Mevlanakapı Kapıkarakolu onarılıyor

Geçmişte tarihi sur içi İstanbul, Şimdilerde Fatih ilçesini çevreleyen surların her kapısında inzibat karakolu vardı, Gece kapılar kapanarak şehrin güvenliği sağlanırdı. Cumhuriyet döneminde bu kapı karakolları işlevini yitirmiş Pek çok tarihi karakol binaları bir bir yok edilmişti. On yıl evvel Silivrikapı karakolu kapanmış binası yıkılmıştı. Günümüzde ayakta kalan Cibalikapı ve Ayakapı karakolları binaları kaldı, Birde Mevlanakapı Karakolu harap halde duruyordu.

Mevlanakapı Kapıkarakolu onarılıyor
19 Mart 2021 - 16:38 - Güncelleme: 19 Mart 2021 - 16:53
Mevlanakapı Kapı Karakolu uzun yıllardır bazı gizli mahfiller tarafından, İş makineleri ile geceyarılarında sık sık müdahale edilerek yıkılmak istendi.
Aslında SMÖ olarak tescilli olması gerekirken, Fatih belediyesi 1/1000 ölçekli imar planlarında tescilli görülmüyordu. Son "Millet Bahçesi" projesinde söz konusu parselin yeşil alan olarak işaretlemesi duyarlılığımızı endişelerimizi arttırdı, Sık sık dilekçe+Haber yaparak olayı gündeme getirmeye çalıştık.

Mücadelemiz sonuç verdi Fatih belediyesinin cevap vermediği sorularımıza İBB sahip çıktı, Tarihi karakol restore edilerek “Turizm Danışma Ofisi” olarak restore edilmesi kararlaştırıldı.

Fatihin tarihi dokusunu korumak için azami gayret gösteren Sayın İnanç Kıran'ın son dilekçesine aşağıdaki cevap verilmiştir Hayırlı olsun

"...22.02.2021 tarihli ve 765974 sayılı Alo 176 başvurusu üzerine İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 01.03.2021 tarih ve 1170206 sayılı yazımızla görevlendirilmiş olup alınan 12.03.2021 tarih ve 1214842 sayılı cevabi yazıda; Söz konusu 1497 ada, 23 parsel sayılı, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' mülkiyetine ait taşınmaz, Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit Alanında ve 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Parklar ve Dinlenme Alanında kalmakta iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün 07.09.2020 tarih ve -5164-125132 sayılı yazısı ile parselin plan fonksiyonunun iptal edilerek 'Yönetim Merkezleri (İdari Tesis Alanı Karakol)’ lejantına alınması ve üzerine 'Korunması Gerekli, Tescilli Ahşap ve Kagir Sivil Mimarlık Örneği Yapılar' taraması işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli KAUİP Değişikliği teklifi, İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2020 tarih ve 4308 sayılı kararı ile düzeltmelerle uygun bulunmuştur. 

Parselde yer alan yapı, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2008 tarih ve 2136 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olup koruma grubu 2. grup olarak belirlenmiştir. 

İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2021 tarih ve 4298 sayılı kararı ile yapıya ait rölöve, analitik rölöve, I. ve II. dönem restitüsyon projesi uygun bulunmuştur. 

“Turizm Danışma Ofisi” fonksiyonunda hazırlanan restorasyon projesi de plan şemasına yönelik detaylı belge olmaması nedeniyle bölücü duvarların günümüz malzemesi ile yapılması şartıyla düzeltmelerle uygun bulunmuş, uygulamanın müellif mimar sorumluluğunda ve ilgili KUDEB denetiminde yapılmasına karar verilmiştir. 

08.03.2021 tarihinde Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede; söz konusu taşınmaz ve çevresinde gerekli temizliğin yapılarak güvenlik önlemlerinin alındığı, sağlam kalan ön ve arka cephe duvarında iskele kurulduğunun görüldüğü belirtilmiştir. 
Alo 176 başvurusunda bahsi geçen konunun takibinin İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden yapılabileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim."

İBB MİRAS KARAKOLU ONARIYOR
 

Bu haber 5127 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum