İmamoğlu Yıkılan Camileri ihya edecek mi?

Geçen dönem 1930'da ibadete kapatılan, 1953 yıkılan Karagöz Mescidi İBB meclisi tarafından ihya kararı alınmıştı. Şimdi Ekrem İmamoğlu Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda Aziz Polieuktos Kilisesi kalıntılarını ziyaret ederek burada bir ihya projesi yapılmasını emrederken, Saraçhane Arkeoloji Parkının kuzeyinde Mimar Ayas camii, Güneyinde Karagöz Mescidi’nin varlığı hiç söz konusu olmadı.

İmamoğlu Yıkılan Camileri ihya edecek mi?
26 Eylül 2019 - 03:44
İBB meclisi 14 Ekim 2018 tarihinde, Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda yapılan ve Adnan Menderes döneminde yıkılan Karagöz Mescidi’nin yeniden yapılmasına karar verilmişti.

ARKEOLOJİ PARKI DENİLEN ALANDA BİRÇOK TARİHİ ENVANTER GÖRÜLÜYOR

Bunlar; Mimar Ayas camii, Karagöz Camii, İbrahim paşa hamamı, Mimar niyazi camii, İBB Binasının girişi altında Kilise kalıntısı, İBB Havuzu altında Cami+medrese, Büyük Nacibey konağı, Bursalı Hakkıbey konağı, Bursalı Tahirbey konağı, Tahsin Paşa konağı gibi çok önemli tarihi binalar bulunuyorduCHP NEYİN DERDİNDE?Alandaki Bizans kalıntılarının çok önemli olduğunu belirten CHPli Esin Hacıalioğlu, “Bölgede bu kadar çok cami varken hiçbir kaydı bulunmayan! camiyi ihya etmeye karar vermenin başka bir amacı olmalı” dedi.

CHPli Esin Hacıalioğlu'nun "Kaydı bulunmayan" şeklinde itirazı doğru değil, 1480'li yıllarda inşa edilen Karagöz Mescidi envanteri, yıkılmadan evvelki rölevesi, fotoğrafları, parseli belli olan tarihi kültür varlığıdır.

Ayrıca Hacıalioğlu söz konusu alanda Bizans kilise kalıntılarının "çok önemli" olduğunu vurgulaması konuyu bilmemesinden kaynaklanıyor. Şöyle ki; Aziz Polieuktos Kilisesi Bizans zamanı değil 6. yy. Roma imparatorluğu dönemi yapılmış, Ayasofyadan önce var olan bir kilisedir. 1010 depreminde yıkılmış, 1204 yıllında şehri yağmalayan Katolik haçlı orduları Kilisenin kıymetli parçaları ve sütunları Barcelona ve Venedik'e kaçırıldı. kilisenin birçok yapı elemanını bu gün San Marco Kilisesi’nin cephelerinde görülebilmektedir. 

Aziz Polieuktos Kilisesi kalıntıları temel fonksiyonlarından ibarettir, Kilisenin günümüzdeki çizimleri hayali olduğu belirtilmektedir. Zaten tarihi sur içinde akıl almaz çizimlerle Bizansı ihya edecek görünümde tasarım çalışmaları var olduğunu görüyoruz, Hiçbirinin gerçeği yansıtmadığınıda görüyoruz.

Avrupalıların İstanbulun fethini asla kabul etmediğini, Bir simge olarak Ortaçağın kapanmasını Yeni çağın başlamış olduğunu ilan etmeleri gösteriyor ki Batı istanbulu tekrar hıristiyanlık merkezi yapmak için 566 yıldır hiç durmadan faaliyet göstermektedir.

İçimizdeki kişilerin bu amaca yönelik itirazlarını anlamakta zorluk çekiyoruz.

Bizansı feth eden Müslüman Türk ordusudur, Şimdi bu topraklarda Müslümanlık şikayet konusu yapılmaya başlanmış olduğunu esefle görüyoruz.

