Fener Balatlılar Davayı kaybetti

Fatih belediyesi Fener Balat Ayvansarayda GAP inşaat ile birlikte gerçekleştirmek istediği Yenileme -Dönüşüm projesi mahkeme tarafından iptal edilmişti, Belediye karara itiraz ederek kararı bozdurmuştu, Dernek Danıştaya giderek hakkını aramak istemişti, Maalesef Danıştay halkın aleyhine Belediyenin lehine karar vererek proje hakkında evvelce verilen olumsuz kararları görmezden geldi. SON KARARI HABERİMİZDEKİ FOTO ALBÜMDEN OKUYABİLİRSİNİZ...

Fener Balatlılar Davayı kaybetti
04 Ağustos 2017 - 01:34 - Güncelleme: 05 Ağustos 2017 - 02:38
Fener Balat Ayvansaray Yenleme Dönüşüm projesi hakkında verilen son mahkeme karını okumak için tıklayınız
Tarihi sosyal dokusunu kısmen korumayı başarmış Fener Balat Ayvansaray semtleri için hayata geçirilmek istenen Dönüşüm ! projesine Mülk sahipleri derneği tarafından itiraz edilmiş, Davaya TMMOB avukatı Av. Can Atalay katılmış, Davayı kazanmış, Projeyi iptal ettirmiştik.

Fatih belediyesi ve Partneri GAP inşaat kararı üst mahkemeye götürmüştü, Şimdi öğrendikki Fener Balat Ayvansaray halkı davayı kaybetti..

---Şimdi ne olacak?

En kısa zamanda projenin başlatılacağını sanıyoruz, 

---2019 yerel seçimleri beklenir mi?

Doğal olan beklemektir, Fakat iktidarın bu konuda çok acelesi var, 2007 yılından beri bekliyor, Fatih seçmeni ise mülk sahipleri azınlıkta kaldığı için seçimi beklemiyeceklerini sanıyorum, Her halükarda proje hayata geçirilecek.

---Dernekler davaya tekrar itiraz edecek mi?

Öncelikle artık dönüşüm projelerine toplu itiraz edilemiyor ve mevcut iki derneğimizin de itiraz edecek heyecanı, maddi gücü yok, Son yenilenen 1/1000 ölçekli nazım imar planında Yeşil alanlar oldukça arttırılmış olmasına rağmen pek kimse itiraz etmemişti.

---Mülk sahipleri bireysel dava açıp kendilerini koruyamaz mı?

hayır koruyamaz, Çünkü projenin en büyük hilesi 69 ada üzerinde olması, Halbuki hazırlanan avan projede 19 ada var, diğer 40 ada sahil kesimi park, 5066-6306 sayılı Yenileme dönüşüm kanunlarında ilan edilen proje alanında %66 hak sahibi projeye katılırsa, Diğer %33 ya projeye katılır Yada belirlenen kamulaştırma bedelini alarak proje alanından çıkmak zorunda kalır diyor.

Bunun bariz örneği Esenler Atışalanı Havaalanı mahallesinde gerçekleşen dönüşümü örnek gösterebiliriz. Bu proje alanı küçük bir yer, İBB'ye geçen Hemen komşu eski Askeri alan projeye dahil edildi, Mevcut binaların bulunduğu alan azınlığa düştü, 6306 sayılı dönüşüm kanunu gereği proje alanındaki mülk sahipleri projeye katılmak zorunda kaldı.

Fener Balat Ayvansaray projesinde sahil proje dahil edilerek mevcut mülk sahipleri azınlığa düşürülmüş oldu.

---Proje alanında 2. derece tescilli sivil mimarlık örneği var, Ayrıca bunlar Unesco kararı ile hibe onarıldı, Bu binalar kamuşatırılıp yıkılabilir mi?

Evet yıkılabilir, Fener Balat projesinde Unesco tarafından onarılan evlerin on yıl süreyle satışı yasaklamıştı, Proje 2007 yılında ihale edildiği için bu süre bitti, Ayrıca yakın zaman evvel Fatih belediyesinin aldığı bir karar İBB'de onaylandığında 2. derece SMÖ binalar adabazlı projelere dahil edilebilecek. (tarlabaşında uygulandığı gibi)

---Evimizin değerini verecekler mi? Bize proje içinden yer verilecek mi?

2012 yılında Başkan Mustafa Demir ve Gap inşaat temsilcisi ile tasadüfen dernekte yapılan bir tanıtım konuşmasında konu gündeme geldi, GAP temsilcisi 

--Bizim burada yaptığımız evlerin değeri bir milyon TL., Siz eski mülk sahibi olduğunuz için 600 Bin sayarız, mevcut evinizi 100 Bin TL. kabul ederiz, bize 500 Bin TL. Borçlanırsınız demişlerdi.

Bu şartlarda mülkünü korumak, proje içinde mülk sahibi olmak mümkün görünmüyor. Sulukule malikleri kadar zarar uğramayız ama hak edilen değeri almak mümkün değil.

---Sulukulede kiracılara taşolukta daire vermişlerdi Buradaki uygulamada aynısını yapacaklar mı?

Hayır kiracılara hiçbir hak verilmeyeceğini birçok kez proje uygulayıcılarından ve Başkanın sözünden duyduk, Bu projede kiracı hiç söz konusu değil. Belediye Taşınma desteği verir hepsi o kadar.
İDARE MAHKEMESİNİN KARARINI BU ŞEKİLDE VERMİŞTİK

Fatih belediye başkanlığı Fener Balat Ayvansaray projesini yapmak için iddialı şekilde hazırlıklarını tamamladı.

Aşağıda, Daha önce iki defa iptal edilen Dönüşüm ve Acele kamulaştırma kararların itiraz eden Fatih belediyesi Bu sefer amacına ulaştı.

5. İdare mahkemesinin projeyi iptal ettiği kararı Danıştaya götüren Başkan Mustafa Demir Amacına ulaştı.

02.04.2015 tarihinde Danıştay 14. dairesi Esas no:2013/5751, Karar no: 2015/2602 ile iptal kararının reddine, Dosyanın mahkemesine iadesine karar vermişti. (Haber için tıklayınız) 

 

 

Bu karardan sonra Fatih belediyesi olası aksilikleride hesaba katarak her zaman yaptığı gibi davalık olan Avan projeyi (Basit revizelerle) değiştirerek Yeniden İstanbul 2 numaralı yenileme kuruluna göndererek  tarihinde onaylattı

Düzenlenen bu yeni projenin Kültür ve Turizm bakanlığı İstanbul 2 numaralı yenileme alanları Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğünün 18.05.2016 tarih ve 1554 sayılı kurul kararı ile onaylanmış olduğunu öğrendik.  (Haber için tıklayınız) 

 

HABERE KATKI SAĞLAMAK İSTEYENLER fatihten@gmail.com ADRESİNE YORUMLARINI YOLLAYABİLİRLER

 

BENZER HABERLER

 
fatihhaber.com/fatihhaber/f-b-proje

fatihhaber.com/fatihhaber/f-b-projesahil

fatihhaber.com/fener-balat-ayvansaray-projesi-yeniden-hayata-gecti

arkitera.com/fener-balat-donusum-projesinde-nereden-nereye


 


Bu haber 3980 defa okunmuştur.