Süleymaniye Camii Silueti kapatma kargaşası

Süleymaniye camii ön görünümünü kapatan İlim yayma vakfı yurt binası üzerinden İBB ve Fatih belediyesi karşı iddialar ile birbirlerini suçluyor. Söz konusu yapılanmanın 2006 yılında ilan edilen UNESCO tarafından Dünya mirası ilan edilen Süleymaniye yenileme projesi alanında olduğu dikkatlerden kaçırılıyor.

Süleymaniye Camii Silueti kapatma kargaşası
16 Şubat 2022 - 18:44

Süleymaniye camii öngörünümünü kapatan İlimyayma vakfı yurt binası üzerinden İBB ve Fatih belediyesi meydan savaşı veriyor.
İki taraf ta orta sahada değil kale arkası bir mücadele veriyorlar.
Fatih 1/1000 ölçekli nazım imar planı 494 ada 1 parsel ve çevresindeki ada/parseller 24/05/2006 tarih ve 2006/10501 sayılı kararı ile yenileme alanı ilan edilmiştir.

Sözkonusu yenileme projesi için acela kamulaştırma kararı çıkarılmadı (Çünkü burada rantsal bir proje) düşündüler. 
Süleymaniye çevresindeki 8 mahalle, Kimisi birkaç dönüm 800 civarı parsel üzerinde projelendirilen proje "Diar Süleymaniye" adı altı kurulan, Beş yöneticisi Katarlı olan bir ABD şirketine devredildi.

Proje yıllar sonra 508 adada başlatıldı, Lakin SİT hukuku koruma ilkeleri dikkate alınmadı, Süleymaniye medresesine cepheli parselde Ahşap konaklar yerine betonarme villalar inşa edildi, Sadece 508 Ada 3 parsel ahşap yapıldı, Fakat koruma kurullarının dayattığı orjinal ahşap malzeme kullanılmadı, Budaklı çam tahta, Konraplak-MDF levhalarla binaya ahşap görünüm verdiler. Bu şekilde yenileme hakkını proje alanında kimseye vermediler.

Proje alanında kendi parselini kendisi yenilemek isteyene Ak parti dönemi izin vermediler, Öne sürülen zorluklarla mülk sahiplerinin eli kolu bağlandı. 
2019 yerel seçimlerinde projenin sahibi İBB KİPTAŞ CHP'ye geçinde Süleymaniye projesi durdu. 
Başkan E. İmamoğlu geçen gün yaptığı bir konuşmada Süleymaniye ve çevresi yenileme projesi hakkında beyazıt meydanında kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı yapacağını açıkladı. 

16 yıldır sürümcemede bırakılan söz konusu yenileme projesi UNESCO SİT hukukuna aykırı, Dünya Mirası alanında "Ahşap Osmanlı dönemi konakları inşa edilmesi gerekirken maalesef betonarme Modern villalar inşa edilmeye başlandı.

Şimdi İlim yayma vakfı Fetva han parselinde gerçekleştirilen yeni yapılanma Süleymaniye yenileme projesine uygun değil, Buralar 1960 yıllarına kadar ahşap konaklardan oluşuyordu, UNESCO o ahşap binaların yenilenmesi için karar aldı Bizimkiler betonarme devasa Öğrenci yurdu inşa ediyor, maalesef.BASINDA SÜLEYMANİYE FETVA HAN HABERLERİ

Süleymaniye Camii Haliç cephesinde inşa edilen bu bina ‘silüeti bozuyor’ iddiasıyla tartışma konusu oldu. Birçok kişi sosyal medya üzerinden Süleymani’ye hasssasiyetiyle çalışma hakkında çeşitli mesajlar paylaştı. Fatih Belediyesi ve inşaatın sahibi İlim Yayma Vakfı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İlim Yayma Vakfı yöneticileri, bahse konu inşaatın kendilerine bağışlanan Fetva Han’ın yerine yapıldığını belirtti. Yöneticiler şunları aktardı: “Fetva Han ismi ile 50 yıldan fazla süredir han olarak işletilen yer, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartıyla İlim Yayma Vakfı’na bağışlandı.

Bağışlanan binada deprem risk analizi yaptırıldı. Binanın depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıkınca yıkılarak yeniden projelendirildi. Yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylandı.” Binanın eski ve yeni görsellerini paylaşan vakıf yöneticileri, “Daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılıyor” iddiasında bulundu.

Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan da inşaat bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Eski binanın eksi bodrum ve zeminle birlikte 7 kat olduğu, yeni binanın ise 6 kat olarak ruhsatlandırıldığını aktarıldı. 2021 yılında ruhsatı verilen yeni binanın 1991’de yapılan eski binadan 1,50 metre daha düşük kotta olduğunu iddia ediyor, l"akin eldeki eski fotolar bunu doğrulamıyor." Fatih belediyesinin projesi  Koruma Kurulunca onaylandığını beyan etti.

UNESCO TARAFINDAN KİRAZLI MESCİT SOKAĞI ORTASINDA  ZEMİNE KOYULAN DÜNYA MİRAS ALANI LEVHASI


YORUMLAR

  • 0 Yorum