 

Karagöz Mescidi

MENDERES DÖNEMİNDE YIKILDI

Saraçhane Arkeoloji Parkı’nın olduğu yerde 1480'li yıllarda inşa edilen Karagöz Mescidi uzun savaş yıllarında tahrip oldu ve 1930'da ibadete kapatıldı. Adnan Menderes'in başbakan olduğu dönemde, 1953 yılında harap durumdaki mescit yıkıldı. 

İBB'DE İHYA KARARI ALINDI

65 yıl önce harap durumdayken yıkılan  Saraçhane Arkeoloji Parkı bir kesiminde Karagöz Mescidi ile ilgili 12 Ekim 2018'deki İBB Meclisi toplantısında mescidin ihya kararı alındı. 

İhya Kararın dayanağı da İstanbul 2 numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31 Ocak 2018 tarihli kararı oldu. Kurul kayıtlarda envanteri bulunan Karagöz Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve ihya edilmesi talep edilen mescide ilişkin imar planı değişikliklerinin, restitüsyon ve sanat tarihi raporunun kendilerine iletilmesine karar verdi. Karar doğrultusunda İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, gerekli plan değişikliğini hazırlayarak İBB Meclisi'ne gönderdi. Plan değişikliği teklifi İBB Meclisi'nin 12 Ekim tarihli oturumunda oya sunuldu.

DİNİ TESİS OLARAK PLANLARA İŞLENDİ

Hazırlanan plan değişikliği ile mescidin ihyası için parsel dini tesis, ‘korunması gerekli tescilli arkeolojik tarihi sanat değeri olan anıt eser yapılar’ fonksiyonları eklendi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, plan değişikliğini kurul kararı doğrultusunda uygun buldu. Karar, oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP’Lİ ÜYE CAMİNİN İHYASINA KARŞI ÇIKTI

Karara karşı çıkan CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, kurulun böyle bir caminin var olduğuna dair hiçbir belge ve bilgi sunmadığına dikkat çekerek “Mescidin yapılacağı alandaki Bizans kalıntıları çok önemli. Kültür varlıklarının ihya edilip ortaya çıkarılması çok önemli ancak önceliğimiz elimizdekileri korumak olmalı. Ayrıca bölgede bu kadar çok cami varken hiçbir kaydı bulunmayan camiyi ihya etmeye karar vermenin başka bir amacı olmalı” eleştirisinde bulundu.

Önemli; Halbuki Ülkemizde ve avrupa envanterinde hiçbir özelliği kayıt altında olmayan, Haçlılar tarafından yağmalanan Aziz Polieuktos Kilisesinin ihyasının talep edilmesi manidar bulundu, CHP'nin kilise sevdası, Cami tepkisini anlamakta zorluk çekiyoruz.Aslında Karagöz Mescidi, mevcut planlarda “1.derece arkeolojik sit” koruma bölgesi içerisinde bulunuyor, Aziz Polieuktos Kilisesinin arkeolojik sergileme-park ve yol alanı kenarında kalıyor. 

Yaklaşık 960 metrekarelik alana yapılması planlanan mescidin 900 metrekaresi boşluk alanda, 100 metrekaresi de İBB mülkiyetindeki otopark olarak kullanılan parselde kalıyor. 

İBB Başkanlık Sarayı'nın yol karşısında yer alan mescidin yapılacağı yer, şu an açık otopark ve yeşil alan olarak kullanılıyor.

----------------

Saraçhane Karagöz Mescidi

Karagöz Mescidi, Muhtesip Karagöz Mescidi olarak da anlır. Bugün Saraçhane'de Arkeolojik Park olarak bilinen parkta bulunmaktaydı. Muhtesip Mehmet Bey tarafından 1480'li yıllarda inşaa edilmiştir. Zamanla harap olan Mescit 1930 yılında ibadete kapatılmış, 1953 yılında kilisenin arkeloji kazılarının yapılabilmesi için yıkılmıştır.

Derneğimiz'ce (İSTED) yapılan çalışmalar sonucu ilgili Kurul'ca tescili yapılmış olup ihya süreci beklenmektedir.

YORUMLAR

  • 1 Yorum