Bugun...


Sizin Sivil Toplum Kuruluşunuzu Tanımayız
İstanbulda sayıları yüzlerce olan Trabzon Köy, İlçe, İl dernekleri kendine münhasır yönetimleri arzu edilen şekilde neden Birliktelik ve paylaşım yapamaz? Söz Konusu bir ilin halkına hizmet etmek ise, Güç birliğinin kime zararı var? ve Ülkemizdeki STK anlayışının bir şirket mantığında gerçekleşmesi kapitalist rekabeti oluştuyor, Maddi gücü olan, Fikri gücü olanı ezip geçiyor İşte toplumdaki cinnet halinin tezahürünün sebebi burada gizli.

facebook-paylas
Tarih: 08-11-2017 07:25
Sizin Sivil Toplum Kuruluşunuzu Tanımayız
+ -

Kurulduğu günden beri Trabzon sivil toplum kuruluşları arasıda birlik beraberlik halâ kurulamadı.

Sayın Tekin Küçükali'nin başkanlığında kurulan Trabzon dernekleri birliği, Sonradan kanuni zorunluluk nedeniyle Bizimde katıldığımız bir genelkurulda, Trabzon Dernekler Federasyonu adını aldı, Sayın Tahsin usta ve sonrasında Sayın Nurettin Turan başkanlığında getirildi.

Bu genel kurulda hukuki yanlışlar yapıldığı için  Sayın Tahsin Usta ve ekibi, Söz konusu genel kurulu tanımayarak Yenilenmesini istedi, Bu İstek TDF yönetimince kabul görmedi, Uzun mücadele sonrasında bu ekip alternatif yeni bir Trabzon federasyonu kurarak faaliyetlerine devam etti. 

TDF'nin itirazı sonucu TF ismi mahkemelik oldu, Davaları TF tarafı kazandı, Yanlış anlaşılmaları önlemek için TF'nin başına İstanbul ibaresi koymak zorunda kaldı...!


TDF'nin kuruluş serüveninde hep başkan vekili olarak görev alan Sayın Hüseyin Ayaz Geçen yıl ailevi mazeretleri nedeniyle görevinden istifa etmişti, Sıkıntılı dönemi geride bırakan Hüseyin Ayaz görevine dönmek istediğinde TDF yönetimi ve Başkan Sayın Mustafa Demir tarafından eski görevi verilmedi.


Bunun üzerine Hüseyin Ayaz yeni bir oluşumla Trabzon Dernekleri Konfederasyonu kurulduğunu açıkladı. 
Henüz  bu Konfederasyonun hangi federasyonlarla birlik olup Konfederasyon olduğunu açıklamadı, Bu Konfederasyon yönetiminin kimlerden oluştuğunu açıklamadı. Sözkonusu açıklamayı 15 Aralık 2017 tarihindeki kahvaltılı toplantıda Yada Aralık 2017 tarihindeki toplantıda öğreneceğiz.

Bu arada TDF Başkanı Mustafa Demir'in sözkonusu konfederasyon yetkisinin TDF'de olduğunu beyan ederek TDK'nın isminin yasal olmadığını ilan etti, Bu konuda belge olarak Bir Konfederasyon oluşumu belgeleri beyan etmek yerine, Geçmişte Bizzat Hüseyin Ayaz tarafından "Federasyon adına" patent kurumundan alınmış (marka tescil belgesi) göstermenisini manidar buluyoruz.


TDF'nin kuruluşundan itibaren bünyesinde basın danışmanı, fahri olarak, bilâ ücret hizmet verdim. Sonuçta bu STK'ların siyasi partilerin arka bahçesi olarak kullanılmasına tepki koyarak ilişkimi kestim.  

Malesef ülkemizdeki STK anlayışı doğru değil, Bu kuruluşlar Sivil olmak, Her düşünceye fikre açık olmak, eşit davranmak zorunda olduğu halde, Siyasi partilerimizde olduğu gibi Başkan sultası, Siyasi ikbal beklentisi ile yönetilmeleri kendilerine soğuk bakmamın nedenidir.

