Bugun...


İlçemizde Devlet hastanesi bırakmıyorlar
Fatih Belediyesi, Fatih Halkının Sağlık tesislerine ciddi ihtiyacı olduğunu bu ihtiyacın Vakıflara verilen Vakıf taşınmazlarının bünyesinde yapılacak sağlık tesisleri ile karşılanacağını, Taşınması gündemdeki Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinin hasta potansiyelini vakıfların kuracakları sağlık tesisleri ile karşılanacağını ifade etmektedir. ilçe dışına taşınacak büyük hastanelerin yerlerini bu tür sağlık kuruluşları ile doldurulacağını itiraf etmektedirler.

İlçemizde Devlet hastanesi bırakmıyorlar
+ -

YANDAŞ VAKIFLARA çok ucuza, en az 29 yıllığına kiralandığı halde, tadilatlarını VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILAN VAKIF TAŞINMAZLARIN YENİ FAALİYET ALANLARI…  

SAĞLIK İŞLETMELERİ…

Tarafımdan, Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz ile, İstinaf mahkemesince verilen kararla sosyal Kültürel Tesis alanları ile ikinci derece ticaret alanlarında ki küçük işlevli sağlık tesisleri yapılmasına ilişkin düzenlemelerde iptal edilmiştir.

******

İstinaf Dosya No: 2017/345 E.

                            2017/412 K.
Temyiz Eden
Davalı: Fatih Belediye Başkanlığı Vekili Av. Nuran ÖZDİLER

Temyiz Konusu: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesinin 15.05.2017 tarih 2017/345 E.2017/412K. Sayılı ilamının, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve temyizen tetkiki ile kararın kısmen bozulmasına, kısmen onanmasına karar verilmesi talebidir

Fatih Belediyesinin İstanbul 2. İdare Mahkemesine 16/06/2017 tarihli itiraz Başvurusundaki
Fatih Belediyesinin Görüşü;

On beş milyonu aşan nüfusu ile büyük bir metropolü aşan İstanbul'un tarihi yarımada bölgesindeki sağlık birimlerinin yetmediği, lokal fonksiyonel ihtiyaçlarının bu alanlarda yer almasının mücbir sebep haline geldiği halkın tarihi yarımadada yer alan sadece eğitim amaçlı üniversitelere bağlı sağlık birimlerine ivedi olarak ulaşmasının zor olduğu hususu tartışmasız olduğu halde,

Küçük işlevli sağlık tesislerinin III-E.6 sayılı Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları başlıklı kısımda yer alan küçük ölçekli sağlık tesisleri kısmının ve plan hükümlerinin 2 derece Ticaret alanı başlıklı kısımda yer alan Sağlık Alanlarına Yönelik Düzenlemelerinin imar ve şehircilik ilkeleri ile mevzuata uygun olmaması gerekçesi ile İstanbul 2. İdare Mah.nin 2013/347E- 2016/1673 K, sayılı ilamında açıklanan hususların kaldırılmasına ve iptaline karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Kaldı ki, küçük işlevli sağlık tesislerinin sosyal donatı alanlarında belirsizliğe yol açtığı iddiası soyut bir iddia olup, somut verilere de dayanmamaktadır. Sosyal ve kültüre tesis alanları ile 2. derece ticaret alanlarında sağlık tesislerinin yapımının YAPI YOĞUNLUĞUNU artırdığı ve SOSYAL DONATI ALANLARINDA BELİRSİZLİĞE YOL AÇTIĞI İddiası gerçek değildir.

Aksine, ticaret alanlarında yapı yoğunluğu artmaz azalır. Mahkeme dosya üzerinden Danıştay'ın bozma kararına tabi olmadan mahallinde  keşif yaparak açıklanan hususlarda teknik bilirkişi incelemesi yaparak karar vermesi gerekirken eksik inceleme ile karar vermiştir, ticaret alanları içerisinde sağlık işlevlerinin yer almasının yapı yoğunluğunu artırıcı etkisi olacağı belirtilmekle beraber ticaret fonksiyonuyla iptal edilen sağlık işlevi karşılaştırıldığında ticaret alanlarında hem bağımsız bölüm sayısı, hem de barındırılan nüfusun çok daha fazla olduğu, dolayısıyla sağlık birimlerinin bu fonksiyon içerisinde yer almasının yapı yoğunluğunu artırmanın aksine düşüreceği görülmektedir.

İstinaf mahkemesi kararının hayrat olarak vakfedilen vakıf taşınmazlarının kullanımına engel teşkil edeceği, yüzlerce yıllık devlet geleneği olan vakıf işlevinin ortadan kaldırılmasına ve itibarsızlaştırılmasına sebep olacağı açıktır.

 

F. UĞUR SOYLU; Benim Görüşüm;

Fatih Belediyesi, Fatih Halkının Sağlık tesislerine ciddi ihtiyacı olduğunu bu ihtiyacın Vakıflara verilen Vakıf taşınmazlarının bünyesinde yapılacak sağlık tesisleri ile karşılanacağını, Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinin hasta potansiyelini vakıfların kuracakları sağlık tesisleri ile karşılanacağını ifade etmektedir.

Bu sağlık tesisleri aynı zamanda 2. derecedeki ticaret alanlarında da kurulacağını bunu mahkemenin iptal etmesi ile vatandaşların sağlık tesislerine ulaşmakta zorlanacakları için mağduriyet yaratacağından bahsederek ilçe dışına taşınacak büyük hastanelerin yerlerini bu tür sağlık kuruluşları ile doldurulacağını itiraf etmektedirler.

Açtığımız bu davanın son aşaması olan Danıştay başvurusunu da yaparak görevimizi yerine getireceğim.

Fatih Belediye Meclis Üyesi

Fazıl Uğur SOYLU
Kaynak: Fatihhaber

Editör: Abdullah GözaydınYORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
SON HABER YORUMLARI
YUKARI