İmar planlarından silinen camiler

Ecdadımızın kıyamete kadar Müslümanlara emanet ettiği Dini vakıf mülklerimiz yağmalanmaya devam ediliyor, Fatih 2012 yılı 1/1000 ölçekli nazım imar planlarından adı silinip park yapılan Sekbanbaşı İbrahim Ağa Camii parseli Şimdide bitişiğindeki bir Kaçak yapının işgaline terk ediliyor.

İmar planlarından silinen camiler
14 Ocak 2020 - 12:15 - Güncelleme: 14 Ocak 2020 - 12:53
İstanbul'da 421 tane cami ve mescidin kayıp olduğu, söz konusu cami ve mescidler resmi kayıtlarda bulunuyor ve adresleri açık bir şekilde biliniyor. Fakat tespit için gidildiğinde yerlerinde park, otel, benzin istasyonu ve hatta meyhane olduğu görülüyor.Sekbanbaşı İbrahim Ağa Camii

Sekbanbaşı Camii, Unkapanı’ndan çıkarken sağ tarafta Gazanfer Ağa Medresesinin az aşağısındaki yapı adasında bulunuyordu. 

İstanbul’un fethinin arkasından şehitlerden Sekbanbaşı İbrahim Ağa adına Camii inşa edilmiştir.

Ayvansaraylı Hüseyin Efendi Hadîka adlı eserinde Sekbanbaşı’nın şehit oluş tarihini 902 (1496/97) olarak verir ve kabrinin mihrab önünde bulunduğunu da bildirir.

Sekbanbaşı Camii İstanbul’un büyük yangınlarından birinde 19. yüzyılın ilk yarısında harap olmuştu. Kapı üzerinde duran Sultan Mahmud tuğrasının altında 14 mısralık manzum bir kitabede Camii'nin harap bir halde dururken Sultan II. Mahmud’un ikballerinden Sultan Aziz’in annesi Pertevniyal Sultan tarafından 1254 (1838) tarihinde tamir ve ihya ettirildiği bildiriliyordu: “ …Hemen bu cami kalmış gerçi viran ve harab ancak/ Nasib oldu bunun ihyası ber tâb hulûsane / ki oldur mader Sultan Abdülaziz efendinin/ Muvaffak oldu hakka ”Pertevniyal” Hanım bu ihsâne..”

İstanbul’da büyük değişiklikler yapılırken 1940 yıllarında Unkapanı’ndan Yenikapı’ya uzanan geniş bir bulvar açılması da kararlaştırılmıştı. Şehircilik uzmanı Henri Prost, Atatürk Bulvarı adı verilen bu caddenin şehrin Marmara kıyısında tasarlanan merkezinin Beyoğlu semtine bu cadde ile bağlanmasını düşünmüştü…Bulvar açılırken iki tarafındaki eski eserlerden birçoğu yol üzerine isabet etmemelerine rağmen, ileride arsalarını satıp gelir sağlamak düşüncesiyle yıktırıldılar. Bunlardan biri de Sekbanbaşı İbrahim Ağa Camii oldu.

Eser 1943′de yıktırıldığında burada bulunan mezar taşları gibi, daha birçok parçalar ile birlikte Pertevniyal Sultan’ın adını veren 14 mısralık kitabe de bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Kaynak :http://isted.org.tr/

Bu haber 2649 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 1 Yorum
 • CAMİLER BİR BİR YOK EDİLİYOR
  2 yıl önce

  281 cami yok oldu

  Fatih'te 169, Eminönü'nde 113 cami yok olmuş durumda. Bunlardan 69'unu yol ve meydan yapmak amacıyla yerel yönetimler yıkmış. 50'si doğal afetlere ve yangınlara kurban verilmiş. 20'si ise, ilgisizlik ve bakımsızlığa direnememiş. Birçoğunun yerinde simdi apartmanlar, gecekondular ve işyerleri var. 118 cami ve mescidin ise resmi kayıtlardaki isimlerinden başka geride hiçbir izi yok.

  İstanbul'da yaşanan tarih kıyımının boyutlarını görmek için yalnızca Eminönü ve Fatih Müftülükleri'nin kayıtlarına bakmak yeterli. 1950'den sonra hız kazandığı gözlenen kıyımın bilançosu söyle:

  Eminönü'nde 113, Fatih'te 169 cami ve mescide çeşitli nedenlerle yok olmuş durumda. Yani toplam 281 tarihi eser. Bu iki ilçede ayakta kalan cami sayısı ise 283. Bir başka deyişle tarihi mirasın yarısı, yerel yönetimlerin sorumsuzluğuna, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilgisizliğine, plansız kentleşmeye ve doğal afetlere kurban edilmiş durumda. Eminönü ve Fatih ilçelerinde yok olan cami ve mescitleri inceleyen ilçe müftülüklerinin yayınladığı ''Eminönü Camileri'' ve ''Fatih Camileri'' adli iki kitap iç karartıcı tabloyu bütün çıplaklığıyla göz önüne seriyor.