Şimdi söz konusu Trabzon halkını ilgilendiren bir alanda Şirketleşme mantığı ile (Marka Tescil belgesiyle) STK hakları kazanıldığı iddiası hukuki bir mesele, Bunun cevabını hukukçulara bırakıyorum.
Bizde biraz mürekkep yalamış haberci olarak marka tescil belgesi ile bir şehir halkının STK haklarının gasp edilmesi AB Müktesebatına ve insani sosyal hayatımıza uygun olmadığına inanıyorum.

Bu nedenle kendilerini vazgeçilmez sanarak bütün teklifleri, eleştirileri ciddiye almayan sözde STK yönetimleri, Birkaç kişi ile birkaç toplantı yaparak, Her ne kadar Dernekler masasından resmi! yetki alınmış olsa bile, Bu oluşumlar Trabzon halkının sivil sesleri olmadığı müddetçe, halkımızın kamusal ve Sosyal sorunlarını dert edinmedikleri sürece, Sadece Rant çalışması olduğunu hep iddia ettiğim çeşitli isimler altında Yöresel ürünler ve Horon kemençe festivalleri ile STK faaliyeti yaptığını iddia edenlere itibar etmiyorum.


STK'nın sosyal ve hukuki tanımı açıktır. STK'lar öncelikle Kamu temsilcilerinin faaliyetlerini dışarıdan denetleyen kuruluşlardır. Vatandaşların Birlik beraberlik Dayanışması, Bölgesel ve kişisel sorunların çözümünde gereken birlikteliğin altyapısını sağlamakla görevlilerdir.


15 yıldır bizim STK'larımızda bu hassasiyeti göremedik, Münferit bazı uygulamalar kendilerini meşrulaştıramaz.Kendileri arasında birlik bereberlik sergiliyemeyenler Trabzonun birliği için ne yapabilir ki?


TDF Başkanı Sayın Mustafa Demir, TSE'den alınmış bir marka tescil belgesi ile Trabzonluya hizmet etmek iddiası ile ortaya çıkmış yeni bir oluşumu gayri yasal ilan etmesinin şaşkınlığını yaşıyoruz .
İŞTE O BELGE

TDK BASIN AÇIKLAMASINDAN KISA NOTLAR

TSTKA - Trabzon Sivil Toplum Kuruluşları Akademisi ile birlikte, 
Trabzon Dernekleri Konfederasyonumuzun 2018 Yılı Planlı Çalışmalarından Bazıları;

1 - ) TSTKA - Koordinasyon ve Planlama 1. toplantısı: 15 Aralık 2017 Pazar günü İstanbul, Topkapı, Vatan Cad. AKGÜN OTEL’de 10.00-12:30 saatleri arasında, Sayın Tekin Küçükali'nin Divan Başkanlığında, Dernek ve Federasyon  Başkanlarını ağırlayacağımız kahvaltılı istişare toplantısı.

2 - ) TSTKA - Koordinasyon ve Planlama 2. Toplantısı: Aralık 2017' de Trabzon'da; Trabzon ve çevre illerinde kurulu olan Sivil Toplum Kuruluşları ile Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar, İlçe Belediye Başkanları ve Basın Kuruluşları'nın katılımıyla yapılacaktı

BU KONUDA YAPTIĞIMIZ DUYURU HABERİ İÇİN TIKLAYINZI
------------
Aşağıda federasyon ve Konfederasyon kurma yetkisinin nasıl olacağını resmi belgeleri ile beyan ettik.

Konfederasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler
Madde 10 - Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050331-5.htm

https://www.dernekler.gov.tr/tr/dernekislemleri/ust-kurulus-kurma.aspx

ÖNEMLİ BİR DİP MESAJ:Trabzon sivil toplum kuruluşları camiası içinde önemli bir yere sahip olan, Eski başkanlardan Sayın Tahsin usta ve Sayın Dr. Haydar Dulkadiroğlu, Bizim eksik bir bilgimiz konusunda uyarı yayınlamıştır. 

Haydar Dulkadiroğlu  Haber doğru olduğu kadar güçlü, haberci de güçlü olduğu kadar doğrudur. Zira bu haberde de doğrunun yanında pek çok doğru bilinen yanlışlar var. Özellikle de Trabzon Federasyonu'nun ismini İstanbul Trabzon Federasyonu olarak değiştirmesi TDF'nin baskısı veya talebi ile değil tamamen Fererasyon genel kurulunun kendi inisiyatifidir.
TDF, bu ve benzeri konularda açmış olduğu bütün davaları kaybetmiştir. Mahkemelerde taraf olduğum için ilgili mahkemelerin tutanakları bende mevcuttur.
Ancak kaderin garip tecellisidir ki, o gün mahkemelerde "Trabzon Günleri" "Trabzon Federasyonu" ismini kullanamazsınız diye açılan davalarda bana karşı taraf olan kişiler bu gün birbirlerine karşı "Trabzon Dernekleri Konfederasyonu" ismini paylaşamıyorlar. Trabzon ne bir kişinin ne bir zümrenindir. Trabzon şehre aidiyet duyan herkesindir.
Trabzon Dernekleri Konfederasyonu'nun kurulması geç kalınmış bir realite olmanın yaninda mevcut federasyonlarin yapması gereken faaliyetlere hedeflenmiş olması da yanlıştır. STK'larda önemli hizmetleri olduğuna inandığım bu arkadaşların daha kucaklayici ve vizyoner isimlerle daha büyük hedefler koyması gerektiğine inanıyorum. 
Bu hususu kapatırken gazeteci veya haberci olarak bu faaliyetleri takip eden arkadaşlara da tavsiyem; basın olarak dördüncü güç olduğunuzun bilinci ve sorumluluğuyla hareket edin.
 
 
EK: Elbetteki buradaki bilgi eksikliği bizden değil ilgili kuruluşlardan kaynaklanmıştır. şahsen bize veya muadil haber sitelerimize bu konuda bilgi belge verilmedi, mahkeme safhası hakkında bilgilendirilmedik. Bildiğimiz TDF itiraz etti, Sonuçta TF Başına İstanbul geldi.
 
---
TC Hayrullah Ertem 
Bu fotoğraf samimi değildir. Trabzon ismi bir siyasi partiye peşkeş çekildi, diğeri de, batan gemiden bir şeyler kapma peşinde...
Trabzon'luların birlik olması için mücadele edenlerden birisi de benim. TDF'de seçim almak için nasıl hile yapıldığını çoğ
umuz biliyor. Ona rağmen bozgunculuk çıkmasın dedik, 6 ay sonunda yeniden yapılanma sözüyle sustuk. O 6 ay hiç gelmedi gelmeyecek. Bu işleri şevkle ve hizmet aşkıyla yapan insanlar sık sık değişmeli ki STK'nın işlevi ortaya çıksın, bir yerden siyasi güç ve imkan sağlayanların çiftliği olmuşlar malesef....
 
Yönet
----------------
Tahsin Usta Abdullah Bey, sizin gazeteciliğinize, objektifliğinize inananlardanım. Ancak bazı eksik bilgiler olunca da yanlış algılar da oluşuyor. Yaptığınız haber deki bazı şeyleri düzeltmek isterim. Öncelikle Trabzon Dernekler Federasyonunun kurucu başkanı Nurettin bey değil benim. Bahsettiğiniz genel kurul ise usulüne uygun olmadan 11 üye derneğin delegelerinin kabul edilmediği, bazı üye olmayanların haziruna yazıldığı, derneği olmayanların yönetimlere alındığı, Trabzon'un birliğine en büyük darbeyi vuran hileli bir genel kuruldu. itirazımız bunaydı. Yoksa istediğimizi bulamadığımız değil; istemediklerimizin yapıldığı bir toplantıydı. Hayrullah beyin de yazdığı gibi o gün başkanın 6 ay sonra düzelterek yeni düzgün bir genel kurul yapacağına olan sözü üzerine vazgeçmiştik.Kaynak: Fatihhaber

Editör: Abdullah GözaydınYORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI