Ermeni cemaatin ilkokulu Otel Olacak

Balat Surp Hreştegabet Ermeni Kilisesi Ve Mektebi Vakfına ait ilkokul binası Otel yapılmak amacıyla kiraya verilmiş, Kiracı restorasyona başladı. Uzun yıllardır kullanılmayan, Daha sonraları sabun imalat fabrikasına dönüştürülen, daha sonra kimyasal meddeler deposu olarak kullanılan Khorenyan mektebi harabe haline gelmişti, Geçen dönem Fatih belediye binanın rölöve resüsitasyon projelerinin yapılmasını üstlenmişti.

Ermeni cemaatin ilkokulu Otel Olacak
30 Ocak 2021 - 07:43 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 - 22:56
Surp Hıreşdagabed Ermeni Kilisesi’nin yanındaki taş binada 1821’de açılan ilkokul, çeyrek yüzyıldır virane halde kaderine terkedilmiştir. Duvarlarında çatlaklar oluşan, içerisi çöplüğe dönen bina, evsizlerin mekanı haline gelmiş durumda.

Binayı kiralayan firma Tarihi yapının restorasyonu için hazrlanan projeye onay çıkması durumunda bina otele dönüştürülecek.

Balat Surp Hıreşdagabet Ermeni Kilisesi Khorenyan Mektebi ve Mezarlığı Vakfı İkinci Başkanı Aram Kuran, “ Özel bir işletmeye tarihi binayı 18 yıllığına kiraladık. Restore ederek, otel yapmak istiyorlar.

Birinci derece tarihi eser statüsünde olan bina için gelecek izin bekleniyor. Ama başvurunun üzerinden dört yıl geçti. Temennimiz restorasyon izinlerinin bir an önce çıkarak, hem Türk ekonomisine hem de vakfımıza gelir sağlaması” dedi.

İstanbul’un fethinden sonra bazı rum kiliseleri camiye dönüştürülüyorken bazı kiliseler de Ermeniler’e devredildi. Bunlardan olan Balat’taki Surp Hıreşdagabed kilisesi de 1628’de Ermeniler’e devredilmiştir. Devir tarihi konusunda iki veri bulunmaktadır. Kudüs’deki Patrik Krikor Baronder’in notlarına göre, kilise 1631’de devredilmiştir, oysa Yeremya Çelebiye göre bu tarih 1636dır. Kilise devirden sonra Rahip Arisdages ve Divrikli Asdvadzadur Bolbolci gözetiminde onarıma tabi tutuldu.

1692’de vuku bulan yangından sonra Fermanla yeniden inşa edilerek ziyaretgah olarak kullanılan Kilise, 1729 Balat yangınında küle döndü. Daha sonra ise mimar Melidon Ağa tarafından ahşap olarak inşa edilip 1730’da Patrik Hovhannes Golod’un eliyle kutsanarak ibadete açıldı. Balat’ta birbirini takip eden yangınlardan sonra kilise ahşap yapıda yeniden inşa edildi.1827’de tekrar yangına kurban giden Kilise binası, Sultan II. Mahmut’un fermanıyla beşinci kez, gelecekteki muhtemel yangınlardan korumak için bu sefer kargir olarak inşa edildi. Açılışı ise 1835 yılında Patrik Sdepanos III. tarafından gerçekleştirildi.

1900’da küle dönen Karagümrük S. Hovhan Vosgeperan kilisesinin “Çarkhapan Surp Asdvadzamayr” resmi Patrik Mağakya’nın emriyle Balat kilisesine nakledilerek Ana Sunağın sağında bulunan sunağa yerleştirilmiştir. Geçmişte Karagümrük’teki “Küçük Armaş” ismiyle bilinen kilisede olduğu gibi, bugün de imanlılar Haç’ın Yüceltilmesi Yortusu’ndan önceki cumartesi günü kiliseye giderek dua ederler.

2006 yılında Kilise’nin ayazmasında gerçekleştirilen bir onarım esnasında ortaya çıkan Surp Ardemios ve Surp Pepron isimli azizlerin relikleri de ziyaret edilmektedir.

Kilise 2005 yılında bir onarım geçirerek Patrik Mesrop II. Hazretleri’nin eliyle kutsanmış ve ibadete açılmıştır. Kilise’nin son onarımı 2012 yılında gerçekleştirilerek Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından kutsanarak ibadete açılmıştır.

Balat Surp Hiresdagabet Ermeni Kilisesi
Surp Hreşdagabet Gregoryen Ermeni Kilisesi, Balat Kamış Sokak’tadır. 
Daha önce Rum cemaatine ait olan Aya Strati kilisesi (Cemaatsizlikten) atıl kalmış, Edirnekapı’daki Surp Nigoğayos (Kefeli) kilisesinin camiye çevrilmesine karşılık, 1627 yılında Ermenilere verilmiştir. 
Kilise Ermeni cemaate verildikten sonra, 1628 yılında Divriğili Asdvadzadur Bolbolcıyan tarafından onarılmıştır. 
1692 ve 1729 büyük Balat yangınında tamamen yanmıştır. 
1731 yılında ahşaptan yapılan kilisenin yerine, şimdiki bina 1833 yılında yapılarak baş melekler Mikail ve Cebrail’e adanmıştır. 
Yandaki galeriye açılan üzerinde Aziz George’un ejderhayı öldürüşü ve Latince yazılar görülen demir kapı ilginçtir. 
Tarihçi İnciciyan, Topkapı Sarayı içinde 1739 yılında bulunan demir kapının, Sultan I. Mahmut tarafından 1742 yılında Babik Usta’ya verildiğini ve Babik Usta’nın kapıyı kiliseye taktığını anlatır.

Her yıl Eylül ayının 2. Cumartesi büyük ayinde;
Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi,  kapılarını hangi dinden, milletten ve ırktan olursa olsun tüm çaresizlere sonuna kadar açıyor.. 
Türkiye içinden ve dışından binlerce insan dermansız hastalıklarına şifa bulmak için, büyük bir umut ve inançla bu kapıdan içeri giriyorlar. 
Akşama doğru ziyaretçilerin sayısı gittikçe artiyor  ve Balat sokakları türlü çeşit model arabayla dolup taşıyor.
Araçlarından inip kiliseye girdiklerinde ne sınıf kalıyor, ne Hıristiyan  ne Müslüman; herkes bu kutsal mekanın içinde eşitleniyor.  
Tüm ziyaretçiler, Surp Hreşdagabet´in çatısı altında kendilerinin ya da bir yakınlarının sakatlıklarının düzelmesi, amansız hastalıklarının iyileşmesi umuduyla geliyorlar.
İddialara göre; dilsizler bu kilisede dillenmiş, körler ışığa kavuşmuş, felçliler yürümüş.. 
Dilsiz girenler bülbül gibi şakıyarak, koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyeyle gelenler koşup zıplayarak çıkmışlar. 
Ya görmüşler ya da duymuşlar ; inanç o ki, bu mukaddes mekanda, üç görkemli mucize kaynağının ruhu geziniyor. 
Birincisi, hastaları iyileştiren, körlerin gözündeki perdeyi kaldıran Hazreti İsa´nın mucizesi; ikincisi topladığı madağları (hediyeleri) yoksullara dağıtan Surp Hreşdagabet´in merhameti ve Çarkhapan´ın sihirli gücü.
Bu haber 3548 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum