Cibali Kapısı tarihi kemeri yok oldu

Cibali sur kapısı dış kemeri bakımsızlıktan yıkıldı, Şimdi yenilenirken kapının olması gereken kemeri yapılmayarak üst kottaki kemer ihya edildi. Konuya birçok sanat tarihçisi tepkili, İBB yetkilileri acilen yapılan hatayı düzeltmeli, Ayrıca karakola bir kat kaçak kat atılmış, Bu kaçak katında yıkılmasını anıt eser karakol ve içindeki CebeAli türbesi orijinal hale getirilmesini talep ediyoruz

Cibali Kapısı tarihi kemeri yok oldu
04 Ağustos 2020 - 11:10 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 - 14:37
CİBALİ SUR KAPISINA KEYFE GÖRE RESTORASYON

Uzun zamandır uyardık, Kapı kemeri yavaş yavaş yıkılıyor diye, Kimse umursamadı, Altından geçen araçların zarar görmesi görevlilerin dikkatini anca çekti, Kapı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bu günlerde Cibali kapısı ve Cibali karakolu restorasyona alınmış,

Karakol binasının orijinali iki katlı olmasına rağmen bir kaçak kat atılmış, bu kaçak katın ne zaman atıldığını bilmiyoruz, Lakin söz konusu kaçak katı İBB’nin yıkmaya niyeti yok, Mevcut durumu koruyarak restorasyon yapılıyor.

Cibali kapının iç ve dış cephesi ayrı ayrı kemerli, Dış kemer yıkılmıştı, Kemeri orijinal haline getirilmediğini gördük, Buradan ilgilileri uyarıyoruz, Ucuza gelsin diye restorasyon olamaz.

Araç geçişini kolaylaştırmak için bu alt kemerin yapılmadığı söylendi, halbuki iç kemer dış kemerden daha aşağı kotta olduğunu göremediler mi? Diye düşünmeden edemiyoruz.Söz konusu uygulamaya sanat tarihçisi pek çok mimarın sosyal medya üzerinden tepki gösterdiklerine şahit oluyoruz.

Restorasyonu gerçekleştiren İBB yetkililerinden yapılan söz konusu yanlış yenilemeden vaz geçilerek, Kapının kemeri gerçeği gibi yapılsın, Tarihi karakolun kaçak katı yıkılsın.FATİH BELEDİYESİ İMAR PLANLARI ÇOK GARİP

Fetinten sonra iki katlı olarak yapılan şehir kapı karakolları tescilli anıt eser olmalarına rağmen, Yakın zamanda Cibali kapı karakoluna betonarme kaçak kat atılmış, Binanın tamamı imar planında Vasıfsız betonarme bina olarak üç katlı olarak işlenmiş.!

BU ŞEHRİN KORUMA KURULU NE İŞ YAPAR, BİR KAPI KARAKOLUNU KORUMAKTAN ACİZ KALMIŞLAR ANIT ESERE ATILAN KAÇAK KAT GÖRÜLMEMİŞ, İMAR PLANLARINDA VASIZSIZ BETON OLARAK KAYDA GİRDİĞİNİ GÖRMEMİŞLER Mİ ACABA?

CİBALİ SUR KAPISI

Bizans döneminde, İstanbul'un Haliç'i de çevreleyen surlarının bugünkü Cibali semtinde bulunan kapısına “Porta Puteae” veya “Porta del Pozzo” dendiği söylenir. Pierre Gilles, aynı kapıya “Porta Jubalica” dendiğini söyler. Bu adlar 18. yy'a kadar semtte oturmuş olan İspanya kökenli Yahudilerden almış olmalıdır.

Rivayete göre İstanbul'un, II. Mehmed tarafından 29 Mayıs 1453'te fethedildiği gün, Bursa Subaşısı Cebe Ali Bey bu semtteki sur kapısını kırıp şehre girmiş, bu kapı ve çevresindeki semt, daha sonra bu kişinin adı ile anıla gelmiş, sonradan halk arasında Cibali şeklinde değişmiştir.FATİH BELEDİYESİ İMAR PLANINDA AYAKAPI SUR KAPI KARAKOLUNUDA VASIFSIZ BETONARME YAZMIŞ HALBUKİ TARİHİ YIĞMA KAGİR BİNADIRFATİH BELEDİYESİ BU KAPI KARAKOLLARINA BİR DÜŞMANLIĞI VAR

MEVLANAKAPI KARAKOLUNU DA YIKMAK YOK ETMEK İÇİN OLDUKÇA GAYRET SARF ETTİĞİNİ BİLİYORUZ.

