamasına yoğun ilgi gösterdi. Basın açıklaması sırasında semt sakinlerinin “Sokağımı Kapatma, Mahalle Kültürünü Koru, Mahalle Arasında Otel’e Hayır, Nüfus Mübadelesine Hayır, Mahalle Halkına Mobing’e Son”  gibi ilginç sloganların olduğu dövizleri taşıdığı görüldü.

 

İşte Basın açıklamasının tam metni:

BASIN BİLDİRİSİ
6 Mayıs 2017 Cumartesi, Saat 16.00,
Vodina Caddesi, Tahta Minare Hamamı Önü - Balat
Saygıdeğer Basın Mensupları
Bugün burada Fatih ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, başta Vodina ve Yıldırım Caddeleri olmak üzere, Fener-Balat-Ayvansaray semtlerindeki bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapatmaya çalışmasını, semt sakinlerinin araçlarını park etmelerini önleyecek şekilde kaldırım ve yol kenarlarına engeller koymasını, her geçen gün artarak devam etmekte olan kaldırım işgallerine seyirci kalınmasını protesto etmek ve semt sakinlerinin sesini duyurmak adına gerçekleştirdiğimiz imza kampanyasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplanmış bulunmaktayız.

Her şeyden önce belirtmek isteriz ki Türkiye’de belediyecilik, şehir fikri, şehir anlayışı, medeniyet tasavvuru ve bunların faili olan fert ve cemiyet kavrayışı olmadığı, oluşamadığı için, insandan bağımsız, hayata yabancı, fert ile cemiyeti harmanlamaya uzak bir şekil almıştır. Yerel yönetimler, imar uygulamaları yapmakta, kaldırım döşemekte, asfalt dökmekte, ancak tüm bunları imar mefhumunun ihtiva ettiği “tanzim-nizam verme” manasından uzak şekilde, nizamın sadece cadde ve sokakların geometrik şekillerinden ibaret zanneden anlayışla yapmaktadır.

Bilinmelidir ki, şehir inşa etmek, insanı ve hayatı tanzim ve inşa etmektir. Şehrin planı aynı zamanda hayatın altyapısının tanzimidir. Komşuluk müessesesini yeniden canlandıracak, mahalle kültürünün yeniden canlanmasına katkı sağlayacak bir proje geliştirmeyen belediyecilik anlayışı, insanı taş ve çakıla mahkûm etmektedir.
İnsan, kültür ve medeniyet merkezli düşünceden uzak olan belediyecilik anlayışı maalesef Fener-Balat-Ayvansaray semtlerinde de acı yüzünü göstermektedir. Bu semtlerde oturanların ihtiyaçları dikkate alınmadan cadde ve sokakların trafik akışı düzenlenmekte, zaman zaman sokaklar trafiğe kapatılabilmektedir.

Bir ambulans veya itfaiye ihtiyacı olduğunda semt sakinlerinin ne yapacağı düşünülmemektedir. Halkın kullanması için oluşturulan kaldırımları bir kısım esnafın keyfi olarak işgal etmesine göz yumulmaktadır. Engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetler yapıldığı öne sürülürken, bu sokak ve kaldırımlardan engellilerin nasıl geçeceği maalesef düşünülmemektedir. Caddeden yürümek zorunda kalan semt sakinlerinin yaşayabileceği trafik kazaları
önemsenmemektedir. Yerel yöneticiler bu semtlerde yaşayanlara neden böyle davranmaktadır? Hangi mesaj verilmek istenmektedir? İnsanların doğup büyüdükleri, cadde ve sokaklarında oyunlar oynadığı, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdikleri, acı tatlı nice hatıralarını barındırdıkları mekânları yaşanmaz hale getirip terk etmelerini sağlamak mıdır amaç? Adı konulmamış bir nüfus planlaması veya mübadelesi mi gerçekleştirilmek istenmedir? Mahallelerin yerleşik nüfusunun aleyhine yapılan düzenlemeler kimin lehine olacaktır?


Saygıdeğer Basın Mensupları,

İşte tüm bu sorular çerçevesinde, özellikle son günlerde Fener-Balat-Ayvansaray semtlerinde gözle görülür olumsuz değişimlerin yaşanması, butik otellerin yaygınlaşması ve çoğunluğunun alkollü hizmet vermesi, mahalle içerisinde çocukların geçiş alanlarında içkili mekânların hızla artması, eğlence mekânlarının açılması, mahalle sakinlerini ciddi rahatsız etmekte olup, neden tüm bu değişimlere yetkililerin sessiz kaldığı halkımızca merak konusudur.
 

Yine bölgede uzun yıllar yer alan mahalle kültürü değişime uğratılıp, insanların oturdukları yerlerden göç etmelerine göz yumulması ve Fener-Balat-Ayvansaray semtlerinin eğlence ve keyif mekânı merkezi haline getirilmek istenmesi, yakın geçmişte Eminönü’nde uygulanan göç ve insansızlaştırma örneğine benzer politikaların bu bölgede de mi uygulanmak istediğini halkımız adına sormaktayız.


Saygıdeğer Basın Mensupları,


Fener-Balat-Ayvansaray semtlerindeki yüzlerce yıllık mahalle kültürünün korunması adına, sokak ve caddeleri trafiğe kapatmaya, kaldırım ve yol işgallerine ve semtteki olumsuz gelişmelere karşı elbette duyarsız kalamazdık. Semt sakinleriyle yaptığımız görüşmelerde belediyenin uygulamalarına karşı memnuniyetsizliklerini dile getirdiklerini tespit etmiş bulunmaktayız. Yerel yöneticilerin bu yanlış uygulamaları ortadan kaldırmaları için başlattığımız imza kampanyasına semt sakinleri büyük bir ilgi göstermiştir.

Topladığımız 1000’den fazla imza Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne gönderilmiştir. Halkımızın tepkilerini yansıtan ilgili dilekçemizin ve bölgede süregelen uygulamaların takipçisi olacağız. Bundan sonrası şehir idarecilerinin “Şehremini” vasıflarını kuşanabilmesi, buna uygun bir idrak, ufuk ve niyet sahibi olmasına kalmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyor, basın açıklamamıza katılan siz kıymetli misafirlerimize, basın mensuplarımıza ve bu toplantımızın güvenliğini sağlayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyoruz.
Muzaffer SERENLİ - Saadet Partisi Fatih İlçe BaşkanıHABER VİDEOSU

Kaynak: Fatihhaber

Editör: Abdullah GözaydınYORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI