Taksi Durağı Laleli Hiltona Tahsis edildi

Fatihte keyfi-Yasa dışı imar ve mevzuat uygulamaları artık aleni uygulanmaya başlandı. Vakıf malı kanunsuz iç edildi, Okul Otel yapıldı, Taksilerin durağı elinden alındı, Mahkemeler hukuk çaresiz kaldı. Artık Ne olacak bu Fatihin hali demeye dilimiz varmıyor

Taksi Durağı Laleli Hiltona Tahsis edildi
28 Temmuz 2015 - 11:14

Taksi Durağı artık, Laleli Hilton için VİP araç parkı haline getirildi

 

Geçmiş yıllarda Fatih Ordu caddesinde üzerinde, Zamana yenilerek tahrip olmuş Tarihi tescilli Papazoğlu Medresesi ihya edileceğine yok edilmiş, mevcut parseli üzerinde yapılan, Gedikpaşa İlkokulu yapılmış. Şimdi ise şaibeli bir şekilde İl Özel idaresi ve Eminönü belediyesi arasında paylaşılamamış, Mahkemelerin sürümcemede kalması sonucu parselin Otel olması sağlanmış Yasaların ciddiye alınmadığı, artık doğal kabul edilen bir uygulama ile Vakıf malı Medrese parseli Hilton oteline devşirilen bir uygulama olmuş.

 

Yasaların kevgire döndüğü Fatih ilçemizde Vakıf mülkleri böyle ranta peşkeş çekilirken, Ordu caddesine cepheli kaldırım Taksilerin müşteri beklerken trafiği engellememesi için yapılan cep, Bir gece ansızın hidrolik dubalar konularak buradaki hilton otelinin VİP alanı haline getirildi.

  

Kaldırımın %50 işgal edildiği uygulamaya ilaveten Otel kendi ve misafirlerinin araçları için otopark olarak mevcut kaldırımı kullanmaktan çekinmiyor, Onlarca şikayet fayda vermemiş, Buradaki yasal olmayan uygulamadan kendine görev çıkaran bir zabıta memuru olmamış.

  

Bir zamanlar fırtınalar koparılan "Okulumu istiyorum" Kampanyaları yapanların emekleri heba oldu, 2008 Tarihli yeni vakıflar kanunu Okul alanının vakıflar genel müdürlüğüne geri verilmesine hükmediyor olmasını hiçbir kurum ciddiye almadı.

 

Gedikpaşa ilkokulu Otele satılana kadar parsel bilgisinde Vakıf taşınmazı,  Papazoğlu Medresesi olarak tescilliydi.

  

Azınlıklara uygulanan vakıf kanunu Müslüman Türk vakıfları için uygulanmıyor . İşte o malüm Müslümanlar için uygulanmayan kanun.

 

VAKIFLAR KANUNU

 

Kanun Numarası               : 5737

Kabul Tarihi                      : 20/2/2008

Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 27/2/2008 Sayı : 26800

Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5  Cilt : 47  Sayfa:

    Vakıf kültür varlıklarının devri

             MADDE 30 – Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur.

  

Yukarıda gördüğünüz gibi Pervice planlarında açık seçik Papazoğlu medresesi, Müslüman mezarlığı, Cami, Türbe Yok edilerek Gedikpaşa İlköğretim okulu yapıldı, Okul arsası vakıf mülkü olmasına rağmen Vakıflar müdürlüğü tarafından satılarak otel yapıldı.

Bu uygulama Müslüman idareciler tarafından gerçekleştirildi ibretle seyrediyoruz 

KONU HAKKINDA DİĞER HABERLERİMİZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

http://www.fatihhaber.com/fatihhaber/gedikpasa-kat.htm

 

http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2000/11/02/256540.asp

 
GEDİKPAŞA İLKOKULU DEVŞİRİLMESİ

 İstanbul'da 50-60 kişilik sınıflarda öğrenim devam ederken, Laleli'deki Gedikpaşa İlköğretim Okulu, 3 yıldır öğrenciye hasret, harap vaziyette akıbetini bekliyor. Eğitime kaynak yaratmak amacıyla satışı öngörülen ve 2 sene önce eğitime kapatılan okul İl Özel İdaresi ve Emönünü Belediyesi arasındaki çekişmenin kurbanı oldu. Satılamadığı gibi, camları kırık, bakımsız ve virane bir şekilde akıbetini bekliyor. 

 

Eski İstanbul Valisi Nevzat Ayaz döneminde, İstanbul'da eğitim sorununun çözümü için kaynak yaratılması ve okulların verimli kullanılması amacıyla bir projeyle konut alanlarının uzağında, iş ve turizm merkezlerinin ortasında kalan bazı okulların satılarak, yeni yapılacak okullar için kaynak yaratılması öngörüldü. 

 

Konumları açısından çok kıymetli araziye sahip, ancak kullanımları bakımından verimsiz durumda olan 5-6 okulun saptandığı proje çerçevesinde, bu okulların satışından elde edilecek gelirle kentin eğitim sorununun bir ölçüde çözümlenebileceği, derslik sayısının artırılabileceği, eğitimde kalitenin yükseltilerek, eksik olan gereksinimlerin rahatça karşılanabileceği düşünüldü. 

 

Eminönü ilçesinde bu kapsama giren Gedikpaşa okulunun da satılarak,eğitime yeni kaynak yaratılması planlandı. Proje, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu tarafından uygulamaya sokuldu. Kozakçıoğlu'dan sonragelen valiler de projeyi devam ettirdi. Ancak projenin hayata geçirilebilmesi için imar planlarında okul olan yerlerin plan değişikliğiyle ticarethaneye çevrilmesi, tümüyle SİT alanında bulunan Eminönü bölgesi için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'ndan onay ve okul arazisi içindeki vakıflara ait 700 metrekarelik alan için formül bulunması gerekti. 

 

Uygulamaya geçilen proje gereği, Eminönü Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na müracaat etti. Bu arada, tapu incelemelerinde ortaya çıkan vakıflara ait arazinin ücreti de ödendi. Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan Gedikpaşa İlköğretim Okulu binasının üst kullanım hakkı 01.05.1997 tarihinde imzalanan bir protokolle 49 yıllığına Eminönü Belediyesi'ne devredildi ve bu 09.09.1997 tarihinde tapu kayıtlarına da geçirildi. 

 

Protokole göre, binadan elde edilecek gelirin İl Özel İdaresi ile Eminönü Belediyesi arasında yarı yarıya paylaşılması kararlaştırıldı. Ayrıca, okulun 2 ay içinde boşaltılıp belediyeye teslim edilmesi gerekiyordu. Okul, böylece 1997-1998 eğitim öğretim yılı başında kapatıldı. 

 

Protokole göre 6 ay içinde ihale açılması, 2 ay içinde de taahhütlerin yerine getirilmesi zorunluluğu yer aldı. Ancak belediye tarafından yapılan iki ihaleye de katılan olmadığı için okulun satışı gerçekleştirilemedi. Bu arada yerel seçimler sonucu belediyenin el değiştirmesinin ardından, yeni belediye de satış için okulu değişik tarihlerde ihaleye çıkardı, ancak katılan olmadığı için satış yapılamadı. 

 

Öte yandan İl Özel İdaresi, Eminönü Belediyesi'nin 1997 yılında yapılan protokole uymadığı, ihale şartlarını yerine getirmediği ve 17 Ağustos depreminin ardından doğan okul ihtiyacı gerekçesiyle, "Binanın üst kullanım hakkının Eminönü Belediyesi'ne devredilmesine dair sözleşmenin iptali" talebiyle 21.02.2000 tarihinde İstanbul Yüksek Dereceli Asliye Hukuk Hakimliği'ne dava açtı. 

 

Mahkeme, 21.03.2000 tarihinde "Binanın üçüncü şahıslara ihalesi yada satışının önlenmesi amacıyla" ihtiyatı tedbir kararı verdi. 

 

Eminönü Belediyesi de karar üzerine yaptığı itirazı müracaatta, "İl Özel İdaresi tarafından açılan davanın reddini ve konulan ihtiyatı tedbir kararının kaldırılmasını" talep etti. Davalar halen sürüyor.

 

HÜRRİYET


Bu haber 4860 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum