Dünya Hayatı gerçekte ne kadar yaşıyoruz?

Varsayılan Samanyolu galaksisi böyle birşey, Biz içinde olduğumuz için gerçeğin nasıl olduğunu göremiyoruz. Genişliği yüzbin Işık yılı, kalınlığı 20 bin ışık yılı olan Samanyolu galaksisi içinde küçük bir yıldız olan Güneş Sistemimiz Galaksi içindeki yeri merkezden 30 bin ışık yılı , galaksi sınırına 20 bin ışık yılı mesafededir.

Dünya Hayatı gerçekte ne kadar yaşıyoruz?
17 Ekim 2022 - 21:26 - Güncelleme: 29 Ekim 2022 - 00:43

ZAMAN VE MEKÂN
Uzayın sınırlarını bilmemiz şimdilik mümkün değil, Dünyamıza ulaşan gök cisimlerinin ışık hızından öğrendiğimize göre Bazıları 500 milyon ışık yılı uzaktan geldiklerini biliyoruz.

Mesela Galaksimize en yakın galaksi Andromeda 2 milyon ışık yılı uzağımızdadır. 
Yani bu gün teleskobumuzun odağına düşen Andromeda ışığı 19 trilyon km. uzağımızdadır.

Uzayı tanıdığımızda değil Dünyamız, galaksimiz dahi nokta ölçüsünde kalmaktadır.
Bu devasa alemde Belirleyebileceğimiz bir yukarısı Aşağısı yoktur.
42 Bin Km. ekvator genişliği olan Dünyamız saatte 1750 Km. hız ile 24 saatte bir döngüye sahiptir, 
Güneşin etrafındaki bir turumuz 365 gün 6 saat sürmektedir. buda 15.355.200 km. demektir.
Güneşimizin Dünyadan uzaklığı 150 milyon Km.dir.
Bu mesafe Işık hızı ile sadece 8.2 dakika sürmektedir, Ve Dünyamıza en yakın yıldız Proxima Centauri Güneş'ten 4.24 ışık yılı uzaklıktadır. 

Bu rakamları düşündüğümüzde adeta düşünemez oluyoruz.
Yaşadığımız bir Güneş yılı 51 ışık dakikası olduğuna göre  71 yaşındaki ben 60 saattir yaşıyorum Buda ışık hızı ile 5 dakika etmektedir. 

Şimdi Biz bu hesabı Güneşimizin hızına göre yaptık, Bazı galaksiler var ki Güneşimizden, galaksimizden binlerce kat hızlı yol aldıkları gözleniyor.
Bu gerçeklerden yola çıkarsak Bu alemde ne kadar kaldık sorusuna doğru bir cevap veremiyoruz.

Aslında gördüğümüz bu alemde bir günü güneş sistemi ile ölçemeyiz, Sınırlarını bilmediğimiz kainatın bir döngüsünü bir yıl kabul etmek zorundayız.  bunu bilemediğimiz için Zaman hesaplamasını Dünya ve Güneşimiz üzerinden yapıyoruz.

Günümüz ilmi, Teknolojisi ile cevap veremediğimiz mekan ve zaman kavramları bilinmez hale geliyor.
Fakat bu alemi ve içindeki varlıkları yaratan Allah cc. Kuran-ı kerimde bu konuda bize ışık tutuyor.
Gelelim konumuzun mihenk taşına: Allah cc. Me'aric Süresi 4. ayetinde Buyuruyor; Melekler ve ruh(lar), miktarı elli bin sene olan bir günde O’na yükselir.

Evet, , melekler tarafından Berzah aleminden getirilen  bir ruh, Ana rahminde 120 günlük iken bedenimize konulur.
Ruh, öldüğümüzde Azrail meleği tarafından alınır bedenimizden ayrılır, Gene berzah alemine yükselir, Kıyamete kadar bekler.

Berzah aleminden getirilen "Ruh" melek Azrail As. tarafından alındığında ölüm meydana gelir.  İnsan ve Cinler Öldüklerinde Dünya yüzeyinden Allah'ın cc. İnsan ve Cinler için yarattığı berzah alemine  ulaşması "Allah cc. ölçüsü ile bir gün sürüyormuş.
Dünya hayatı için bu bir gün Dünyadaki Ellibin yıl demektir. 

Bu hesap gerçek hesaptır. Allah'ın bir gün diye açıkladığı zaman birimi Bizim için 50 bin yıl olduğuna göre Biz faniler Dünyada en fazla 2-3 saniye kadar kalıyoruz demektir. 

Allah cc. Me'aric Süresi 4. ayetinde Buyuruyor; Melekler ve Ruh(lar), miktarı elli bin sene olan bir günde O’na yükselir.

Bu Beyanda Ellibin yıl bir gün ediyorsa 
Işık hızı:300.000 Km, Saniye.
Kainat hızı: 1.576.800.000.000 (Trilyon Km,Saniye.)
1.576.800.000.000 ÷ 300.000 = Kainat hızı ışık hızından 5.256.000 Misli daha hızlı
Melek ve Ruhların Berzah alemine çıkış hızı, Işık hızından 5.256.000 misli daha hızlı olduğunu öğrenmiş olduk.DÜNYADA NE KADAR KALDIĞIMIZI BEYAN EDEN AYETLER

Me'aric Süresi
4 Melekler ve ruh(lar), miktarı elli bin sene olan bir günde O’na yükselir.
5. Sen güzelce sabret!
6. Doğrusu onlar, o (hesabı) uzak (ihtimal) görüyorlar.
7. Biz ise onu yakın görmekteyiz
8. O gün gök, erimiş maden gibi olur.
9. Dağlar, (yayılmış) yün gibi bir hâl alır.
10. Hiçbir dost da dostu(nu) soramaz.
11-14. Birbirlerine gösterileceklerdir. (1) O suçlu kişi, o günün azabından (kurtulmak için) oğlunu (çocuğunu), hanımını (eşini), kardeşini, kendisini koruyup barındıran yakınlarını ve yeryüzünde kim varsa hepsini kendisini (azaptan) kurtarması için fidye vermek isteyecektir (2)
(1)Bu ayetler ‘Abese 80:34-37 ile birlikte okunmalıdır.
(2)Benzer mesajlar: Bakara 2:48, 123; Âl-i İmrân 3:91; Mâide 5:36; En‘âm 6:70; Yûnus 10:54; Ra‘d 13:18; Zümer 39:47; Hadîd 57:15.

Ayrıca Müminun suresinde Allah Mahşer günü kullarına sorar:
﴾112﴿ Allah, “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?” diye sorar.
﴾113﴿ “Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık; işte, saymakla görevli olanlara sor” derler.
﴾114﴿ Allah buyurur: “Pek kısa bir süre kaldınız; keşke bunu (dünyada iken) bilmiş olsaydınız!”


Hadid: ﴾20﴿ Bilin ki dünya hayatı, bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlâtta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır, ardından da çerçöp haline gelmiştir. Âhirette ise ya çetin bir azap yahut Allah’ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir.

En'am: ﴾70﴿ Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felâket yaşamaması için Kur’an ile nasihat et. O kimse için, Allah’tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi! O, bütün varını fidye olarak verse, yine de ondan kabul edilmez. Onlar, yapıp ettikleri yüzünden felâkete sürüklenmiş kimselerdir. İnkâr ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır.

Enbiya: ﴾16﴿ Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Enbiya:﴾17﴿ Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik, bunu asla yapmayız.
KONU İLE BENZER HABERLERİMİZ....... haber:1   haber :2Bu haber 395 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum