Bugun...


İmar barışı-İmar Affı
Halk arasında İmar Affı olarak hayata geçirilen İmar Barışı uygulamaları hakkında önemli açıklamalarÖncelikle İmar barışından faydalanan mülk sahipleri, ödeyecekleri uzlaşma parası karşılığında imar hakkı kazanmış olmuyorlar. Haklarında Encümen kararı para cezası ve Yıkım kararı varsa bunlar kalkıyor, Bunun yerine İmar barışı adı altında mülkün rayiç bedeline göre bir ücret talep ediliyor ve bu ücretin peşin olarak ödenmesi gerekiyor.

facebook-paylas
Tarih: 19-08-2018 16:46
İmar barışı-İmar Affı
+ -


İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ... 

İmar barışını da kapsayan 7143 sayılı VERGİ VE DİĞER BAZI  ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 11.05.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Yasa; 11.05.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olup Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da imar barışının nasıl uygulanacağına ilişkin usul ve esaslara ilişkin tebliğ de 06.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İmar barışı başvuruları 31 Ekime’e kadar devam edecek.
Yapı kayıt belgesi bedeli ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek.

 İMAR BARIŞI BİR İMAR AFFI DEĞİLDİR.

 İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ TAPUSU OLMAYAN İŞGALCİLERE YADA HAK SAHİPLERİNE BİR TAPU HAKKI GETİRMEMEKTEDİR.

 İMAR BARIŞINDAN ARSA DEĞİL YAPI FAYDALANIR. YANİ ÜZERİNDE YAPI OLMAYAN BİR ARSA İÇİN İMAR BARIŞINDAN FAYDALANILMAZ.

 TAPU TAHSİS BELGELİ YERLERDE İMAR BARIŞINDAN FAYDALANABİLİR AMA BU DURUM TAPU TAHSİS BELGESİ SAHİPLERİNE MÜLKİYET HAKKI VERMEZ.

 İMAR BARIŞI / YAPI KAYIT BELGESİ KAZANILMIŞ BİR HAK VERMEZ. ÖRNEĞİN 5 KAT BİNA YAPILMASI GEREKEN YERE 15 KAT BİNA YAPMIŞ OLMANIZ VE BUNUN İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ALMANIZ
FAZLA OLARAK YAPILAN 10 KAT İÇİN KAZANILMIŞ BİR HAK VERMEZ. YANİ BİNA YENİDEN YAPILIRKEN O ANKİ İMAR DURUMU NE İSE ONDAN FAYDALANIR.

 BAŞVURULAR BELEDİYELERE DEĞİL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA YAPILACAK. ÜCRETLER DE BU BAKANLIĞA ÖDENECEK.

 İNŞAAT HALİNDEKİ YAPILARDA 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİTMİŞ KISIMLARI İÇİN İLAVE İNŞAAT ALANI İHDAS ETMEMEK ŞARTIYLA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEBİLECEK. AYRICA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEN KISIMLARIN EKSİK İNŞAAT İŞLERİ TAMAMLANABİLECEK.

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEN YAPILARIN MALİKLERİ, BU BELGENİN BİR ÖRNEĞİNİ BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE İLGİLİ BELEDİYESİNE, BU SINIRLAR DIŞINDA İL ÖZEL İDARESİNE VERMEK ZORUNDA OLACAK.

 ŞİRKET MÜLKLERİNİN YAPI KAYIT BELGESİ ALABİLMESİ İÇİN YÖNETİM KURULU KARARI İLE YETKİLİ BİR KİŞİNİN T. C. KİMLİK NUMARASI İLE BAŞVURU YAPILABİLECEK.

YALAN DEĞİL DE YANLIŞ BEYANDA BULUNULDUĞU ZAMAN DÜZELTME VE İLAVE PARA YATIRMA İMKANI GETİRİLİYOR. BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA BİLGİLER 24 SAAT ASKIDA KALIYOR. 24 SAAT SONRA BAKANLIK SİSTEMİNE DÜŞÜYOR. BU AŞAMADAN SONRA DÜZELTME OLMUYOR. ANCAK BU SORUN İÇİN
DE SİSTEMDE DÜZELTME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR. BAŞVURU EKRANINA "İŞLEMİ/BAŞVURUYU DÜZELT" BUTONU GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

METREKARE HESABI YANLIŞ OLURSA BU DURUM KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ ESNASINDA ORTAYA ÇIKIYOR. FAZLA YAPILAN ÖDEMELER GERİ ALINAMAYACAK ANCAK EKSİK ÖDEME DURUMUNDA EKLEME YAPILABİLECEK.

 ECRİMİSİL ÖDENEN YERE TAPU ALANA KADAR ÖDEME YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK.

İSKÂNLI YAPIDA ORTAK ALANLAR; DAİRE VEYA DÜKKAN OLARAK KULLANILIYORSA, BUNUN İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİYOR. YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASINDA KAT MALİKLERİ ONAYINA İHTİYAÇ OLUNMAMASINA KARŞIN, KAT MÜLKİYETİ İÇİN YÜZDE 100 MUVAFAKATIN ALINMASI GEREKİYOR.

YAPI KAYIT BELGESİNDE ALANLAR NET DEĞİL KAT BRÜTÜNDEN HESAP YAPILIYOR

Av. Emine Aygören
Kaynak: Fatih haber

Editör: Abdullah gözaydınYORUMLAR
3 Yorum

İsmail Soydan
19-08-2018 17:29:00

16-08-2018 23:43:00
İMAR BARIŞI KAPSAMINDA 3194 SAYILI İMAR KANUNUN GEÇİCİ 16 MADDESİ

İMAR KANUNU
Kanun Numarası               : 3194
Geçici Madde 16- (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.)
Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre

belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye, ayrıca başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil

edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.

Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

ismet sezgin
19-08-2018 16:51:00

İdari cezalar ve yıkım kararları iptal edilecek

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılar geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz aboneliği alabilecek. Ayrıca daha önce alınan yıkım kararlarının yanı sıra tahsil edilmemiş idari para cezaları da kaldırılacak.

Yapı ruhsatı alan ancak yapı kullanma izin belgesi ya da ruhsatı olmayan yapılarda belirtilen bedelin iki katı ödenerek yapı kullanma izin belgesi şartı olmaksızın cins değişikliği yapılabilecek ve kat mülkiyeti kurulabilecek.

Behlül Dane
19-08-2018 16:50:00

İşte imar barışıyla ilgili merak edilen her şey...
1- İmar Barışı hangi yapıları kapsıyor?
31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış, ruhsatsız ve kaçak yapıları kapsıyor.

2- Yapı kayıt belgesi nedir?
İmar barışı kapsamına alınan yapılara verilecek belgedir.

3- İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Yapı Kayıt Belgesi Formu"nun doldurulmasıyla yada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılabiliyor.

4- İmar barışında ödenecek bedel nasıl hesaplanır?
Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzü 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde hesaplanır.

5- İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

6- Yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Yapı kayıt bedelinin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

7- Yapı Kayıt Belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?
Yapı Kayıt Belgesi, imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

8- İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş yapabilecek.

9- Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

10- Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışı'ndan faydalanabilecek mi?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışı'ndan faydalanabilecek.

11- Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar imar barışından faydalanamayacak.

12- Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI