Bugun...


Fatih Üç Okulunu Daha Kaybediyor
Fatih ilçemizde hazırlığı tamamlanmış 12 yenileme/dönüşüm projesi hayata geçirilmeye hazırlanırken bazı kamu kurumları ilçeden taşınmaya devam ediyor. Çapa tıp fakültesi Hasdal kışlası alanına giderken Cerrahpaşanın akıbeti hala şüpheli, Yapılan yenileme sonucunda orası da konaklama alanına dönüştürüleceğinden endişe ediyoruz. Milletin Vakıf mülkiyetinde olması gereken Gureba hastanesi Üniversite yapılarak şimdilik kısmen özelleştirilmiş oldu, Yarın diğer vakıf mülkleri gibi el değiştirebilir

Fatih Üç Okulunu Daha Kaybediyor
+ -

Temmuz ayı fatih belediye meclisinden oy çokluğu ile geçirilen gündemin onuncu maddesine göre Fatih Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Semiha Ayverdi Anadolu Lisesi alanı Vakıf Gureba Üniversitesine 30 yıllığına ücretsiz devrediliyor.

Kurulduğu günden beri ayrıcalıklı hizmet verilen Vakıf Gureba hastahanesi ilk başhekimiyle yaptığımız bir sohbettei Üniversite ile Bülent Arınç'ın özel ilgilendiğini, Türkiyenin en önemli üniv. hastanesi ve Tıp kaültesi olacaklarını iddia etmişti (Bakınız)

KONU HAKKINDA UZUN ZAMANDIR HUKUK MÜCADELESİ VEREN MECLİ ÜYESİ FAZIL UĞUR SOYLU'NUN DÖNÜŞÜM HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Fatih Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Semiha Ayverdi Anadolu Lisesi Taşınıyor
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1827 ada, 4, 22, 44, 45 Parsellere ve 22 Parsel Yanı Kadastral Boşluk dahil edilen alan olmak üzere imar planındaki fonksiyonun “ Ortaöğretim Tesisi Alanı” ndan, “ Üniversite Sağlık ve Eğitim Tesisleri Alanı”na dönüştürülmesi 05/07/2017 Çarşamba günü Fatih Belediye Meclisinden CHP nin RED oylarına karşı AKP’nin oyları ile OY ÇOKLUĞU ile geçti.


İstanbul ili, Fatih ilçesi, Arpaemini Mahallesinde bulunan 1827 ada, 44 parsel sayılı hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazın tamamı üzerinde eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Bezm-i Alem Üniversitesinin lehine 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmek üzere yapılan irtifak hakkı ihalesine sözleşmesi imzalandı.
İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 08.06.2016 tarih 22033973-5305-928 yazısı eki 06.06.2017 tarih 2043 sayılı kurul “ İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1827 ada, 4 parselde yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Oditoryum Ek Binası Revize Tadilat Uygulama Projesinin uygun olduğuna karar verdi.”
Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi; 1827 ada,
4 parsel 19232 m2 olup tapuda Bezmi Alem Valde Sultan Vakfı adına kayıtlıdır.
22 parsel 11220 m2 olup tapuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına,
44 parsel 3299,07m2 olup tapuda Maliye Hazinesi adına,
45 parsel 88174 m2 olup tapuda Bezmi Alem Valde Sultan Vakfı adına kayıtlıdır.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM
30.12.2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planında 1827 ada,
4 parsel Üniversite Sağlık Tesisleri Alanında,
22 parsel Orta Öğretim Tesisleri Alanında, (Vatan Lisesi ve Semiha Ayverdi Anadolu Lisesi)
44 parsel kısmen Yönetim Merkezleri Alanı, kısmen Konut Alanı, kısmen Park alanı, kısmen Yol Alanında,
44 Parsel kısmen Park Alanı, kısmen Üniversite Sağlık Tesisleri Alanı, kısmen de Yol Alanında kalmaktadır.
04.10.2012 onaylı Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ise,
4 parsel Yüksek Öğretim Tesisleri Alanları (Bezmi Alem Üniversitesi-Vakıf Gureba Hastanesi) Alanında, parsel üzerinde tescilli anıt eser ve Hmaks:3Kat yeni yapılaşma koşulları yer almakta,
22 parsel Avan Proje TAKS:0.40 Hmaks:4 KAT yapılaşma koşullarında Orta Öğretim Tesisleri Alanında (Fatih Vatan Lisesi),
44 parsel kısmen Avan Proje TAKS:0.40 Hmaks: 3KAT yapılaşma koşullarında İdari Tesis Alanı, kısmen Yol Alanında, kısmen Parklar ve Dinlenme Alanlarında,
45 parsel kısmen Parklar ve Dinlenme Alanları, kısmen Hmaks:3 KAT-Hmaks:4 KAT yapılaşma koşullarında Yüksek Öğretim Tesisleri Alanları (Bezmi Alem Üniversitesi Vakıf Gureba Hastanesi), kısmen de Yol Alanında kalmaktadır.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ AMA ÖZEL STATÜDE BİR KURUM TIKLAYINIZ


Çapa ve Cerrahpaşa Hastanelerini (İstanbul Üniversitesi, Çapa ve Cerrahpaşa Fakülteleri Üniversite sağlık eğitim birimleri ve yalnızca eğitimi destekleyici ölçüde araştırma hastaneleri, Laboratuarları, kültürel ve misafirhane türü yapılaşmalar ile çocuk bahçeleri park ve dinlenme alanları olarak düzenlenecektir)
taşıyacak olan Belediye, Vakfa Ait olan bu 124.000 m2 devasa alanı Bezmi-i Alem Valide Sultan Vakfı Hastanesinin bünyesine vermesi Koruma Amaçlı İmar Planların Yoğunluk azaltıcı özelliğini egale etmektedir.
Buradaki çelişki; açıkça Vakıflar lehine görülmektedir. Fatih Belediyesinin 1827 ada 45 parselin bir bölümünde bulunan yeşil alanı halkın kullanımına açacağım diyerek 2011 yılında peyzaj çalışmaları yaparak belediye bütçesinden yaptığı harcamalara rağmen Bezm-i Alem Vakfına bedelsiz verilmesine (Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından) sesini çıkarmayınca bu konu ile ilgili 10/10/2011 tarihinde verdiğimiz önergeyi cevapsız bırakmıştır. Daha sonra bu konu ile ilgili yaptığımız suç duyurusu ile ilgili yargılama izni vermeyen İçişleri Bakanı Efkan Ala imzalı karara yaptığımız itirazı Danıştay’a taşıdım. Kararı bekliyoruz.
Ayrıca İmar Planları ile ilgili Açtığımız Davanın son aşamasında istinaf başvurusu neticesinde İstanbul 4. İdare Dava Dairesi 2017/345 Plan genel hükümlerinin III-E.6 sayılı
''Sosyal Kültürel Tesis Alanları'' başlığına ilişkin kısımda yer alan sağlık alanlarına yönelik kısmın,
Plan genel hükümlerinin ''II. Derece ticaret alanları '' başlığına ilişkin kısımda yer alan sağlık alanlarına yönelik kısmının, Nazım İmar Planından gelen hükümler olduğu, söz konusu Nazım İmar Planına karşı açılan davada söz konusu kısmın reddine karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay 6. Dairesinin 21.12.2015 tarih ve E:2014/5180, K:2015/7687 sayılı kararıyla anılan kısımların mevzuata aykırı olması sebebiyle iptali gerektiği gerekçesiyle bozulduğundan,
anılan kısımların imar ve şehircilik ile planlama ilkelerine aykırı olması ve mevzuata uygun olmaması sebebiyle iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.


Bu karara karşı Davalıların tamamı (Fatih Belediye Başkanlığı, İBB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) Danıştay’a başvurdu.
Danıştay Başvurusundaki Belediyenin gerekçesi her şeyi izah etmektedir. “İstinaf mahkemesi kararının hayrat olarak vakfedilen vakıf taşınmazlarının kullanımına engel teşkil edeceği, yüzlerce yıllık devlet geleneği olan vakıf işlevinin ortadan kaldırılmasına ve itibarsızlaştırılmasına sebep olacağı açıktır.”
Karar sonrası süresi içersinde DANIŞTAYA Yürütmeyi Durdurma istemli Temyiz başvurusunda bulundum...
İstanbul 4. İdare Dava Dairesi 2017/345 Plan genel hükümlerinin söz konusu alanlarla ilgili verdiği karar gereğince Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıfına verilen bu imtiyazlara rağmen söz konusu alanlarda SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN BİNALAR YAPABİLECEKMİ..? 11/07/2017
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi

KONU İLE İLGİLİ ESKİ HABERLERİMİZ

Vakıf Guraba üniv. Baş Hekimine ziyaretimiz

Vakıf Gureba üniv. Hakkında önemli bir haberimiz

BEZMİ ALEM VAKIF GUREBA VAKFİYESİ

Cerrahpaşa Çapa Tıp Fakülteleri Otelmi Olacak?
Kaynak: Fatih Haber

Editör: Abdullah GözaydınYORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
SON HABER YORUMLARI
YUKARI