MİLLET BAHÇELERİNİN KAHRAMANLARINA CEZA

Yayınlanan son genelge ile Millet Bahçesinin kahramanları Peyzaj Mimarları, Mimar kadrosundan düşürüldü. Maaş ve sosyal haklarında çok ciddi oranda eksilme yaşayan Peyzaj Mimarı sözleşmeli memurlara, geçmişte de aldığı maaş ve hakların iadesi talep edildi.

MİLLET BAHÇELERİNİN KAHRAMANLARINA CEZA
12 Ocak 2021 - 22:27 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 - 22:30
Duruma itiraz eden bazı Peyzaj Mimarlarının sözleşmeleri tek taraflı fesih edildi. 

Oysa ki bu meslek sınıfı, kentimiz için en önemli ve eksikliğini çektiğimiz yeşil sistemin, kamusal alanların mimarı. 

Son zamanlarda Millet Bahçeleriyle de bu görevlerini hakkıyla ifa ettiler. 

İmal edilen yüzbinlerce metrekare yeşil alan ve kamusal mekanlar ile nefes alan kentleri görmezden gelen bir kesim, gizlice bu genelgeye imza atarak özel üniversitelerden mezun edip kadrolaştırdıkları mimar ve mühendis akrabalarının daha çok kazanmasının önünü açtı. 

İktidarın son seçimdeki en önemli kozu ve kentlerimizin geleceği olan bu meslek grubuna yapılan haksız düzenlemeye karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. 

Umarım kentlerimiz için en doğru karar verilir ve bu yanlıştan dönülür diyoruz.

Bu haber 5069 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • AZAT YALÇIN
  6 ay önce
  Peyzaj Mimarlığın bugün yaşadığı problemin esası, ülkemizde Mimarlık "kültürünün" fakirleşmesidir. Kültür, biyolojide varlık geliştiren ortam iken; bilim ve sanatta "nosyon" üreten bir havuzdur. Mesela mimarlıkta "koruma" bir kültür ürünüdür. Fakat bizde havuzun suyu az olduğundan, koruma kültüründe de zayıfız, geliştiremiyoruz. Sadece 200 yıllık mazisi olan bu pratiğin Dünya'nın gelişmiş kültürlerinde bir çok nosyonu bulunuyor. Peyzaj Mimarlığı açısından ise durum çok daha yeni. Belirmesi 100 yılı bile bulmuyor. Elbette eski medeniyetlerde bu kültürün ilkel evreni var. Ancak, korumada da ilkel evrenler vardı (Osmanlı'da eserlerin onarımı, ihyası) ve bu evrenlerde "bilinç" yoktu (bilinci var eden şey, belirli bir nosyon altında yöntem geliştirmiş olmasıdır). İşte sorunlar tam da bu noktada başlıyor. Ortada yöntem yok. Havuz hala bulanık. Peyzaj Mimarlığı, bulanık suda balık avlıyor. Eline gelen her yöntemi kendi ile ilişkilendiriyor. Hele bizim ülkemizde, suyu az olan havuz "balçık" o
 • DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMA
  6 ay önce

  Peyzaj Mimarları Artık Kamu'da Mimar Kadrolarına Atanamayacak!
  YAZAR: Peyzax Tarihinde Kas 6, 2017
  Yükseköğretim Kurulu, Devlet Personel Başkanlığının görüşü doğrultusunda 2012 yılında almış olduğu kararı iptal ederek, İç Mimar Programı ile Peyzaj Mimarlığı Programı mezunlarının Mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıklarından Mimar kadrolarına atanmalarının uygun olmadığını kararlaştırdı.

  İlgi:
  a) Devlet Personel Başkanlığı’nın 30.01.2017 tarihli ve 567 sayılı yazısı
  b) İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)’nün 25.09.2017 tarihli ve 19797 sayılı yazısı
  c) İçmimarlar Odası’nın 09.08.2017 tarihli ve 2017/166 sayılı yazısı
  ç) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 18.09.2017 tarih ve 10940 sayılı yazısı 25/01/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak, İçmimarların Teknik Hizmet Sınıfı kadrolarda istihdam edilebileceklerine ve kadro unvanlarında içmimar kadrosunun bulunduğu kurumlarda içmimar kadro unvanını, içmimar kadrosunun bulunmadığı kurumlarda ise ”Mimar” kadro unvanını kullanabileceklerine karar verilmiştir. Devlet Personel Başkanlığı’nın ülkemizde mimarlık mesleği kendi içerisinde mimarlık, içmimarlık ile şehir ve bölge plancılığı şeklinde farklı ihtisaslaşmaya gitmiş bulunmakta olduğunu, bu ayrımın mimarlar ile içmimarlar arasında eğitim, mezuniyet unvanı, kayıt olunan oda, üyelik şartları, görev tanımı, imza yetkisi ve fenni mesuliyet gibi bir çok alanda kendini gösterdiği belirtilerek 25.01.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının yeniden incelenmesini ve mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan ”Mimar” kadrosuna atanıp atanamayacağı konusundaki yazısı 18.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak İçmimar Programı ile Peyzaj Mimarlığı Programı mezunlarının Mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıklarına, Mimar kadrosuna atanmalarının uygun olmadığına ve 25.01.2012 tarh ve 2012.3.454 sayılı Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. 
  Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

  e-imzalıdır
  Süleyman Necati AKÇEŞME
  Başkan a. Genel Sekreter

Günün Başlıkları