Geceyarıları yapılan müdahalelerle oldukça harabe haline getirdiler

İnanç Kıran

İNANÇ KIRAN İBB'YE YAPTIĞI BAŞVURUYA VERİLEN CEVAP

Cibali Sur Kapısı başvuruma İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü yanıt vermiştir.

Sayın Başvuru Sahibi;

İlgi : 04.08.2020 18:19:04 Tarih ve 1-33701581934 Nolu Başvurunuz


Başvurunuzda yer alan konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Görüşme neticesinde tarafımıza verilen bilgi aşağıdaki gibidir:

"Cibali Sur Kapısının kitabe bulunan duvarının içerisinde büyüyen ağaç kökleri sebebiyle, duvar statik açıdan riskli bir duruma gelmiş, dış cidarında çatlamalar ve iç dolgusunda kayıplar oluşmuştu. Kapıyı örten tuğla tonoz ve kemerlerde ise yer yer malzeme kayıpları, muhdes çimentolu harçlar ile yapılmış niteliksiz tamirat izleri ve çevresel etkenlere bağlı olarak yüksek oranda kirlenme bulunmaktaydı. Ayrıca kapı genelinde tarihi duvara zarar veren çok sayıda yabani bitki oluşumları, yosunlaşma ve kirlenme mevcuttu.Tüm bu etmenler sebebiyle idaremiz tarafından Cibali Sur Kapısına ait duvarların daha da yok olmasını engellemek ve can ve mal kaybına yol açmamak adına güvenlik önlemlerinin alınması gerekliliği için basit onarım çalışmasına başlanmıştır. Ancak İdaremizce, kapıya ait restorasyon projelerinin müellifi Mimar Mehmet Alper’den muvafakat alınarak koruma kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Buradan gelecek onay doğrultusunda idaremizce kapsamlı bir restorasyon çalışmasına da başlanacaktır.Onarım çalışmalarına başlandığında problem bulunan duvar parçasının rölöve projesi hazırlanmış ve yerinde olan kitabe sökülerek koruma altına alınmıştır. Duvarın statik açıdan sorun teşkil eden kısımları itinalı olarak sökülmüş ve duvar içinde oluşmuş ağaç kökleri ve bitkilenmeler uygun tekniklerle temizlenmiştir. Temizleme işlemlerinin ardından duvarın iç dolgusu yenilenmiş ve itinalı olarak sökülen kısımları yeni hazırlanan rölöve projesine uyularak ve büyük oranda mevcut taşlar kullanılarak tekrar yapılmıştır. Daha sonra özgün karışımda harçlar hazırlanarak malzeme kayıpları yaşanan alanlarda derz yenilemeleri yapılmıştır. Tüm bu işlemler bitirildikten sonra korumaya alınmış olan kitabenin mevcutta bulunan yerine tekrar montajı yapılmıştır.Kapı üzerinde bulunan kemerlerin ve tonozun yalnızca düşme tehlikesi olan tuğla kısımları itina ile sökülerek özgüne uygun tuğlalar ile değiştirilmiş, çevresel etmenlere bağlı oluşan kirlenmeler temizlenmiş ve büyük oranda kaybolmuş olan derzleri özgün harçlar kullanılarak yenilenmiştir. Hiçbir eleman sökülerek kaldırılmamıştır, orijinal kotunda korunmaktadır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli bilgi alınmaksızın gerçek dışı tespitlere dayandırılmıştır. Yıllardır ağaç kökü nedeniyle tehlike arz eden kapıya ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini almak ve kapıyı özgün dokusuyla devam etmesini sağlamak amacıyla önleyici koruma kapsamında hızlı müdahale edilmiştir. İlerleyen aşamalarda bütün haliç surları için kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sürdürülecektir.Kültür Varlıkları konusundaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."


Bu haber 10347 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum